Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení střechy přístavby rodinného domu v Tuřanech u Brna

Zateplení střechy přístavby rodinného domu v Tuřanech u Brna

19.10.2021

Izolace Brno

Zateplení střechy v Tuřanech Poctivá izolace realizovala v říjnu roku 2022. Investor k rekonstruovanému domu přistavěl ještě další část, kterou zastřešil plochou jednoplášťovou střechou. Celá střešní skladba je navržena jako parotěsná a neodvětrávaná. Dle projektové dokumentace měla být dutina střechy izolovaná foukanou minerální izolací aplikovanou z interiéru stavby.

Postup foukané izolace

Pro aplikaci foukané izolace jsme zvolil postup, při kterém jsme si vytvořili v celé ploše stropu dutinu, do které bude z jakéhokoliv místa vidět. Použili jsme fasádní perlinku. Proč jsme to udělali? Na fotografii je patrná hustá spleť dřevěné střešní konstrukce. Pokud by celá střešní konstrukce byla už před naším příjezdem zaklopena parotěsnými OSB deskami, které podle projektové dokumentace tvoří parotěsnou rovinu, tak bychom neměli žádnou optickou kontrolu toho, jestli jsou všechny prostory střešní konstrukce dokonale vyplnili foukanou izolací. Dokonalá průhlednost fasádní perlinky a zároveň i její pevnost nám vytvořila pomocný strop, na který jsme mohli bezpečně a hlavně perfektně aplikovat foukanou izolaci.

Poctivá izolace a Supafil 

Poctivá izolace pro tuto konkrétní realizaci majiteli domu doporučila použít izolační materiál Supafil. Jednak se jedná o minerální skelnou izolaci, která byla definovaná i v projektové dokumentaci a jednak Supafil splňuje i požadované tepelně izolační parametry. Dutina střechy byla vyplněna Supafilem s objemovou hmotností 24 kg/m3. Při této objemové hmotnosti dosahuje součinitel tepelné vodivosti Supafilu λ=0,038 W.m-1.k-1. Výhodou Supafilu při tomto způsobu aplikace je, že jeho vlákna nevylétávají skrz perlinku ven. Díky nízké váze Supafilu nebyla perlinka po zafoukání nikterak extrémně zatížena vrstvou foukané izolace. Majitel měl před zaklopením OSB deskami dokonalý přehled o zafoukání každé části střechy. Mohl tedy v klidu nechat namontovat parotěsnou zábranu v podobě OSB desek. A celá jednoplášťová střecha byla dokonale zateplaná za jedno dopoledne.

Parametry realizace

Oblast: Brno-město Objem 15.2 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×