Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu novostavby foukanou izolací ve Lhotkách

Zateplení stropu novostavby foukanou izolací ve Lhotkách

30.07.2021

Zateplení Mladá Boleslav

Foukaná izolace byla jediným technickým řešením pro zateplení stropu novostavby rodinného domu ve Lhotkách. Střešní konstrukce domu neumožňovala žádnými dostupnými prostředky použít jinou zateplovací technologii, protože prostor mezi střešní krytinou a podhledem byl jednak příliš malý a jednak strop byl tvořen zavěšeným lehkým sádrokartonovým podhledem s parotěsnou fólii.

 

Zateplené stropu

Zateplení stropu bylo možné realizovat buď rozebráním střešní krytiny nebo vytvořením vstupních otvorů v podhledu. Doporučili jsme majiteli domu izolovat strop druhou variantou tedy vytvořením otvorů v sádrokartonovém podhledu. Při této variantě Poctivá izolace zateplí ze vstupního otvoru vzdálenost cca 3 – 4 metry. Pro zateplení stropu rodinného domu ve Lhotkách bylo zapotřebí vytvořit 4 otvory pro aplikaci izolace v celé ploše stropu. Izolace stropu nám zabrala jedno dopoledne.

 

Poctivá izolace

Lehká foukaná izolace na bázi skelných vláken Suapfil loft, kterou jsme použily pro zateplení stropu ve Lhotkách, byla vybrána zcela záměrně pro své stavebně fyzikální vlastnosti. Jedná se o velmi lehký izolační materiál, který ani při velmi vysokých nafoukaných vrstvách sádrokartonové stropy nepřetěžuje. Dále nesesedá ani při nejnižších objemových hmotnostech. A součinitel tepelné vodivosti λ=0,039 W*m-1 * k-1 při aplikované objemové hmotnosti 17 kg/m3 patří k lepším ukazatelům tepelně izolačních vlastností. Navíc se jedná izolant, který neobsahuje žádné chemické přísady, barviva ani pojiva. Je čistě bílý a bez zápachu. Jeho jemná vlákna při kontaktu s lidskou pokožkou nedráždí a při dotyku velmi připomíná buničitou vatu. 

Parametry realizace

Materiál Supafil loft
Objem 79.1 m³
Oblast: Mladá Boleslav
Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×