Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Chabeřicích

Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Chabeřicích

25.08.2021

Foukaná izolace Kutná Hora

Zateplení novostavby přesněji řečeno zateplení stropu novostavby rodinného domu v Chabeřicích realizované v srpnu 2021. Poctivá izolace se svým systémem foukané izolace opět velmi rychle a přitom efektivně zateplila další novostavbu. Izolační vrstvu 40 cm Poctivá izolace foukala na lehký sádrokartonový strop s parotěsnou fólií. Strop je zavěšen na spodních pásnicích dřevěných sbíjených vaznících, které tvoří střešní konstrukci novostavby domu.

 

Na lehký strop lehká izolace

Použitý izolační materiál Supafil loft je velmi lehký a je lehký zcela záměrně. Důvodem je, že sádrokartonové stropy mají omezenou únosnost chcete-li zatížení na m2 a proto je velmi důležité pro izolaci stropů ze sádrokartonů používat lehké izolační materiály, obzvláště v těch případech kdy je izolační vrstva vyšší než 35 cm. Supafil loft sádrokartonový strop nepřetíží ani při výšce izolační vrstvy na 60 cm!

 

Pozor na těžší izolace

Těžší izolační materiály jako jsou minerální čedičové, celulózové nebo dřevovláknité izolace jsou již při výškách od 35 cm na lehkém sádrokartonové stropě, který je kotvený k nosnému rastru v základním provedení, docela těžká. Uvedené izolace se svými objemovými hmotnostmi 45 kg/m3 a více zatíží strop 15,8 kg/m2, což už je na sádrokartonový strop docela dost. A co teprve, když výška izolace dosáhne 40 cm, jako tomu bylo v případě novostavby v Chabeřicích? Váha izolace v této vrstvě činí 18 kg/m2 a  při této hodnotě už je strop přetížený a je nutné hledat řešení. Buď zhotovit pro sádrokarton zdvojený a hustší rastr případně místo parotěsné fólie použít OSB desky, které zvládají unést větší váhy izolací anebo nechat rast v základním provedení se sádrokartonem a parotěsnou fólií a na tuto skladbu použít lehkou foukanou izolaci Supafil loft nebo jiný lehký izolační materiál. V Chabeřicích jsme na základní rastr a sádrokartonový strop s parotěsnou fólií použili lehkou foukanou izolaci Suapfil loft. V Poctivých izolacích Vám rádi poradíme a pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího izolačního materiálu. Spočítáme Vám aktuální zatížení stropu dle jednotlivých izolačních materiálů a dle výšky izolace.

 

Parametry realizace

Oblast: Kutná Hora Objem 48.8 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Jarní prohlídka zdarma ×