Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení novostavby rodinného domu v Žatci

Zateplení novostavby rodinného domu v Žatci

25.11.2021

Izolace Louny

Izolace novostavby rodinného domu v Žatci Poctivá izolace zrealizovala v listopadu 2021. Novostavba rodinného domu se sedlovou střechou a vazníkovým krovem. Strop domu je vyhotoven ze sádrokartonových desek s parotěsnou fólií. Zateplení stropu vyřešila Poctivá izolace foukanou izolací z minerálních nehořlavých vláken Supafil ve vrstvě 35 cm. Zateplení stropu o výměře 135 m2 bylo hotové během 4 hodin.

Všeobecná připravenost

Poctivá izolace aplikuje foukané izolace pro zateplení stropu, nebo zateplení střechy případně zateplení stěn. To už je všeobecně známo. Pro zateplení stropu konkrétně ze sádrokartonu zavěšeném pod vazníkovým krovem je důležité mít náležitou přípravu pro zateplení a nejenom foukanou izolací. Ty nejdůležitější body, které zde zmíníme platí pro jakékoliv zateplení stropu. Princip je velmi jednoduchý. Izolace by měla zabalit stropní konstrukci dokonale do své tepelně izolační peřiny, aby z ní nic nevyčuhovalo a vše bylo přikryto stejnou vrstvou tepelné izolace. Dále by izolace neměla nikam vypadávat a neměla být zbytečně někde, kde být nemusí.

Poctivá izolace radí

Kolem stropního výlezu by měla být vytvořena obruba, zábrana, bednění v minimální výšce plánované vrstvy izolace. Asi by nikdo nechtěl, aby po otevření stropního výlezu na něj padala z půdy izolace. Zábrany kolem u obvodových zdí, aby se izolace nemusel aplikovat až do přesahu střechy, kde už neplní žádnou funkci. Tyto zábrany se nejlépe tvoří ještě před tím, než je zhotoven strop, protože se dobře montují z vnitřní strany domu ze žebříku nebo posuvného lešení. Pravidlo pro zhotovení zábran říká, že se budují na vnější hraně obvodové stěny, a to buď ze slabých min. 2-3 cm silných polystyrénových desek nebo OSB desek případně jiného materiálu. Pokud bude na obvodových stěnách instalovaný zateplovací systém, tak Poctivá izolace radí izolačními deskami vyjet až k podstřešní fólií mezi vazníky, tím se vytvoří požadovaná zábrana. Nezapomínejte na to, že vrstva tepelné izolace by měla být v půdním prostoru všude stejně vysoká a toto platí i po vršek obvodové stěny či věnce a samozřejmě i vnitřní příčky, které vyčuhují nad stropní podhled do půdního prostoru. I tyto části domu se nachází v půdním prostoru. Tam kde zábrany na obvodových stěnách nejsou zhotoveny, nezbývá Poctivé izolaci než aplikovat izolaci i do přesahů střešního podbití, tak aby přímo nad obvodovou zdí byla stejná vrstva izolace jako na stropní konstrukci celého domu. Na funkčnost tepelných izolací to nemá vliv, pouze dochází k navýšení spotřebovaného izolačního materiálu a tím i konečné ceny za zateplení stropu.

Parametry realizace

Materiál Supafil loft
Objem 51.8 m³
Oblast: Louny
Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×