Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Bytový dům - Izolace stropu dílny v rodinném domě v Lukách nad Jihlavou

Izolace stropu dílny v rodinném domě v Lukách nad Jihlavou

06.01.2022

Zateplení Jihlava

Zateplení stropu dílny v rodinném domě v Lukách nad Jihlavou. Poctivá izolace zrealizovala v lednu 2022. Jedna z menších realizací foukané izolace. Stropní konstrukce z miako vložek a střešní konstrukce rovná střecha s falcovaným plechem o minimálním sklonu pro odvod dešťové vody vytvořili mezi střešní dutina pro zateplení stropu přesněji řečeno pro zateplení střechy. Výška dutiny umožňovala aplikovat vrstvu 25 cm foukané izolace Supafil.

Odvětrání dvouplášťových střech

Střecha v Lukách nad Jihlavou je dvouplášťová s neodvětrávanou střešní dutinou. Pro zateplení střechy této konstrukce je velmi důležité zajistit její odvětrávání případně zajistit, aby stropem neprostupovala vzdušná vlhkost z interiéru. V každém případě je důležité aplikovat tepelnou izolaci, tak, aby mezi vrstvou izolace a střešním záklopem vznikla mezera, nad kterou bude neustále proudit vzduch. Pro odvětrání takto zateplené střešní dutiny je potřeba vytvořit odvětrávací otvory. To znamená, že je potřeba vyhotovit otvory kolem dokola celé budovy v dostatečné velikosti a dostatečném počtu. K tomuto účelu existují výpočty, které přesně definují množství a velikost otvorů a jejich přesné umístění. Dalším způsobem odvětrání mezery mezi vrstvou izolace a střešním záklopem je instalace ventilační hlavice nebo hlavic do střešního pláště a k tomu vybudovat přisávací otvory buď po obvodu izolované budovy nebo prostřednictvím komínku instalovaných opět ve střešním plášti. No a posledním způsobem zabezpečení dutiny dvouplášťové střechy je vyhotovení parotěsné roviny, aby se interiérová vlhkost nedostávala do dutiny střechy, kde by mohla později kondenzovat. Parotěsnou rovinu lze vybudovat buď přímo v dutině střechy, což bývá k velikosti střešních dutin komplikované neřkuli nereálné nebo z interiérové strany domu. To znamená v posledním patře pod střechou v celé ploše natáhnout parotěsnou fólií a vybudovat nový stropní podhled.

Poctivá izolace poradí a pomůže

S realizací zateplení dutin dvouplášťových střech má Poctivá izolace bohaté zkušenosti. Rovněž tak máme bohaté zkušenosti s realizací odvětrání dutin dvouplášťových střech. proto Vám můžeme poradit, jak se způsobem zateplení, tak i s nejlepším způsobem odvětrání dvouplášťové střechy. Tak tomu bylo i v Lukách nad Jihlavou. Majitel dílny se rozhodl na základě našich doporučení si odvětrání střechy zajistiti sám ve své vlastní režii, což je samozřejmě možné. Pro ty, kteří chtějí mít zateplení střechy s dutinou vyřešeno na klíč, Poctivá izolace zrealizuje i odvětrání dvouplášťově střechy. Zavolejte nám 721207099 a my Vám rádi poradíme a pomůžeme.

Parametry realizace

Oblast: Jihlava Objem 6.4 m³ Materiál Supafil loft Objekt Bytový dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×