Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Senomatech

Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Senomatech

03.08.2021

Izolace Rakovník

Zateplení stropu novostavby rodinného domu foukanou izolací. Střešní konstrukce domu tvořená dřevěnými sbíjenými vazníky. Strop z lehkého sádrokartonového podhledu s parotěsnou fólií. Co jiného na zateplení stropu použít než foukanou izolaci? Nic lepšího, levnějšího a rychlejšího než technologie foukané izolace neexistuje.

 

Pochvala za přípravu

Velká pochvala pro majitele domu směřuje k celkové přípravě před aplikací foukané izolace a především za vytvoření rastru pro budoucí odkládací plochu ve vazníkové střeše. Po zateplení stropu foukanou izolací souvislou vrstvou bez tepelných mostů je i pod budoucí odkládací plochou stejná vrstva izolace, jako v ostatních částech půdního prostoru. Jedině tak bude zateplení stropu plně funkční bez tepelných mostů nad celou plochou domu.

 

Lehký izolační materiál

Novostavba rodinného domu v Senomatech je jednou z mnoha, která je zateplena lehkým izolačním materiálem z panenského vlákna bez jakýchkoliv chemických přísad a barviv. Poctivá izolace tento typ izolantu fouká od roku 2012 kdy byl do ČR poprvé dovezen. Od této doby jej máme ve stále nabídce a tímto izolantem jsme zateplili tisíce stropů.

Parametry realizace

Materiál Supafil loft
Objem 5 m³
Oblast: Rakovník
Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×