Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace střechy rodinného domu v Kožlanech

Izolace střechy rodinného domu v Kožlanech

04.04.2022

Zateplení Plzeň

Izolace střechy přesněji řečeno izolace dutiny dvouplášťové střechy rodinného domu foukanou izolací v Kožlanech Poctivá izolace zrealizovala v dubnu 2022. Zateplení stropu o celkové výměře 70 m2 Poctivá izolace provedla během jednoho dopoledne. Dutina dvouplášťové střechy je pro foukané izolace jako stvořená. V těchto konstrukcích jiné zateplovací technologie narážej na své limity a ve velkém si lámou zuby nad nepřístupností izolované plochy. Především z důvodu velmi nízkého prosotoru. Poctivá izolace se svojí technologií foukané minerální izolace aplikovala foukanou vatu ze skelných vláken.

Izolace sřechy

Zateplení střechy v Kožlanech foukanou izolací majiteli domu přineslo hned několik užitečných zlepšení. Jedním z lepšení je snížení nákladů za topení. Vedlejším efektem zateplení střechy je i vyrovnání teplot mezi prvním a druhým patrem domu. Před zateplením střechy domu, bývá v přízemí tepleji než v druhém patře. Tento jev je způsoben tím, že střecha není zateplená a teplo z radiátorů nebo podlahového topení uniká bez užitku pryč. Druhým zlepšením po zateplení dutiny střechy je snížení teploty v druhém patře při letních vedrech. Tento jev je způsoben opět zateplením střechy. V době, kdy v dutině střechy nebyla žádná izolace a sluníčko rozpálilo střešní krytinu na 70 °C a někdy i více (tento údaj je zdokumentován měřením termokamerou) se teplo ze střešní krytiny velmi rychle a snadno dostalo do dutiny střechy a přes nezateplený strop postupovalo dále do místností. Tím pádem, byly místnosti v přízemí mnohem teplejší než přízemí. Po zateplení střechy foukanou vatou od Poctivé izolace má střecha pokličku, která brání v zimě úniku tepla pryč, a naopak v létě brání prostupu tepla dovnitř. Dokonalé zateplení funguje jak v létě, tak v zimě. Jakou izolaci pro zateplení střechy vybrat? Na výběr je několik druhů. Pro snížení prostupu letního vedra do místností lze doporučit tepelné izolace s větší měrnou kapacitou tepla. Tedy ty izolace, které dokáží do sebe naakumulovat více tepla než jiné. Takovými jsou dřevovláknité izolace nebo celulózové izolace. Jsou o několik desítek procent dražší než minerální izolace. Jejich měrná kapacita tepla je 3 x větší než u minerálních izolací. Měrná kapacita tepla není nic jiného než vlastnost, která říká kolik tepla do sebe izolace absorbuje – naakumuluje, než jí teplo projde dále. Dřevovláknité a celulózové izolace do sebe natáhnou 3x více tepla než minerální izolace. Letnímu vedru trvá prostoupit tepelnou vrstvou z dřevovláknité nebo celulózové izolaci 3x déle. Tedy o 3 dny déle než minerální izolaci. Na první pohled dobrá vlastnost. Jenomže, co se stane za tři dny? Za tři dny vrstvou z dřevovláknité nebo celulózové izolace prostupuje teplo úplně stejně jako vrstvou izolace z minerální vláken. A co se s naakumulovaným teplem děje v noci, kdy sluníčko nesvítí? Dobrá otázka. Naakumulované teplo se uvolňuje do prostoru, tedy nejenom směrem ke střešní krytině, ale i směrem ke stropu domu, na kterém vrstva izolace leží. Tím ovšem dochází k udržování teplé stropní konstrukce a pomalejšímu ochlazování, které v noci nastává. Z toho vyplývá, že měrná kapacita tepla u dřevovláknitých nebo celulózových izolací je výborná věc při krátkodobých vedrech, které trvají 2-3 dny, tedy začátek léta nebo jeho podzim. Při dlouhodobějších vedrech se stropní konstrukce zateplená dřevovláknitými nebo celulózovými izolacemi začne ohřívat stejně tak jako ta, která je zateplena minerálními izolacemi. V době ochlazování tedy v noci se naopak stropní konstrukce v dutině dvouplášťové střechy ochlazuje rychleji pokud je zateplená minerálními izolacemi, protože tyto izolace nejsou vlivem denního vedra tak napěchované (naakumulované) teplem jako dřevovláknité nebo celulózové izolace. Dutina dvouplášťové střechy zateplená minerálními izolacemi se sice v létě rychleji ohřeje, ale zase v noci se rychleji ochladí. Závěrem tedy. Krátkodobé přehřívání trvající do 3 dnů zvládne dobře dřevovláknitá izolace nebo celulózová. Letní přehřívání zvládají jak minerální izolace, tak dřevovláknité nebo celulózové podobně, ale minerální se v noci rychleji ochladí a tím tepelnému komfortu v místnostech pod střechou pomáhají více než dřevovláknité nebo celulózové izolace. Dalšími aspekty pro výběr vhodné izolace pro zateplení střechy jsou ostatní fyzikální parametry a další odolnosti vůči ohni, vlhkosti apod. Pro výběr vhodného izolačního materiálu pro zateplení střechy je tu poradenský servis Poctivé izolace 721207099, který je zdarma a nezávazný. U dvouplášťových střech je rovněž velmi důležité nezapomenout řešit odvětrání zbytkové vlhkosti. Poctivá izolace všem zájemcům o zateplení dvouplášťových střech nejenomže zpracuje cenovou nabídku na zateplení foukanou izolací, ale i upozorní na nutnost odvětrání a v případě zájmu zpracuje i technické řešení odvětrání včetně cenové nabídky. Jestli odvětrání dvouplášťové střechy majitel domu udělá společně s foukanou izolací nebo jindy anebo jej neudělá vůbec, je čistě na rozhodnutí majitele domu. Pro zateplení dutiny dvouplášťové střechy není podmínkou mít odvětrání střechy hotové. Nicméně je důležité zmínit, že majitel domu bere zodpovědnost za rozhodnutím neudělat odvětrání dutiny střechy na sebe. Pokud by se vlivem zbytkové vlhkosti tvořilo větší množství kondenzátů, který by se neměl, jak z dutiny střechy dostat, mohla by tato situace zapříčinit napadení dřevěných částí střechy dřevokaznými škůdci. Poctivá izolace důrazně doporučuje toto nebezpečí nepodcenit. V případě, že s odvětráním chcete počkat, tak Poctivá izolace radí dutinu střechy sledovat, a to zejména vod podzimu do jara. Pro tyto účely je vhodné mít ve střešním plášti zajištěn vstup do dutiny střechy například střešním výlezem. Střešní výlezem lze osadit buď před zateplením střechy nebo současně s jejím zateplením.   

