Zateplení stropu novostavby rodinného domu | Poctivá izolace

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Jevišovce

Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Jevišovce

06.08.2021

Zateplení Břeclav

Jižní Morava a novostavba rodinného domu typu bungalov s vazníkovou střešní konstrukcí. Strop domu tvoří lehké sádrokartonové desky s parotěsnou fólií. Ideální způsob zateplení stropu už asi všichni uhodnou. Ano foukaná izolace. Izolační materiál Supafil loft s objemovou hmotností 17 kg/m3 tomu odpovídající součinitel tepelné vodivosti λ=0,039 W.m-1.k-1 a výška foukané izolace 35 cm.

 

Proč jsou vrstvy izolací čím dál vyšší?

Velmi často řešíme dotazy na téma, proč foukáme tak vysoké výšky izolací? Jednoduchá odpověď zní, že čím lépe je dům zaizolován, tím má nižší spotřebu energií a čím nižší spotřeba energie nutné k vytápění domu, tím méně dům z komínu vypouští zplodin do svého okolí. Takže Poctivou izolací zateplený stropu s poctivou vrstvou foukané izolace společně snižujeme množství vypouštěného CO2 a jiných emisí. Izolujeme proti emisím. 

 

Čím výše žijete, tím vyšší vrstvu izolace foukáme

Dá se velmi jednoduše říci, že v čím vyšší nadmořské výšce žijete, tím vyšší vrstvu izolace na stropě budete mít. No a když už i na jižní Moravě foukáme vrstvy 35 cm, tak je logické, že třeba na Českomoravské vrchovině nebo v horských oblastech bude doporučená výška izolační vrstvy ještě vyšší. No a ta, kde k chladnějšímu klimatu ještě hodně fouká, tak domy trpí rychlejším vychladnutím právě díky větru. Takže naše jednoznačné doporučení je na zateplení stropu nešetřete a raději jej zaizolujte lépe než hůře. Protože stropem uniká nejvíce tepla, protože jak všichni víme ze školy, tak teplo stoupá vzhůru a pokud mu do cesty nevložíme pokličku v podobě kvalitní vrstvy foukaní izolace, tak bez užitku uteče pryč. Prostě a jednoduše budete topit pánu Bohu do oken. A to fakt nechcete! Energie jsou čím dál dražší a dražší ještě budou. No a dalším důvodem proč je nutní mít dokonale provedené zateplení stropu je předcházení letnímu přehřívání. Čím vyšší vrstva izolace na stropě leží a čím je tato vrstva kvalitnější, tím lépe je dům v létě chráněn před letními vedry. Dům, který je chráněn před letními vedry nepotřebuje klimatizaci a když už ano, tak v menší míře než ten dům, který nemá kvalitní zateplení stropu. Klimatizace potřebuje na svůj provoz elektrický proud a ten je bohužel stále v převážné míře vyráběn v elektrárnách spalující hnědé uhlí, což je opět zdroj CO2 a dalších emisí. A jsme opět u toho. Zateplení od Poctivé izolace pomáhá snižovat emise v našem životním prostředí.

Parametry realizace

Oblast: Břeclav Objem 37.9 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům