Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinné domy - Izolace novostavby rodinného domu v Poděbradech

Izolace novostavby rodinného domu v Poděbradech

02.06.2022

Zateplení Nymburk

Izolace větší novostavby přesněji řečeno izolace šikmého a vodorovného stropu podkroví novostavby rodinného domu foukanou izolací v Poděbradech Poctivá izolace zrealizovala na několik etap v průběhu května 2022. Zateplení členitého stropu podkroví o celkové výměře 320 m2 Poctivá izolace provedla pomocí svého systému kotvení perlinky za 5 dní podle toho, jak byly hotovy přípravy roštu na sádrokartony. Foukaná izolace tvořila na stropě na stropě druhou vrstvu izolace. Poctivá izolace na zateplení stropu novostavby ve Poděbradech použila foukanou vatu od Knaufu s názvem Supafil.

Zateplení stropu

Zateplení stropu podkroví této novostavby foukanou izolací Poctivá izolace řešila s majitelem domu delší dobu, ve fázi příprav k foukání jsme probírali různé možnosti, jak máme připravit spodní „záklop“ tak, aby byla aplikovaná izolace před zavřením stropů parotěsnou folií a OSB deskami vidět a investor měl 100% jistotu kontroly naplnění kritických míst podkrovích místností, kterými byly zejména detaily u oken a nároží a úžlabí valbové střechy. Foukaná izolace by se totiž nedala nafoukat do míst v nárožích a úžlabích, když by byl podhled již uzavřen sádrokartonem. Při použití natažené parotěsné folie by hrozilo, že se folie utrhne a bylo by nutné do ní řezat otvory na hadici, což je nežádoucí vzhledem k zachování funkčnosti a maximální celistvosti folie. Speciálně kotvená perlinka zaručila neprověšení bloků izolace mezi krokvemi a zabránila riziku vytržení z podkladu za minimální investici a čas navíc pro přípravu tohoto systému řešení s jistotou preciznosti provedení!! Izolace takto viditelně může být v šikmých a svislých částech tak dlouho, jak jen je třeba bez prověšení v čase. Tento dům je řešen jako pasivní s tím, že nad vrstvou foukané izolace měl investor ještě vrstvu 16 cm parotěsné polyuretanové nadkrokevní izolace. Proto byl kladen velký důraz na to, aby paropropustá vrstva foukané izolace pod nadkrokevní vrstvou byla dokonalá bez tepelných mostů a precizně zajištěna perlinkou a následně kvalitní, pevnou parotěsnou folií před instalací sádrokartonu. Dům čekal ještě Blower Door test, který zjišťuje netěsnosti v podhledech a ten dopadl výborně. Toto řešení se nám povedlo na jedničku. O to více nás zakázka těší, protože majitel domu je zároveň projektant a máme možnost s ním dále spolupracovat na jeho developerském projektu, kde je foukaná izolace využita na všech typech domů, které se v dané lokalitě pod záštitou majitele tohoto domu staví. Na celou izolační vrstvu dostává každý investor od Poctivé izolace dlouhou záruku 5 let. Poctivá izolace i Vám ráda provede zateplení stropu těmi nejlepšími izolačními materiály, které jsou momentálně v Evropě k dostání. V případě domu ve Velkém Oseku to byl izolační materiál Supafil Loft, což je izolace bez jakýchkoliv přídavných chemických látek. Supafil nesléhává, je čistě bílý, je zdravotně nezávadný, je nehořlavý, je prodyšný, je více jak z 80 % vyráběn z recyklovatelného skla a je ekologický. Supafil je velmi lehký a sádrokartonové stropy nepřetěžuje, což byl v případě domu v Oseku jeden z velmi důležitých aspektů při výběru foukané izolace. Poctivá izolace provádí zateplení stropu na klíč.

Poctivá izolace

Poctivá izolace! Poctivá izolace se specializuje na zateplení střech a zateplení stropů foukanou technologií, která je jako stvořená pro izolování velmi nepřístupných a konstrukčně složitých střech a stropů. Foukaná izolace totiž vytvoří v každé konstrukci dokonale souvislou vrstvu tepelné izolace bez jakýchkoliv tepelných mostů. Zaizoluje veškeré detaily a dostane se do všech skulin, včetně všech jinak těžko přístupných míst. Foukaná izolace je prostě nejefektivnějším způsobem zateplení vazníkového krovu. O tom jsme my v Poctivých izolacích skálopevně přesvědčeni, a proto na zateplení stropů a zateplení střech poskytujeme standardně dlouhou záruku 5 let. Poctivá izolace má svou centrálu na Vysočině v obci Dobronín 5 km od dálničního sjezdu na 112 km D1. Při pohledu na mapu si uvědomíte, jakou máme výhodnou geografickou polohu. Střed ČR. Máme to k vám všem stejně blízko. To je také důvod proč Poctivá izolace funguje v rámci celé ČR. K výhodné geografické poloze, která Poctivým izolacím umožňuje v krátkém čase dojet zaizolovat dům kdekoliv po celé ČR připočtěte ještě nabídku 5 druhů různých tepelných izolací, se kterými jsme schopni pomoci zaizolovat jakoukoliv konstrukci. Navrch přidejte skvělý poradenský servis zdarma. To celé ozdobte velmi příjemnými nízkými cenami a celé foukané izolace od Poctivé izolace zabalte do 5 let dlouhé záruky a vyjde Vám, že Poctivá izolace je nejlepší partner pro zateplení stropu, zateplení střechy nebo zateplení stěny Vašeho domu. Nechte se inspirovat našimi realizacemi nebo nám Zavolejte 721207099 a my Vám rádi se zateplením Vašeho stropu nebo zateplení střechy poradíme a pomůžeme

Parametry realizace

Oblast: Nymburk Objem 86.4 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinné domy
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×