Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení novostavby rodinného domu v Hajanech

Zateplení novostavby rodinného domu v Hajanech

26.11.2021

Izolace Strakonice

Izolace novostavby rodinného domu v Hajanech Poctivá izolace zrealizovala v listopadu 2021. Novostavba rodinného domu typu bungalov zastřešený vazníkovou konstrukcí. Zateplení stropu Poctivá izolace provedla foukanou izolací na OSB desky namontované na zhotovený rastr ze střešních latí pod spodní vazníkové pásnice. Vrstva foukané izolace Supafil nad obytnou částí domu byla 30 cm a nad garáží, která je součástí domu činila 25 cm. Zateplovací práce na stropní konstrukci o výměře 250 m2 proběhly během jednoho dne.

OSB desky místo parotěsné fólie

Realizace zateplení stropu v Hajanech byla další z řady domů, u kterých je parotěsná fólie nahrazena OSB deskami. To, kteří sledují naše realizace pravidelně si určitě tohoto počínajícího fenoménu všimly a Poctivá izolace jej můžeme jenom doporučit. Jde sice o něco málo finančně náročnější provedení stropní konstrukce, ale určitě se vyplatí. Zpevní se celá vazníková konstrukce. Strop unese větší vrstvy těžších izolací. Mezi OSB deskou a stropní podhledem ze sádrokartonu vznikne instalační mezera pro rozvody elektroinstalace, pro instalaci světel případně rekuperace, pokud je tato mezera vyšší.

Supafil

Pro zateplení novostavby rodinného domu v Hajanech byla použita foukaná izolace Supafil. Do vazníkových konstrukcí je foukaná izolace tradičním a nejlepším řešením, protože vytvoří dokonale souvislou tepelně izolační vrstvu v celé ploše stropu bez tepelných mostů. Foukaná izolace ze Supafilu vytvoří zdravotně nezávadnou a koukatelnou vrstvu zateplení stropu. Je to dáno tím, že Supafil je čistě sněhobílý, protože je vyroben z roztaveného skla. Jeho vlákna jsou velmi jemná. Mají průměr pouze 0,004 mm a takto slabé vlákno nezpůsobuje kousání, škrábání a jiné podobné nehezké potíže, které měly staré skelné izolace. Proto není důvod se Supafilu bát. Naopak jedná se o izolaci, která obdržela certifikáty o zdravotní nezávadnosti DECLARE RED LIST FREE a EUROFINS. Oba certifikáty řeší zdravotní nezávadnost staveních materiálů.

Parametry realizace

Oblast: Strakonice Objem 76.3 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×