Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Výměna střešní krytiny na třídírně vajec na farmě Ratíškovice

Výměna střešní krytiny na třídírně vajec na farmě Ratíškovice

14.11.2023

Hala Hodonín

Výměna střešní krytiny na objektu třídírny vajec v Ratíškovicích v okrese Hodonín Poctivá izolace provedla v říjnu 2023. Původní střešní krytina z hliníkového trapézového plechu nevyhovovala pro montáž nové FVE. Investor se z tohoto důvodu rozhodl pro výměnu za novou.

Střecha pro FVE

Tak jako mnoho jiných investoru, tak i Agropodnik Hodonín se rozhodl využít jednu ze svých střech pro instalaci nové střešní FVE. Střecha haly, na kterou se FVE měla montovat měla již své nejlepší roky za sebou. I když na střešní krytině nebyly zjevné velké defekty, je potřeba vždy při montáži FVE se životností 20-30 let velmi důkladně zvážit stav stávající střešní krytiny. Především na objektech staršího data je tato diagnostika velmi důležitá. Zejména zemědělské haly, které se často využívají pro střešní FVE bývají velmi staré a velmi často s původní mi střešními krytinami. Panely pro FVE jsou sice velmi lehké a střešní konstrukci zásadním způsobem nezatíží. Ovšem největším rizikem pro střechy jsou montážní dělníci, kteří FVE montují. Po střešních krytinách se tito montážníci často pohybují dosti nešetrně a svým neohleduplným způsobem dokáží zničit i nové střešní plechové krytiny. A teď si představte, co se může stát, když na montáž FVE přijede skupina montážníků a budou nuceni montovat FVE na střešní krytinu starou 40-50 let. Úplně ji zdemolují i když se budou snažit sebevíc ji nepoškodit. Už jsme takové střechy bohužel viděli. Druhá věc je, zda na střechu starou 40-50 let je vůbec vhodné montovat novou FVE s životností 20-30 let. Za nás určitě ne. Proto Poctivá izolace jednoznačně doporučuje vždy s novou FVE na starších střechách provést důkladnou revizi střešní krytiny a raději počítat s výměnou za novou střechu. Poctivá izolace Vám ráda poradí a pomůže. V Ratíškovicích šli správnou cestou a střechu vyměnili. Investice do nové střechy, na které má být instalovaná FVE se vždy vyplatí. Společně s výměnou střechy lze provést i zateplení střechy nebo zateplení stropu. Se všemi uvedenými činnostmi má Poctivá izolace dlouhodobé zkušenosti. Poctivá izolace celou zakázku zvládla provést v plánovaném čase a ve špičkové kvalitě.

Poctivá izolace

Poctivá izolace je dlouholetým a zkušeným dodavatelem zemědělských staveb. Nejenom nových stájí nebo jejich částí, ale jsme našimi zákazníky ceněni, jako mimořádně kvalitní, kreativní, odborný a zkušený dodavatel rekonstrukcí všech částí zemědělských stájí. Poctivá izolace má za sebou bezpočet rekonstrukcí střech, stěn, stropů, podlah u všech typů v současné době používaných hal pro chov zvířat. Velmi často realizujeme stavby nebo stavební práce v halách určených pro drůbež, a to jak nosnou, rozmnožovací, tak výkrmovou. Nemíjí nás ani stáje určené pro chov prasat a opět máme za sebou rekonstrukce opravy všech částí těchto hal a pro všechny věkové kategorie zvířat. Umíme zrekonstruovat dojírny, střechy, stěny a kompletní stáje pro skot. Vedle stavebních prací Poctivá izolace provádí zateplení stropu, zateplení střechy, zateplení stěny. Technologie foukané izolace je vhodná pro všechny zemědělské provozy. Poctivá izolace se nevyhýbá žádné realizaci v rámci České republiky. Naši stávající klienti si na Poctivé izolaci nejvíce váží individuálního a profesionálního přístupu k řešení každého specifického požadavku na rekonstrukci, opravu nebo výstavbu nového objektu. Poradenství zdarma přímo na farmě nebo statku je dalším benefitem pro naše klienty. Veškeré materiály, které používáme pro zemědělské provozy, jsou certifikovány pro používání v agresivním prostředí s označením C4, což je záruka dlouhodobé životnosti. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR. Neváhejte a kontaktujte nás na 722 689 388. Rádi Vás navštívíme a pomůžeme s řešením i Vašich zemědělských staveb.

Parametry realizace

Oblast: Hodonín Objem 590 000 Kč Materiál Fotovoltaické panely Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×