Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Bytový dům - Zateplení stropu objektu Pečovatelské služby v Ledči nad Sázavou

Zateplení stropu objektu Pečovatelské služby v Ledči nad Sázavou

01.10.2021

Zateplení stropu Havlíčkův Brod

V říjnu 2021 jsme zrealizovali zateplení stropu budovy Pečovatelské služby v Ledčí nad Sázavou. Budova procházela komplexní rekonstrukcí a celkovým zateplení. Součástí prací bylo i zateplení stropu s vytvořením nové částečně pochozí podlahy nad vrstvou tepelné izolace. Poctivá izolace byla vybrána generálním dodavatelem na zhotovení podlahového roštu a provedení zateplení stropu foukanou izolací.

 

Foukaná izolace a stropní rošt pro podlahu

Foukaná izolace pro zateplení stropu byla dána projektovou dokumentací. Požadavkům projektanta vyhovoval izolační materiál Supafil loft se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,040 W.m-1.k-1. Dále projekt počítal, že na části stropu bude potřeba vybudovat novou pochozí plochu. K tomu jsme využil náš patentovaný podlahový systém, který je speciálně vymyšlen a vyráběn, pro použití společně s foukanou izolací. Podlahový rošt vyrábíme na míru, tak aby požadovaná vrstva izolace byla vždy pod OSB deskou, která tvoří pochozí část podlahy a zároveň byla ještě zachovaná provětrávaná mezera. V této konkrétní realizaci byla ještě pod podlahovým roštem instalovaná parotěsná fólie. Celá nová skladba s tepelnou izolační vrstvou tvoří dokonale funkční zateplení stropu. Vzhledem k dobrému jménu Poctivých izolací a funkčním technickým řešením prověřených v několika tisícovkách zrealizovaných zakázek se Poctivé izolace těší přízni staveních firem a řemeslníků, pro které realizuje zateplení subdodavatelsky.

 

Zateplení subdodavatelsky

Služba zateplení subdodavatelsky si získává čím dál tím více příznivců z řad stavebních firem a řemeslníků, pro které je Poctivá izolace solidním, stabilním, spolehlivým a profesionálním partnerem. Díky tomu, že jsou Poctivé izolace v oboru foukaných izolací jednou z největších specializovaných firem s mnoha kamionovými odběry různých druhů izolačních materiálů, můžeme nabídnout velmi zajímavé ceny a výběr z pěti druhů izolačních materiálů. Profesionálně poradíme a pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího izolačního materiálu do konkrétní konstrukce a pro konkrétní požadované užitné vlastnosti výslední izolační vrstvy. Těchto služeb využívá čím dál tím více řemeslníků a stavebních firem, protože mohou starosti a nepříjemnou práci s tepelnými izolacemi přehodit na někoho jiného. Na někoho, koho práce s tepelnými izolacemi baví a kdo jí skutečně rozumí. Tým Poctivých izolací se těší i na Vaše poptávky. 

Parametry realizace

Oblast: Havlíčkův Brod Objem 34.29 m³ Materiál Supafil loft Objekt Bytový dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×