Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Izolace stropu novostavby rodinného domu ve Velkých Chvalovicích

Izolace stropu novostavby rodinného domu ve Velkých Chvalovicích

13.01.2022

Zateplení Kolín

Zateplení stropu novostavby rodinného domu ve Velkých Cvalovicích Poctivá izolace zrealizovala v lednu 2022. Novostavba bungalovu s vazníkovou střešní konstrukcí, sedlovou střechou a lehkým sádrokartonovým stropem. Poctivá izolace provedla zateplení stropu foukanou izolací Supafil ve vrstvě 40 cm na ploše 160 m2 během 5 hodin. Foukaná izolace tvořila druhou vrstvu celého zateplení stropu.

Supafil jako finální vrstva

Občas Poctivá izolace realizuje zateplení stropu foukanou izolací jako druhou finální vrstvu zateplení stropu. Novostavba bungalovu ve Velkých Chvalovicích je jednou z nich. Někteří majitelé domů volí první vrstvu zateplení stropu rolovanou izolaci. Na sádrokartonový strop rozloží izolaci. A na finále si pozvou Poctivou izolaci s foukanou technologií a izolačním materiálem Supafil. Foukaná izolace zaplní všechny případné mezery a nedostatky vzniklé při pokládce první vrstvy. Vrstva 40 cm foukané izolace Supafilu izoluje sama o sobě velmi slušně. Tepelný odpor izolace Supafilu při 40 cm vrstvě s objemovou hmotností 17 kg/m3 činí R= 10,2. Takto kvalitní tepelně izolační vrstva zakryje všechny neduhy vzniklé pokládkou rolí.

Foukaná izolace

Je tedy otázkou proč někteří stavitelé a používají první vrstvu izolace role a druhou finální vrstvu foukanou izolaci Supafil? Někteří po položení první vrstvy zateplení stropu rolemi zjistí, že se jedná o poměrně složitou, nepříjemnou a dlouhotrvající práci a po první vrstvě to vzdají a zbytek si nechají nafoukat. Někteří stavitele si koupí role s vynikající lambdou např. λ=0,035 a zbytek si nechají zafoukat Supafilem s λ=0,039 protože foukaná izolace vytvoří ve vazníkové konstrukci lepší uzavřenější finální vrstvu než role anebo aby si snížili celkovou vrstvu tepelně izolační vrstvy. Přitom rozdíl mezi vrstvou z rolí se součinitelem tepelné vodivosti lambda λ=0,035 a foukanou izolací Supafil se součinitelem tepelné vodivosti lambda λ=0,039 činí pouze 4 cm při tepelném odporu R=10. Při běžně požadovaném tepelném odporu R=7 je rozdíl ještě menší, 3 cm tepelné izolace. A pokud řešíme zateplení vazníkové konstrukce s lehkým sádrokartonovým podhledem s revizními lávkami, tak výškový rozdíl ve vrstvě izolace je v podstatě zanedbatelný. Z pohledu Poctivých izolací je lepší řešit zateplení stropu v jedné vrstvě, a to foukanou izolací už jen z toho důvodu, že obdržíte záruku na celou izolační vrstvu, a to v délce 60 měsíců. Zavolejte nám 721207099.

Parametry realizace

Oblast: Kolín Objem 66.4 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×