Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu novostavby rodinného domu a dílny ve Zbelítově

Izolace stropu novostavby rodinného domu a dílny ve Zbelítově

26.10.2021

Izolace Písek

Izolace stropů novostavby rodinného domu a dílny ve Zbelítově u Milevska Poctivá izolace zrealizovala v říjnu 2022. Realizace dvou objektů v rámci jedné zakázky. Novostavba rodinného domu a hned vedle novostavba dílny. Obě dvě budovy mají stejnou střešní konstrukci. Dřevěné sbíjené vazníky a pod nimi zavěšený lehký sádrokartonový strop s parotěsnou fólií. Pro zateplení stropu rodinného domu i dílny jsme majiteli doporučili na lehké sádrokartonové stropy použít izolační materiál Supafil loft.

Supafil loft

Supafil loft je lehká minerální izolace vyrobená ze skelných vláken. Supafil od Knaufu se jako jediný výrobce foukané izolace pyšní certifikátem zdravotní nezávadnosti Declare, což znamená, že neobsahuje ani jednu ze 17 sledovaných zdravotně závadných látek uvedených na červené listině. Navíc se jedná i izolační materiál, který ani při aplikované objemové hmotnosti 17 kg/m3 nesléhává. Supafil loft díky své bílé barvě, nízké váze a velmi dobrým izolačním vlastnostem si nachází čím dal větší oblibu nejenom při výstavbě rodinných domů.

Poctivá izolace

Poctivá izolace má obrovské zkušenosti s aplikací Supafilu loft do celé řady různých konstrukcí. Supafil se ideálně hodí aplikovat do vazníkových konstrukcí, jejichž členitost je pro klasickou pokládku rolí a desek téměř neřešitelným problémem především z ohledem na vyřešení dokonalé souvislé tepelně izolační vrstvy bez tepelných mostů. Pro zateplení stropů Poctivá izolace jednoznačné doporučuje aplikaci tepelných izolací foukanou technologií, protože foukaná izolace vytvoří dokonalé zateplení bez tepelných mostů za velmi nízké ceny. Spojení foukané izolace od Poctivé izolace a Supafilu loft umožňuje zateplení sádrokartonových stropů velmi vysokými vrstvami izolací, aniž bychom stropní konstrukci izolační vrstvou přetížili.

Parametry realizace

Oblast: Písek Objem 143.9 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×