Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Průmysl - Zateplení stropu haly v Jamném nad Orlicí

Zateplení stropu haly v Jamném nad Orlicí

06.08.2021

Zateplení Ústí nad Orlicí

Starší haly s nízkou vazníkovou konstrukcí, kterých jsou v české republice tisíce potřebují, tak jako nové budovy, potřebují rovněž zateplit. Takové haly jako je tato v Jamném nad Orlicí, které slouží k výrobě nebo skladování je nutné pro dnešní dobu drahých energií vylepšit, aby jejich provoz byl ekonomicky únosný. Nezbývá nic jiného, než je zateplit.

Izolace tropu haly

V takto nízké střešní konstrukci se velmi špatně manipuluje s izolačními deskami a rolemi. Foukaná izolace vyřeší tento problém velmi jednoduše a rychle. Natáhneme hadici do půdního prostoru a spustíme foukání izolace. Plocha stropu haly v Jamném nad Orlicí i výměře cca 350 m2 byla novou vrstvou tepelně izolována během jednoho dne. Foukaná izolace ve vrstvě 22 cm z minerálních vláken zatížila strop o 4,8 kg/m2, což odpovídá dodané objemové 22 kg/m3. Součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W.m-1.k-1

 

Zateplení subdodavatelsky

Poctivá izolace zateplení tohoto objektu prováděla formou služby zateplení subdodavatelsky pro generální dodavatele, který majiteli haly realizoval další stavební práce. Pro stavební firmu, která si Poctivé izolace objednala pro zateplení subdodavatelsky se jedná o samé výhody. Nemusí shánět izolace ve stavebninách, nemusí shánět lidi, kteří izolace na stropu rozrovnají, to vše uděláme my a ještě na všechny naše práce a materiály poskytneme záruku a výsledná cena až neuvěřitelně nízká.

Parametry realizace

Oblast: Ústí nad Orlicí Objem 74 m³ Materiál Climaglass W Objekt Průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×