Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení novostavby rodinného domu v Halži

Zateplení novostavby rodinného domu v Halži

19.11.2021

Zateplení Tachov

Zateplení novostavby rodinného domu v Halži Poctivá izolace zrealizovala v listopadu 2021. Novostavba s vazníkovou střešní konstrukcí a lehkým sádrokartonovým stropem pod spodní pásnicí vazníku. Vše samozřejmě doplněné o parotěsnou fólii. Poctivá izolace na zateplení stropu použila 35 cm foukané izolace Supafil. Zateplení domu o výměře stropu 170 m2 bylo hotové za 5 hodin.

Lehká izolace

Foukaná izolace Supafil je ideálním materiálem pro zateplení stropu novostaveb s lehkými sádrokartonovými stropy s parotěsnou fólií. Na příkladu domu v Halži si můžeme ukázat kolik váží nafoukaná vrstva 35 cm Supafilu a kolika kilogramy zatíží stropní sádrokarton. Supafil Poctivá izolace na sádrokartonové stropy ve vazníkových konstrukcích aplikuje s objemovou hmotností tedy hustotou 17 kg/m3. Při vrstvě 35 cm tedy vychází zatížení stropní konstrukce na 6 kg/m2. Sádrokartonový strop na klasickém základním roštu zvládne unést 15-17 kg/m2. Z toho tedy vyplývá, že foukaná izolace Supafil nikterak stropní konstrukci nepřetěžuje a nedosahuje ani poloviny možného zatížení. Na sádrokartonovém stropě by mohlo být Supafilu nafoukáno 85-90 cm!

Poctivá izolace

Poctivých izolacích známe limity sádrokartonových stropů a vždy Vás upozorníme na možné riziko přetížení stropní konstrukce vlivem vysoký vrstev těžkých izolací. Díky drahým energiím se vrstvy izolací neustále zvyšují a při použití těžších izolací jakou jsou například celulózové (papírové), čedičové nebo dřevovláknité pro zateplení stropu. Tím se ovšem pomalu dostáváme na únosnost sádrokartonových stropů, které jsou montované na základním jednoduchém rastru. Řešení existuje. Používat lehčí, a přitom kvalitní izolace jako je Supafil. Nebo místo parotěsné fólii instalovat na spodní pásnici OSB desky, které lze zatížit podstatně více než sádrokarton s parotěsnou fólií a až pod OSB desky instalovat sádrokartonový podhled. Nebo vyhotovit únosnější rastr pro sádrokartonové stropy. Nicméně toto všechno je nutné řešit jako celek společně s výběrem izolačního materiálu pro zateplení stropu.

Parametry realizace

Oblast: Tachov Objem 59 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×