Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu stávajícího rodinného domu v Radovesnici

Zateplení stropu stávajícího rodinného domu v Radovesnici

05.10.2021

Zateplení Kolín

Zateplení stropu staršího rodinného domu v Radovesnici jsme přijeli provést v říjnu 2021. Zateplení stropu tohoto domu majitel pojal jako vylepšení tepelně izolačních parametrů domu. Zateplení stropu nebylo součástí žádné velké rekonstrukce domu. Pro zateplení stropu byla využita dutina stropní konstrukce tedy trámového stropu. Tento postup mohu zvolit mnozí další investoři, protože zateplení stropu je oproti jiným zateplovaným konstrukcím řádově levnější. Zateplení stropu o výměře 100 m2 s vrstvou izolace 25 cm stojí cca 36 000 Kč včetně DPH a v ceně zahrnuta doprava, materiál a práce. Zateplený strop dokáže v takovémto domě snížit náklady za topení o 30 - 40%. Zateplení fasády nebo výměna oken je mnohonásobně dražší a úspory za energie jsou nižší než u zateplení stropu. Je to dáno tím, že teplo stoupá vzhůru a pokud není provedena izolace stropu, tak drahé teplo uniká bez užitku pryč. Topíte pánu Bohu do oken.

 

Příprava pro izolaci stropu

Majitel rodinného domu připravil montážní otvory, tak abychom mohli vizuálně kontrolovat průběh aplikace foukané izolace. Montážní otvory můžeme na půdě vyhotovit sami. Sice se jedná o placenou službu, ale naši klienti využívají vcelku hojně. Ne každému se chce tuto práci udělat předem a ušetřit. Tomu kdo chce ušetřit za přípravu stropu pro foukanou izolaci, předáme nebo pošleme podrobný návod jak postupovat a kde, jak velké a jakým způsobem vstupní otvory pro izolaci stropu nachystat.

 

Poctivá izolace

Poctivých izolacích vždy zvážíme veškeré parametry a očekávání, které majitel domu od nového zateplení požaduje a doporučíme vždy ten nejoptimálnější izolační materiál a izolační postup. U této konkrétní realizace jsme se s majitelem dohodli, že aplikaci foukané izolace provedeme do prázdné dutiny trámového stropu. Dutina stropu umožňovala zateplení vrstvou 23 cm, což nebylo úplně špatné. Pro maximální tepelně izolační vlastnosti nové izolační vrstvy v dutině stropu, jsme majiteli doporučili použít minerální izolační materiál na bázi skelných vláken, který při objemové hmotnosti 30 kg/m3 bude mít součinitel tepelné vodivosti λ=0,034 W.m-1.k-1  a navíc nebude v průběhu času sesedat.

Parametry realizace

Oblast: Kolín Objem 16.5 m³ Materiál Climaglass W Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×