Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu stávajícího rodinného domu v Jamném

Zateplení stropu stávajícího rodinného domu v Jamném

09.10.2021

Izolace Jihlava

Zateplení stropu staršího rodinného domu v Jamném byla jedna z menších realizací. Stávající rodinný dům s trámovou stropní konstrukcí. Jde o typickou skladbu stropu. Trámový strop vytváří dutinu, které je někdy prázdná, někdy je vyplněná různými materiály, jako plevy, škvára a podobné věci bez tepelně izolačních vlastností. Pokud je dutina trámového stropu prázdná, tak se jedná o tu lepši variantu a takový strop se dá úspěšně zaizolovat foukanou izolací. Tak tomu bylo i v případě stropu v Jamném. Realizace zateplení v Jamném byla sice menšího rozsahu, ale nám v Poctivých izolacích toto nevadí. Neděláme rozdíl mezi malými a velkými zakázkami. Všem klientům věnujeme stejnou péči a pozornost.

 

Způsob izolování

Dutina trámového stropu se z hlediska izolace stropu dá celkem jednoduše zateplit. Tak jak je vidět na fotografiích z této realizace, tak vytvořením jednoho pruhu přes všechny trámy se otevře přístup do každé komory trámového stropu. Z tohoto pruhu dokážeme aplikovat foukanou izolaci na vzdálenost cca 5 metrů na jednu stranu a 5 metrů na druhou stranu. Z toho vyplývá, že dům široký 10m zaizolujeme celý z jednoho otevřeného pruhu. Z hlediska přípravy pro foukanou izolaci a zateplení stropu je velmi jednoduché a rychlé. Jednotlivé komory následně zaplníme foukanou izolací. Kontrolu plnění dutiny provádíme vizuálním způsobem za pomoci zrcátek. Foukaná izolace vyplní veškeré detaily v dutině trámového stropu a vytvoří dokonale souvislou hustou izolační vrstvu.

 

Ideální izolační materiál

Pro zateplení stropu s dutinou doporučujeme použít, co nejkvalitnější izolační materiály ideálně z minerálních vláken, což jsou čedičové nebo skelné izolace, protože jsou velmi prodyšné a zároveň mají velmi dobré izolační vlastnosti a v dutinách trámových stropů nesléhávají. Pokud se trochu zastavíme u tepelně izolačních vlastností, tak součinitel tepelné vodivosti se u čedičových a skelných izolací pohybuje v hodnotách mezi λ=0,034-0,036 W.m-1.k-1, což už je hezký ukazatel. Je to dáno tím, že v dutině trámového stropu se foukaná izolace aplikuje ve vyšších objemových hmotnostech a tím pádem se dosahuje i lepších tepelně izolačních parametrů. A právě v dutinách trámových stropů je velmi žádoucí používat foukané izolace s co nejlepšími součiniteli tepelné vodivosti, protože dutiny trámových stropů nebývají příliš vysoké a tudíž ani výsledná vrstva nebývá vyšší než 25 cm, tak je na místě mít tepelně izolační vrstvu, co nejkvalitnější aby výsledný tepelný odpor byl, co nejvyšší. Čím vyšší hodnota tepelného odporu je, tím lépe vrstva foukané izolace izoluje. Teplený odpor se vypočítá velice jednoduše. Tepelný odpor R=d/λ. Přičemž hodnota d je vrstva izolace v metrech a λ je součinitel tepelné vodivosti, který má definovaný každý izolační materiál a je uveden v technickém listu izolantu.

Parametry realizace

Oblast: Jihlava Objem 9.3 m³ Materiál Climastone S Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×