Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení střechy v Novém Rychnově

Zateplení střechy v Novém Rychnově

15.09.2021

Izolace střechy Pelhřimov

V září 2021 Poctivá izolace provedla foukané izolace v Novém Rychnově. Konkrétně se jednalo o realizaci zateplení střechy s dutinou. Takříkajíc ploché pultové střechy. Střecha je nad přístavbou rodinného domu. Konstrukční řešení střechy umožňovalo provést foukané izolace kontaktním způsobem. Krov střechy tvoří masivní dřevěné prvky na nichž je ze spodní strany zavěšen lehký sádrokartonový strop s parotěsnou fólií. Tím je zajištěna parotěsnost konstrukce, do které nebude pronikat žádná vodní pára. Na vrchní části dřevěných prvků je difúzní fólie, provětrávana mezera, záklop a hydroizolační souvrství z PVC fólií.

 

Dutina pro izolaci

Z výše popsaného tedy vyplývá, že sádrokartonový strop a difúzní kontaktní fólie vytváří dutinu, která je vhodná pro aplikaci foukané izolace. Tato skladba dovoluje bezpečnou aplikaci foukané izolace bez jakýchkoliv obav z možných potíží s kondenzátem. Majitel domu může být naprosto v klidu a nemusí se obávat nějakých neduhů ze strany slabosti konstrukčního řešení celé střešní skladby.   

 

Poctivá izolace

Poctivá izolace do dutiny střechy majiteli domu doporučila foukanou izolaci ze skelných vláken. Zejména ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že se jedná o izolační materiál, který při objemové hmotnosti 34 kg/m3 (tuto jsme do dutiny střechy aplikovali) dosahuje vynikajících tepelně izolačních parametrů, protože při aplikované objemové hmotnosti 34 kg/m3 dosahuje součinitel tepelné vodivosti hodnoty λ=0,034 W.m-1.k-1 A druhým důvodem je, že tato foukaná izolace je s těmito parametry velmi prodyšná. Její faktor difúzního odporu činí 1, což je nejlepší možná hodnota. Správně navržená a provedená skladba střešního pláště spolu se správně navrženým a aplikovaným izolačním matriálem dělá ze z této střechy dokonalé dílo. 

Parametry realizace

Oblast: Pelhřimov Objem 3.6 m³ Materiál Climaglass W Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×