Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stávajícího rodinného domu v Proseči

Zateplení stávajícího rodinného domu v Proseči

07.03.2022

Izolace Pelhřimov

Zateplení stropu starého rodinného domu foukanou minerální izolací v Pacově Poctivá izolace zrealizovala v březnu 2022. Realizace zateplení stropu rodinného domu sloužícího k rekreaci Poctivá izolace provedla foukanou minerální skelnou izolací. Majitelům dům slouží jako chalupa. I když dům slouží k rekreačním účelům, je potřeba i v něm topit, a tudíž mít dobře provedené zateplení stropu. 

Izolace proti emisím

Zateplení stropu staršího rodinného domu v Proseči využívaného k rekreaci foukanou izolací Poctivá izolace zrealizovala foukanou skelnou izolací. Strop rodinného domu, který není využívaný k celoročnímu bydlení vyžaduje stejnou péči a přístup jako v případě rodinných domů obývaných celoročně. Z hlediska zateplení stropů není mezi nimi žádný rozdíl. Někdy se setkáváme s argumentem, že na chalupě se netopí celoročně, tak zateplení stropu není potřeba nebo stačí nižší vrstva izolace, jenomže to je velký omyl. I když není chalupa obývaná celoročně a topí se v ní pouze příležitostně, tak když už se v ní zatopí, je důležité, aby se nespotřebovalo mnoho energie. A je jedno jaké. Při spalovaní ať už plynu, dřeva nebo uhlí za účelem vytopit chalupu, vznikají nebezpečné emise, které odchází komínem do okolního ovzduší. Čím lépe je jakýkoliv vytápěný objekt zateplený především jeho strop nebo střecha, tím míně tepla uniká pryč a tím méně majitel spotřebuje uhlí, plynu nebo dřeva k vytápění a tím méně také vypustí emisí komínem do svého okolí. Celá dotační politika směřující k zateplování budov i těch rekreačních je v první řadě motivována snižováním emisí vzniklých při spalování za účelem vyprodukování tepla. Majitelé chalupy v Proseči půdní prostor nepotřebují dalšímu využívání, tak pro ně bylo nejlepším řešením provést zateplení stropu na původní prkenné podbití kryté slabou vrstvou starých plev. Není nezbytné tyto plevy odstraňovat. Nová vrstva tepelné izolace stropní konstrukci zatíží pouze minimálně cca 5-8 kg/m2 při vrstvě izolace 30 cm, což pro trámové stropy nepředstavuje žádné významné zatížení. Přínos izolační vrstvy 30 cm je naopak obrovský. Strop s touto vrstvou izolace je zateplen naprosto dostačujícím způsobem. Když jsem uvedl, že na stropě byly rozloženy plevy, tak věřte tomu, že tento materiál neizoluje prakticky vůbec. Někteří mohou namítnout, že tomu tak není, že plevy izolují. Plevy izolují, ale špatně. Našim předkům v dřívějších dobách stačilo k zahřátí 15 - 18 °C. Na stropech svých domů měli společně s plevy i seno nebo slámu, a to vše ve vysokých vrstvách. Hromady sena nebo slámy dosahovaly i několik metrů. Při této výšce se pak samozřejmě jednalo o efektivní izolaci. Hospodář přes zimu seno zkrmil, slámu podestlal pod dobytek. Dnes ovšem na chalupách nemáme hospodářství a tím nemáme metrové vrstvy sena a v místnostech vyžadujeme teploty okolo 25 °C a někdy i více. A když na stropě chalupy není několik metrů sena nebo slámy, tak více než 50 % tepla uniká pryč. Až příště přijedete na svou chalupu zkuste se podívat, jak máte zateplený strop. Pokud abyste si nevěděli rady, zavolejte nám 721207099 do Poctivých izolací a my Vám rádi pomůžeme. Zateplení proti emisím.

Poctivá izolace

Poctivá izolace! Poctivá izolace se specializuje na zateplení střecha, zateplení stropů foukanou technologií, která je jako stvořená pro izolování velmi nepřístupných a konstrukčně složitých střech a stropů. Foukaná izolace totiž vytvoří v každé konstrukci dokonale souvislou vrstvu tepelné izolace bez jakýchkoliv tepelných mostů. Zaizoluje veškeré detaily a dostane se do všech skulin, včetně všech jinak těžko přístupných míst. Foukaná izolace je prostě nejefektivnějším způsobem zateplení vazníkového krovu. O tom jsme my v Poctivých izolacích skálopevně přesvědčeni, a proto na zateplení stropů a zateplení střech poskytujeme standardně dlouhou záruku 5 let. Poctivá izolace má svou centrálu na Vysočině v obci Dobronín 5 km od dálničního sjezdu na 112 km D1. Při pohledu na mapu si uvědomíte, jakou máme výhodnou geografickou polohu. Střed ČR. Máme to k vám všem stejně blízko. To je také důvod proč Poctivá izolace funguje v rámci celé ČR. K výhodné geografické poloze, která Poctivým izolacím umožňuje v krátkém čase dojet zaizolovat dům kdekoliv po celé ČR připočtěte ještě nabídku 5 druhů různých tepelných izolací, se kterými jsme schopni pomoci zaizolovat jakoukoliv konstrukci. Navrch přidejte skvělý poradenský servis zdarma. To celé ozdobte velmi příjemnými nízkými cenami a celé foukané izolace od Poctivé izolace zabalte do 5 let dlouhé záruky a vyjde Vám, že Poctivá izolace je nejlepší partner pro zateplení stropu, zateplení střechy nebo zateplení stěny Vašeho domu. Nechte se inspirovat našimi realizacemi nebo nám Zavolejte 721207099 a my Vám rádi se zateplením Vašeho stropu nebo zateplení střechy poradíme a pomůžeme

Parametry realizace

Oblast: Pelhřimov Objem 19.2 m³ Materiál Climaglass W Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×