Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Hevlíně

Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Hevlíně

06.08.2021

Zateplení Znojmo

Novostavba rodinného domu v Hevlíně s lehkým sádrokartonovým podhledem a parotěsnou fólií, a to vše zavěšeno na spodní pásnici dřevěného vazníkového krovu. Teplenou izolaci skladby stropu zařídila Poctivá izolace. Technologie foukaných izolací se dokonale hodila pro zateplení stropu tohoto domu. Lehká foukaná izolace ze sklených vláken bez barviv, pojiv a jiné chemie zaručí po dlouhá léta funkčnost zateplení stropu.

 

Supafi loft

Použitý izolant Supafil loft je dle parametrů uvedených technickém listu jedním z nejlepších izolačních materiálů pro technologii foukaných izolací. Jedná se skelnou izolaci velmi jemné struktury. Jednotlivá vlákna Supafilu loft jsou natolik jemná, že se při doteku působí dojmem jako byste právě drželi v ruce buničitou vatu. Se starými skelnými izolacemi se tento izolant nedá vůbec srovnávat. Již při nízkých aplikačních objemových hmotnostech dosahuje zajímavých tepelně izolačních hodnot. Při 17 kg/m3 činí součinitel tepelné vodivosti λ=0,039 W.m-1.k-1 a navíc ani při takto relativně nízké váze nesléhává.

 

Zatížení sádrokartonového stropu

Novostavba rodinného domu v Hevlíně má zateplení stropu vyřešeno právě Supafilem loft. Aplikovaná výška izolace 35 cm zatíží lehký sádrokartonový podhled pouze 6 kg/m2, což není vůbec nic. Sádrokartonový strop v klasickém provedení zvládne zatížení 15-17 Kg/m2. Při vyšší váze izolace by už mohlo dojít k poškození stropu. Se Supafilem loft je tedy možné bez jakýchkoliv problémů lehké sádrokartonové stropy zafoukat vrstvou 70 – 80 cm při objemové hmotnosti 20 – 22 Kg/m3, což odpovídá domu v pasivním standardu a téměř nulovou spotřebou energií.  Jiné tepelné izolace by při uváděných vrstvách izolací nemohly být aplikovány, pokud by nedošlo ke konstrukční změně ve skladbě stropního podhledu. Například použitím OSB desek místo parotěsné fólie. 

Parametry realizace

Oblast: Znojmo Objem 35.9 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Jarní prohlídka zdarma ×