Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu novostavby rodinného domu v Blížkovicích

Izolace stropu novostavby rodinného domu v Blížkovicích

11.11.2021

Zateplení Znojmo

Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Blížkovicích Poctivá izolace zrealizovala v listopadu 2021. Novostavba rodinného domu se střešní vazníkovou konstrukcí, ke které je ke spodní pásnici vazníků přikotven sádrokartonový podhled s parotěsnou fólií. Na tento podhled se rovnou aplikuje foukaná minerální izolace ze skelných vláken. Konkrétně Supafil. Poctivá izolace tento materiál majiteli domu doporučila jako izolaci číslo jedna. Majitel domu naše doporučení akceptoval a realizaci zateplení stropu nám svěřil. Poctivá izolace práce provedla během jednoho dne.

Foukaná izolace

Na našich referenčních realizací si může každý pozorovatel všimnout, že poměrně velká část našich zákazníků má střešní konstrukci s dřevěných sbíjených vazníků. Tento typ střešní konstrukce je velmi populární a ve spojení s nízkým sklonem střechy a jejím valbovým provedením se jedná o nejjednodušší zastřešení domu typu bungalov. Foukaná izolace je zase nejlepší způsob pro zateplení stropu zavěšeného pod dřevěnými vazníky. Důvodů je hned několik. Hustá změť dřevěných vazníků ve spojení s nízkým sklonem a nepochozím sádrokartonovým stropem jiným zateplovacím technologiím pracovní prostředí pro kvalitní provedení zateplení stropu v půdním prostoru docela zásadním způsobem ztěžuje. Naopak pro foukanou izolaci je to prostředí jako stvořené. Fotografie z výsledků zateplení stropu jsou toho důkazem.

Poctivá izolace

Poctivá izolace má s technologií foukaných izolací mnohaleté zkušenosti. Provedli jsme zateplení stropů na mnoha tisícovkách různých budov. Víme, že zateplení stropu ve vazníkové střešní konstrukci pomocí foukané izolace je nejefektivnější způsob zateplení. Od mnoha našich potencionálních klientů, kteří si foukanou izolaci neobjednali s tím, že si zateplení bungalovu s vazníkovou střechou provedou izolačními rolemi svépomoci víme, že po zpětném zhodnocení a propočtu hodin a dnů strávených nepříjemnou prací ve stísněných podmínkách půdního prostoru bungalovu včetně započítání nákladů na koupi izolačních rolí, se jim izolování svépomoci nevyplatilo. Vyšlo je ve finále na stejní nebo i vyšší peníze než foukaná izolace od Poctivých izolací. Poctivá izolace navíc poskytne dlouhou záruku v délce 60 měsíců, jak na izolaci samotnou, tak na izolační práce.

Parametry realizace

Oblast: Znojmo Objem 23.8 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×