Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu a střechy stávajícího rodinného domu v Březích

Izolace stropu a střechy stávajícího rodinného domu v Březích

11.11.2021

Zateplení Pardubice

Zateplení stropu a zateplení střechy stávajícího rodinného domu v Březích Poctivá izolace zrealizovala v listopadu 2021. Stávající rodinný dům s obytným podkrovím bez tepelných izolací na vodorovném stropě a s minimální vrstvou staré skelné vaty v dutině šikmých částí střechy. Ačkoliv vodorovný strop byl tvořen spodním prkenným záklopem kotveným do kleštiny ze spodní strany a prkenným záklopem z horní strany kleštiny, čímž oba dva záklopy vytvářely dutinu, tak Poctivá izolace prováděla zateplení stropu až na horní záklop. Proč?

Příliš malá dutina

V době drahých energií a nestále se zpřísňujících norem na energetickou náročnost budov začínají mít starší domy určitý problém. Nejenom tím, že nejsou příliš dobře tepelně izolované, ale především tím, že jejich dutiny trámových stropů nebo stropů v obytném podkroví nevykazují dostatečnou velikost pro efektivní zateplení. Jinými slovy zateplením dutiny stropu majitel domu nedosáhne požadovaných úspor a investice do zateplení příliš malé dutiny stropu nepřinese kýžený efekt v úsporách za topení. Budeme-li vycházet z doporučení normy o energetické náročnosti budov, tak ta říká, že minimální tepelný odpor stropní konstrukce by měl být R=6,25 m2.K-1.W-1, což odpovídá cca 23 - 25 cm běžné minerální vaty, stříkané měkké pěně a jiným izolantům. Jenomže trámové stropy a dutiny šikmých střech stávajících domů takové rozměry mývají zcela výjimečně. Většinou se pohybují u trámových stropů kolem 20 cm a šikminách střech mezi 14-18 cm. Co s tím?

Poctivá izolace radí

Poctivá izolace už několik let doporučuje svým klientům místo, aby izolovali příliš malou dutinu trámového stropu a potencionálně si ještě způsobily komplikace spojené s rizikem vzniku kondenzace vodních par, se spíše zaměřili na zateplení v dostatečně vysoké vrstvě nad dutinou stropu, tedy na podlaze půdy. Tak jak tomu bylo v případě domu v Březích. Šikminy střechy rodinného domu byly provedeny v odvětrávaném provedení střechy, a tudíž je bylo možné vyplnit izolací, i když vrstva tepelné izolace nedosahovala doporučení normy. O to vyšší vrstvu tepelné izolace jsme navrhli při zateplení stropu na podlaze půdy, a to konkrétně 32 cm.

Parametry realizace

Oblast: Pardubice Objem 26.6 m³ Materiál Climastone S Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×