Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Bytový dům - Zateplení provozního objektu Kostelecké Lhotě

Zateplení provozního objektu Kostelecké Lhotě

09.12.2021

Izolace Hradec Králové

Izolace stropu rekonstruovaného provozního objektu v Kostelecké Lhotě Poctivá izolace zrealizovala v prosinci 2021. Zateplovaný provozní objet Poctivá izolace zateplovala foukanou izolací z celulózových vláken Climatizér PLUS o českého výrobce CIUR. Foukaná izolace byla aplikovaná na vodorovný strop ve vazníkové střešní konstrukci na podbití z OSB desek. Zateplení stropu o celkové výměře 480 m2 Poctivá izolace provedla během 2 dnů. Aplikovaná vrstva izolace 47 cm.

Zateplení subdodavatelsky

Zateplení stropu ve vazníkové střešní konstrukci Poctivá izolace realizovala formou služby zateplení subdodavatelsky pro generálního dodavatele stavby. Realizace samotná proběhla během dvou aplikačních dnů, a to především z toho důvodu, že velikost izolované plochy a dodávané vrstvy tepelné izolace byly většího objemu. Generální dodavatel stavby si Poctivou izolaci vybral ve svém interním výběrovém řízení. Poctivá izolace nabídla nejlepší cenu široko daleko, nejlepší garance dodaného izolačního materiálu a stálosti aplikované vrstvy izolace. Dále má Poctivá izolace velmi dobré referenční stavby a realizace a v neposlední řadě patří mezi největší odběratelé izolačních materiálů pro technologii foukaná izolace od společností KNAUF a CIUR. A to značí, že Poctivá izolace patří mezi největší a nejzkušenější aplikační společnosti foukaných izolací v ČR.  Zateplení stropu proběhlo dle zpracované projektové dokumentace. Projekt řešil komplexní zateplení včetně tepelně izolačních parametrů foukané izolace na stropě objektu. Dále byl jasně specifikovaný druh tepelné izolace určený k izolaci stropu. Poctivá izolace veškeré požadavky projektové dokumentace v plném rozsahu ctila.  

Celulózové izolace

Projektová dokumentace jasně stanovila pro zateplení stropu použít celulózovou izolaci. veškeré požadované parametry definované projektovou dokumentací splňoval izolační materiál Climatizér PLUS od českého výrobce CIUR, jejímž je Poctivá izolace certifikovaným aplikačním partnerem. Aplikovaná vrstva celulózové izolace 47 cm stropní konstrukci zatížila zhruba 20-22 kg/m2. Za zmínku určitě stojí příprava stropní konstrukce pro foukání takto těžké izolace. Na vazníkovou pásnici ze spodní interiérové strany byly přikotveny OSB desky, které nesly veškerou váhu foukané celulózové izolace. Pro OSB desky není žádným problémem uváděné zatížení 20-22 kg/m2. Pokud by místo OSB desek byl instalován sádrokartonový podhled s parotěsnou fólií, tak už by mohlo dojít k poškození sádrokartonových desek a celého podhledu, protože sádrokarton takové zatížení na klasické rastru nezvládne. Takže za Poctivou izolaci můžeme říci, že připravenost stavby pro foukaní vysoké vrstvy celulózové izolace na strop tohoto objektu byla provedena na jedničku s hvězdičkou - strop, který unese těžkou izolaci a revizní lávka zvednutá nad vrstvu izolace.

Parametry realizace

Oblast: Rychnov nad Kněžnou Objem 272.4 m³ Materiál Climatizer Plus Objekt Bytový dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×