Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení novostavby rodinného domu v Lechoticích

Zateplení novostavby rodinného domu v Lechoticích

04.03.2022

Izolace Zlín

Zateplení stropu novostavby rodinného domu foukanou minerální izolací v Lechoticích Poctivá izolace zrealizovala v březnu 2022. Realizace zateplení stropu novostavby rodinného domu Poctivá izolace provedla foukanou minerální skelnou izolací. Vazníkový krov se sedlovou střechou a vysokým hřebenem umožňoval provést zateplení stropu velmi komfortně. Místo parotěsné fólie byla použita OSB deska. 

Foukaná izolace

Zateplení střechy z dřevěných sbíjených vazníků foukanou minerální izolací je ideálním řešením zateplení stropu. Foukaná izolace dokonale a v souvislé vrstvě zabezpečí strop před tepelnými úniky. Použitý izolační materiál tentokrát nebyl oblíbený Supafil, ale jiný druh skelné izolace. Obchodní název nemá smysl sdělovat, protože výrobce tento druh izolace již nevyrábí a nebyl nahrazen jiným stejní kvality. Zejména tepelně izolačními parametry. Ačkoliv tato izolace mala vynikající součinitel tepelné vodivosti, tak vynikla malou nevýhodou a tou byla jeho sléhavost, která dosahovala dle technického listu výrobce 10%. Sléhavost není u izolačních materiálu žádná zásadní vada na kráse, pokud aplikační společnost ví, jak s touto fyzikální vlastností některých izolačních materiálů pracovat. Sléhavost se například netýká Supafilu. Supafil nesléhává. A Jak se se sléhavostí pracuje? Jednoduše. Každý izolační materiál má svůj vlastní technický list vydaný výrobcem izolačního materiálu a v něm se uvádí, zda izolace sléhává a případně o kolik. Aplikační společnost, která vytváří izolační vrstvu dle daného technického listu přesně ví o kolik může nafoukaná izolační vrstva slehnout a je povinna o toto slehnutí nafoukat vyšší vrstvu. V principu je to velmi jednoduché. Ale v praxi se bohužel ještě setkáváme s tím, že někteří neodborní foukači na sléhavost izolační vrstvy kašlou anebo ani neví, jak správně technický list číst a vám zákazníkům nafoukat správnou vrstvu izolace. Zákazník musí vždy dostat finální vrstvu po slehnutí. Sléhavost čerstvě nafoukané izolační vrstvy izolačním materiálem, který sléhává, může trvat několik hodin ale i několik dnů až týdnu. Ve většině případů izolační vrstva sléhává ihned při realizaci, tak říkajíc přímo před očima. Zákazníci Poctivé izolace od nás dostávají, již v cenové nabídce kompletní informace o použitém izolačním materiálu jeho technických a fyzikálních vlastnostech, včetně kopie technického listu a samozřejmě i sléhavosti. Každému zákazníkovy přesně sdělíme o kolik centimetrů nafoukáme vyšší vrstvu izolace právě kvůli tomu, že vrstva izolace v průběhu času může slehnou.

Poctivá izolace

Poctivá izolace! Poctivá izolace se specializuje na zateplení střecha, zateplení stropů foukanou technologií, která je jako stvořená pro izolování velmi nepřístupných a konstrukčně složitých střech a stropů. Foukaná izolace totiž vytvoří ve vazníkové střeše při zateplení stropu dokonale souvislou vrstvu tepelné izolace bez jakýchkoliv tepelných mostů. Zaizoluje veškeré detaily a dostane se do všech skulin, včetně všech jinak těžko přístupných míst. Foukaná izolace je prostě nejefektivnějším způsobem zateplení vazníkového krovu. O tom jsme my v Poctivých izolacích skálopevně přesvědčeni, a proto na zateplení stropů a zateplení střech poskytujeme standardně dlouhou záruku 5 let. Poctivá izolace má svou centrálu na Vysočině v obci Dobronín 5 km od dálničního sjezdu na 112 km D1. Při pohledu na mapu si uvědomíte, jakou máme výhodnou geografickou polohu. Střed ČR. Máme to k vám všem stejně blízko. To je také důvod proč Poctivá izolace funguje v rámci celé ČR. K výhodné geografické poloze, která Poctivým izolacím umožňuje v krátkém čase dojet zaizolovat dům kdekoliv po celé ČR připočtěte ještě nabídku 5 druhů různých tepelných izolací, se kterými jsme schopni pomoci zaizolovat jakoukoliv konstrukci. Navrch přidejte skvělý poradenský servis zdarma. To celé ozdobte velmi příjemnými nízkými cenami a celé foukané izolace od Poctivé izolace zabalte do 5 let dlouhé záruky a vyjde Vám, že Poctivá izolace je nejlepší partner pro zateplení stropu, zateplení střechy nebo zateplení stěny Vašeho domu. Nechte se inspirovat našimi realizacemi nebo nám Zavolejte 721207099 a my Vám rádi se zateplením Vašeho stropu nebo zateplení střechy poradíme a pomůžeme

Parametry realizace

Oblast: Zlín Objem 67.8 m³ Materiál Climaglass W Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×