Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stávajícího rodinného domu ve Spáleném Poříčí

Zateplení stávajícího rodinného domu ve Spáleném Poříčí

03.12.2021

Izolace Plzeň

Izolace stropu stávajícího rodinného domu ve Spálením Pořičí Poctivá izolace zrealizovala v prosinci 2021. Ze stávajícího trámového stropu byl odstraněn původní horní záklop. Stropní trámy byly navýšeny o rastr ze střešních latí 40 x 60 mm. Rastr vyrovnán do vodorovné polohy a zvýšen tak, aby výsledná izolační vrstva dosáhla 30 cm. Zateplení stropu Poctivá izolace provedla foukanou izolací Supafil. Vrstva foukané izolace Supafil byla 30 cm. Práce na zateplení stropu o výměře 60 m2 trvali 2 hodiny.

Foukaná izolace

Poctivá izolace v takto upraveném trámovém stropě vytvořila foukanou izolaci dokonale souvislou tepelně izolační vrstvu. Majitel domu si po našem odjezdu na připravený rastr namontoval ještě podlahu z OSB desek. Rada Poctivé izolace majiteli dmou zněla, aby na připravený rastr namontoval křižmo ještě jednu vrstvu střeních latí. Tím by vznikla provětrávaná mezera mezi izolační vrstvou a OSB deskovým záklopem. Další radu, kterou jsme majiteli domu poskytly byla, aby OSB desky nemontoval až úplně do kraje k šikmým částem střechy. Aby v této části půdy p obou stranách u šikmin nechal podlahu nezaklopenou pro případné odvětrávání vzniklé dutiny mezi izolační vrstvou a OSB záklopem.

Podlahový systém DPS

Pro všechny, kteří by chtěli vytvořit na půdě novou pochozí podlahu s dostatečnou vrstvou tepelné izolace, má Poctivá izolace řešení. Patentovaný podlahový sytém DPS (distanční podlahový systém). Jedná se o stavebnicovou skládanou podlahu složenou z dřevěných komponentů, které jsou originálně vyráběny v Poctivé izolaci a slouží pro výstavbu podlah s foukanou izolací. Vrstva izolace může být v rozmezí 25-50 cm. Na podlahovém systému DPS lze budovat podkrovní místnosti a mnoho jiných užitečných prostor. Podlahový sytém si nachází čím dál více uživatelů a rok od roku nám v Poctivých izolací stoupá množství vyrobených a namontovaných ploch. Podlahový systém DPS si někteří naši zákazníci montují sami a my jim po montáži přijedeme nafoukat izolaci. Zavolejte nám 721207099 a my Vám poradíme, zda i na vaší půdě lze namontovat podlahový systém DPS. Podlahový systém s foukanou izolací tvoří dokonale zateplení stropu s novou pochozí podlahou.

Parametry realizace

Oblast: Plzeň-jih Objem 17.3 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×