Izolace rodinného domu | Poctivá izolace

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace rodinného domu v Pačejově

Izolace rodinného domu v Pačejově

22.03.2022

Zateplení Klatovy

Izolace stropu stávajícího rodinného domu foukanou minerální izolací v Pačejově Poctivá izolace zrealizovala v březnu 2022. Realizaci zateplení stropu rodinného domu Poctivá izolace provedla foukanou minerální izolací Supafil. Společně s foukanou minerální izolací Poctivá izolace na podlaze půdy revizní lávky. Zateplení stropu o celkové výměře 88 m2 a délku 19 m revizních lávek Poctivá izolace provedla během jednoho dne. 

Izolace stropu

Zateplení stropu stávajících domů lze realizovat, tak jako zateplení stropů novostaveb foukanou izolací. Velká část dříve postavených domů má půdu, kterou buď majitelé využívají v celé její ploše nebo alespoň její část. Jestliže je stropní konstrukce domu postavena z pevných materiálů, jako jsou například betonové monolitické konstrukce, betonoví panely, hurdisky, miako vložky nebo jiné typy materiálů, které nevytváří dostatečně vysokou stropní dutinu pro aplikaci foukané izolace, tak jak u trámových stropů, je nutné provést zateplení stropu na podlahu půdy. Pak se majitel domu musí rozhodnout, zda bude chtít půdní prostor nějakým způsobem využívat a případně jakým. Někteří majitelé domů chtějí zachovat půdu v celé ploše plně pochozí. Někteří ovšem půdu využívat do budoucna nechtějí. K těm, co půdu využívat v celé její ploše nechtějí, patří i majitelé domu v Pačejově. Pro tyto případy má Poctivá izolace řešení v systému výstavby revizních lávek a foukané izolace pro zateplení stropu. I těm majitelům půd, kteří je po zateplení nechtějí nadále využívat Poctivá izolace rozhodně doporučuje zhotovit revizní lávky pro přístup ke všem kritickým místům na půdě. Těmito kritickými místy jsou komín, střešní výlezy, okna ve štítech, anténní rozvody, systémy odvětrání, vzduchotechnické jednotky a rozvody a další technologické části domu. Pro přístup ke všem zmíněným místům má Poctivá izolace ve své nabídce podlahový sytém, ze kterého velmi rychle a efektivně vyhotoví jakékoliv množství revizních lávek a tím zpřístupní veškerá půdní zákoutí pro bezpečný pohyb ke všem důležitým místům na půdě. Revizní lávky jsou široké 625 mm a jsou tvořeny z dřevěného skládacího systému a pochozí část tvoří pevné OSB desky o síle 18 mm. Revizní lávky od Poctivé izolace společně se zateplením foukanou izolací jakékoliv půdě nejenom dobře sluší, ale i skvěle fungují.  

Poctivá izolace

Poctivá izolace! Poctivá izolace se specializuje na zateplení střech a zateplení stropů foukanou technologií, která je jako stvořená pro izolování velmi nepřístupných a konstrukčně složitých střech a stropů. Foukaná izolace totiž vytvoří v každé konstrukci dokonale souvislou vrstvu tepelné izolace bez jakýchkoliv tepelných mostů. Zaizoluje veškeré detaily a dostane se do všech skulin, včetně všech jinak těžko přístupných míst. Foukaná izolace je prostě nejefektivnějším způsobem zateplení vazníkového krovu. O tom jsme my v Poctivých izolacích skálopevně přesvědčeni, a proto na zateplení stropů a zateplení střech poskytujeme standardně dlouhou záruku 5 let. Poctivá izolace má svou centrálu na Vysočině v obci Dobronín 5 km od dálničního sjezdu na 112 km D1. Při pohledu na mapu si uvědomíte, jakou máme výhodnou geografickou polohu. Střed ČR. Máme to k vám všem stejně blízko. To je také důvod proč Poctivá izolace funguje v rámci celé ČR. K výhodné geografické poloze, která Poctivým izolacím umožňuje v krátkém čase dojet zaizolovat dům kdekoliv po celé ČR připočtěte ještě nabídku 5 druhů různých tepelných izolací, se kterými jsme schopni pomoci zaizolovat jakoukoliv konstrukci. Navrch přidejte skvělý poradenský servis zdarma. To celé ozdobte velmi příjemnými nízkými cenami a celé foukané izolace od Poctivé izolace zabalte do 5 let dlouhé záruky a vyjde Vám, že Poctivá izolace je nejlepší partner pro zateplení stropu, zateplení střechy nebo zateplení stěny Vašeho domu. Nechte se inspirovat našimi realizacemi nebo nám Zavolejte 721207099 a my Vám rádi se zateplením Vašeho stropu nebo zateplení střechy poradíme a pomůžeme

Parametry realizace

Oblast: Klatovy Objem 20.5 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům