Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinné domy - Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Zápech

Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Zápech

25.04.2022

Zateplení Praha

Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Zápech foukanou izolací Poctivá izolace zrealizovala v dubnu 2022. Novostavba rodinného domu s vazníkovou střešní konstrukcí je ideální konstrukcí pro izolaci stropu foukanou technologií. Strop rodinného domu tvoří lehké sádrokartonové desky. Jedná se o typický bungalov. 

Příprava bungalovu

Izolace stropu rodinného domu poslední fází výstavby stropní a střešní konstrukce. Foukaná izolace se pro zateplení stropu používá velmi často. Není divu. Jedná se o velmi efektivní a rychlý způsob izolace domu. Samotné zateplení stropní konstrukce je posledním krokem prací v půdním prostoru domu. Aby zateplení stropu proběhlo bez potíží je dobré mít hotové veškeré přípravy. Bungalov, který má střešní krov se sbíjených dřevěných vazníků, vyžaduje pro izolaci stropu několik přípravných kroků. Začněme vstupem do půdního prostoru. Většinou je tvořen spouštěcími schody. Tento stropní výlez je nutné obednit, aby řádná izolace nevypadávala ven. Výška obednění by měla být o cca 50 mm vyšší, než bude aplikovaná vrstva izolace. Většina bungalovů má ve vazníků vytvořenou buď odkládací plochu nebo alespoň malou revizní lávku. Pamatujte, že tato lávka nebo odkládací plocha musí být vždy zbudovaná až nad vrstvou izolace. Není žádoucí mít pod revizní lávkou nebo odkládací plochou nižší vrstvu tepelné izolace. Docházelo by ke zbytečným energetickým ztrátám. Rovněž pamatujete na to, že jakékoliv prostupující zděné příčky musí být izolovány stejnou vrstvou tepelné izolace jako samotný strop. Jinými slovy, nad zděnou příčkou musí být bezpodmínečně stejně vysoká vrstva teplené izolace jako na sádrokartonovém stropě. Pokud tomu tak nebude, bude touto špatně zaizolovanou příčkou docházet k tepelným ztrátám. Velmi důležité je provést zateplení vršku obvodové stěny mezi vazníky. V případě, že Váš nový rodinný dům bude mít zateplenou fasádu kontaktním zateplovacím systémem je vhodné izolační desky ať je to polystyrén nebo minerální vata vytáhnout až po střešní fólii, tedy mezi vazníky. Neukončujte montáž izolačních desek v úrovni podbití. Venkovní podbití vazníků udělejte vždy až po montáži izolačních fasádních desek, abyste mohli tyto desky plynule a bez přerušení dotáhnout až k podstřešní fólii. Tím po zateplení stropní konstrukce docílíte dokonalého zabalení všech částí domu do vrstvy tepelné izolace bez jakýchkoliv tepelných mostů. Pokud Váš nový dům nebude opatřen zateplovacím fasádním systémem, tak doporučujeme mezi vazníky vložit slabé polystyrénové desky 20 - 30 mm silné, a to na vnější hranu obvodové stěny a opět až po podstřešní fólii. Tyto izolační desky pak vytváří zarážku pro aplikaci stropních tepelných izolací. Tato jednoduchá opatření umožňují zabalit veškeré stropní konstrukce do stejné vrstvy tepelné izolace bez jakýchkoliv tepelných mostů, a tudíž i tepelných ztrát. Jednoznačně doporučujeme nepodcenit přípravu stropní konstrukce pro následné zateplení. V Poctivých izolacích Vám velmi rádi poradíme, jak Vaši novostavbu připravit pro dokonalé zateplení stropu.

Poctivá izolace

Poctivá izolace! Poctivá izolace se specializuje na zateplení střech a zateplení stropů foukanou technologií, která je jako stvořená pro izolování velmi nepřístupných a konstrukčně složitých střech a stropů. Foukaná izolace totiž vytvoří v každé konstrukci dokonale souvislou vrstvu tepelné izolace bez jakýchkoliv tepelných mostů. Zaizoluje veškeré detaily a dostane se do všech skulin, včetně všech jinak těžko přístupných míst. Foukaná izolace je prostě nejefektivnějším způsobem zateplení vazníkového krovu. O tom jsme my v Poctivých izolacích skálopevně přesvědčeni, a proto na zateplení stropů a zateplení střech poskytujeme standardně dlouhou záruku 5 let. Poctivá izolace má svou centrálu na Vysočině v obci Dobronín 5 km od dálničního sjezdu na 112 km D1. Při pohledu na mapu si uvědomíte, jakou máme výhodnou geografickou polohu. Střed ČR. Máme to k vám všem stejně blízko. To je také důvod proč Poctivá izolace funguje v rámci celé ČR. K výhodné geografické poloze, která Poctivým izolacím umožňuje v krátkém čase dojet zaizolovat dům kdekoliv po celé ČR připočtěte ještě nabídku 5 druhů různých tepelných izolací, se kterými jsme schopni pomoci zaizolovat jakoukoliv konstrukci. Navrch přidejte skvělý poradenský servis zdarma. To celé ozdobte velmi příjemnými nízkými cenami a celé foukané izolace od Poctivé izolace zabalte do 5 let dlouhé záruky a vyjde Vám, že Poctivá izolace je nejlepší partner pro zateplení stropu, zateplení střechy nebo zateplení stěny Vašeho domu. Nechte se inspirovat našimi realizacemi nebo nám Zavolejte 721207099 a my Vám rádi se zateplením Vašeho stropu nebo zateplení střechy poradíme a pomůžeme

Parametry realizace

Materiál Climaglass W
Objem 25.2 m³
Oblast: Praha-východ
Objekt Rodinné domy
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×