Poctivá izolace

Poctivá izolace! Poctivá izolace se specializuje na zateplení střech a zateplení stropů foukanou technologií, která je jako stvořená pro izolování velmi nepřístupných a konstrukčně složitých střech a stropů. Foukaná izolace totiž vytvoří v každé konstrukci dokonale souvislou vrstvu tepelné izolace bez jakýchkoliv tepelných mostů. Zaizoluje veškeré detaily a dostane se do všech skulin, včetně všech jinak těžko přístupných míst. Foukaná izolace je prostě nejefektivnějším způsobem zateplení vazníkového krovu. O tom jsme my v Poctivých izolacích skálopevně přesvědčeni, a proto na zateplení stropů a zateplení střech poskytujeme standardně dlouhou záruku 5 let. Poctivá izolace má svou centrálu na Vysočině v obci Dobronín 5 km od dálničního sjezdu na 112 km D1. Při pohledu na mapu si uvědomíte, jakou máme výhodnou geografickou polohu. Střed ČR. Máme to k vám všem stejně blízko. To je také důvod proč Poctivá izolace funguje v rámci celé ČR. K výhodné geografické poloze, která Poctivým izolacím umožňuje v krátkém čase dojet zaizolovat dům kdekoliv po celé ČR připočtěte ještě nabídku 5 druhů různých tepelných izolací, se kterými jsme schopni pomoci zaizolovat jakoukoliv konstrukci. Navrch přidejte skvělý poradenský servis zdarma. To celé ozdobte velmi příjemnými nízkými cenami a celé foukané izolace od Poctivé izolace zabalte do 5 let dlouhé záruky a vyjde Vám, že Poctivá izolace je nejlepší partner pro zateplení stropu, zateplení střechy nebo zateplení stěny Vašeho domu. Nechte se inspirovat našimi realizacemi nebo nám Zavolejte 721207099 a my Vám rádi se zateplením Vašeho stropu nebo zateplení střechy poradíme a pomůžeme

Parametry realizace

Oblast: Plzeň-sever Objem 24.7 m³ Materiál Climaglass W Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×