Zateplení novostavby rodinného domu | Poctivá izolace

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení novostavby rodinného domu v Kralicích nad Oslavou

Zateplení novostavby rodinného domu v Kralicích nad Oslavou

24.11.2021

Izolace Třebíč

Izolace novostavby rodinného domu v Kralicích nad Oslavou Poctivá izolace zrealizovala v listopadu 2021. Novostavba rodinného domu zastřešená dřevěnou vazníkovou konstrukcí. Strop domu je tvořen sádrokartonovými deskami s parotěsnou fólií. Zateplení stropu bylo provedeno foukanou izolací izolačním materiálem Supafil ve vrstvě 40 cm. Izolovaná plocha domu 130 m2 byla Poctivou izolací zateplena během 4 hodin.

Poctivá izolace

Novostavby rodinných domů s vazníkovou střešní konstrukcí jsou v repertoáru Poctivých izolací velmi často zastoupeným typem izolované budovy. Není se čemu divit. Boom výstavby rodinných domů byl v letech 2021-2022 obrovský. Poctivá izolace zafouká během jednoho roku několik set rodinných domů a převážná většina z nich má vazníkovou střešní konstrukci. Zkušeností, které jsme během našich realizací máme opravdu velké množství, ale reklamace žádné. O čem to svědčí? Že svou práci pro Vás naše klienty děláme dobře. Víme o tom, že foukané izolace děláme na špičkové úrovni, a proto na svou práci a naše izolační materiály poskytujeme záruku v délce 60 měsíců.    

Supafil

Foukaná izolace od Poctivých izolací ve spojení s izolačním materiálem Supafil je dokonalým zateplením pro novostavby s vazníkovou střechou. Technologie foukáním umožňuje dopravit izolační vlákna v půdním prostoru do těch nejméně přístupných zákoutí, dokáže dokonale zateplit veškeré detaily kolem jednotlivých konstrukčních prvků vazníků a stropu. Foukaná izolace při zateplení stropu nedělá nikde žádný nepořádek, protože izolační materiál se na půdu dopravuje prostřednictvím hadic a vzduchu. Veškerá izolace je naložena na naší dodávce, a to včetně foukacího stroje. Izolační materiál je zabalen v jednorázových obalech, které po aplikaci odvážíme k likvidaci a u Vás na stavbě nezůstává po Poctivých izolací vůbec nic, kromě skvělého dojmu ze skvěle odvedené práce.

Parametry realizace

Oblast: Třebíč Objem 52.7 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům