Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu novostavby v Ostrově u Brandýsa nad Labem

Zateplení stropu novostavby v Ostrově u Brandýsa nad Labem

05.10.2021

Izolace Praha

Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Ostrově u Brandýsa nad Labem realizované v říjnu 2021 bylo jednou z mnoha zakázek v tomto měsíci. Měsíc říjen je pro nás Poctivé izolace vždy velmi silným realizačním měsícem během kterého provádíme foukané izolace jako na běžícím pásu. Izolace novostavby typu bungalov s dřevěnou vazníkovou střešní konstrukcí je pro Poctivé izolace typickou prací. Členitý půdní prostor, který je spletencem vazníkových prvků je pro foukaní izolace jako stvořený.

 

Na lehký strop patří lehká izolace

Stropní konstrukce bývají na novostavbách velmi často vyřešené zavěšeným sádrokartonovým stropem s parotěsnou fólií. Tak tomu bylo v tomto případě. Pro tyto lehké konstrukce máme připravené lehké izolační materiály. Jedním z nich je izolant s názvem Supafil loft. Jedná se bílou minerální izolaci, která neobsahuje žádné barviva, pojiva ani jiné přídavné chemické látky. Je pouze hydrofobizovaná 1% silikonového oleje. Supafil loft, ačkoliv je lehký, tak nesesedá ani při objemových hmotnostech od 17 kg/m3. Výrobce Supafilu loft společnost Knauf ve svém technickém listě garantuje nesesedavost ani při objemové hmotnosti 12 kg/m3. Potivá izolace Supafil loft ovšem takto nízké objemové hmotnosti neaplikuje. Naše aplikace začínají na objemové hmotnosti 17 kg/m3.

 

Poctivá izolace

Poctivých izolacích volíme aplikaci objemových hmotností dle typů konstrukce, kterou máme izolovat a technických možností chcete-li limitů dosažitelných v dané izolované konstrukci s ohledem na technologické možnosti foukaných izolací. Po zvážení všech faktorů našim klientů doporučujeme nejvhodnější druh izolačního materiálu s ideální objemovou hmotností a tomu odpovídajícím součinitelem tepelné vodivosti. Jinak tomu nebylo ani v případě této realizace. Naše doporučení vzhledem ke všem okolnostem bylo použít Supafil loft s objemovou hmotnosti 17 kg/m3 se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,040 W.m-1.k-1. Supafil loft s těmto parametry navíc nebude v průběhu času sesedat. A jako bonus je Suapfil loft bez chemických přísad. Za nás z Poctivých izolací ideální kombinace

Parametry realizace

Oblast: Praha-východ Objem 48.3 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Jarní prohlídka zdarma ×