Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení novostavby pasivního rodinného domu v Puklicích

Zateplení novostavby pasivního rodinného domu v Puklicích

22.09.2021

Foukaná izolace Jihlava

Zateplení novostavby pasivního rodinného domu foukanou izolací se liší od zateplení stropu rodinného domu v nízkoenergetickém standardu pouze vrstvou aplikovaného izolačního materiálu. V Puklicích Poctivá izolace nafoukala vrstvu izolace 55 cm. Při volbě izolačního materiálu na strop pasivního domu je dobré si vybrat takovou foukanou izolaci, která nebude svou vahou zatěžovat strop. Obzvlášť je-li tento strop ze sádrokartonu s parotěsnou fólií.

 

Stropní konstrukce

Vazníková střešní konstrukce s lehkým sádrokartonovým stropem s parotěsnou fólií, to je skladba střešní konstrukce, kterou Poctivá izolace zateplovala. Jde o běžnou skladbu. Co už není tak běžné je to, že dům v Puklicích dosahuje pasivních hodnot spotřeby energie a k tomu byla zvolena vrstva tepelné izolace. Celkem 55 cm. Pod spodní stranou vazníkové pásnice je zavěšený sádrokartonový podhled na klasickém křížovém rastru. Na tuto skladbu přijde aplikovat tepelná izolace. Je velmi důležité před výběrem druhu tepelné izolace vědět, jakou vahou bude celková vrstva tepelné izolace zatěžovat celou stropní konstrukci, protože sádrokartonový podhled má své limity.

 

Vhodný izolační materiál

Na strop pasivního domu Poctivá izolace aplikovala izolační materiál Supafil loft, který váží při výšce 55 cm cca 11 kg/m2. Toto zatížení je pro sádrokartonový strop naprosto bezproblémové, protože strop ze sádrokartonu unese 15 -17 kg/m2. Supafil loft při vrstvě 55 cm a dodané objemové hmotnosti 20 kg/m3 dosahuje tepelného odporu R=14 m2.k/W. Pokud by se majitel domu v Puklicích nechtěl řídit naším doporučením o aplikaci Suapfili loft a chtěl by například čedičovou izolaci, tak by strop zatížil vahou cca 22,5 kg/m2 a vrstva foukané izolace by měla stejný tepelný odpor tedy  R=14 m2.k/W. Rozdíl by byl ve výšce izolace. U čedičové foukané izolace by vrstva činila cca 50 cm. Rozdíl je zapříčiněn jiným součinitelem tepelné vodivosti. Supafil loft má λ=0,039 W.m-1.k-1 při objemové hmotnosti 20 kg/m3. Čedičové izolace dle druhu, ale Poctivými izolacemi používaná má λ=0,036 W.m-1.k-1 při objemové hmotnosti 45 kg/m3. V případě výběru těžšího izolačního materiálu než je Supafil loft by musel majitel domu změnit skladbu stropní konstrukce. Například místo parotěsné fólie použít OSB desky v kombinaci se sádrokartonem, kterou snesou vyšší zátěž než samotný sádrokarton s parotěsnou fólií. Případně provést jiné konstrukční řešení rastru pro sádrokartonový strop. Uvedený příklad platí i pro ostatní těžší izolační materiály, jako je celulóza nebo dřevovláknité foukané izolace. V Poctivých izolací vždy hodnotíme celou skladbu konstrukce, která má být izolována. 

Parametry realizace

Oblast: Jihlava Objem 77.6 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×