Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství a průmysl - Oprava podhledu haly chovu kuřat v Kněževsi

Oprava podhledu haly chovu kuřat v Kněževsi

30.11.2021

Izolace Rakovník

Oprava podhledu haly chovu kuřat v Kněževsi Poctivá izolace zrealizovala v listopadu roku 2021. Stávající podhled chovné haly nevyhovoval pro chov drůbeže. Hala, ve které probíhá chov kuřat byla, tak jak je tomu u mnoha chovatelů drůbeže, byla původně stavěna pro chov skotu. V průběhu času došlo k její adaptaci pro chov kuřat. V té době zvolený podhled byl v současné době nevyhovujícím konstrukčním prvkem haly především z hlediska tepelně izolačních parametrů. Proto se majitel haly rozhodl pro jeho opravu.

Zateplení stropu

Zateplení stropu proběhlo stavební technologií dodávky a montáže sendvičových panelů. Aby mohly být sendvičové panely namontovány, muselo nejdříve dojít k demontáži stávajícího podhledu. Nový podhled vyžadoval i nový kotevní rastr, který rovněž montovala Poctivá izolace. Stropní konstrukce haly je tvořena šikminou částí podhledu, která přechází do vodorovné a na druhé straně haly opět do šikmé části. V šikminách jsme sendvičové panely montovaly tak, že jsme téměř kopírovali sklon šikminy. Vodorovnou část podhledu jsme plynule navázali na šikmé části, čímž jsme vytvořili podhled bez jakýchkoliv zubů, které byly na původním podhledu, a které ovlivňují prodění vzduchu při odvětrávání haly.

Poctivá izolace

Pro zateplení stropu haly chovu kuřat v Kněževsi byl zvolen sendvičový panel s PIR pěnou o tloušťce 100 mm oboustranně krytý plechem. Vzhledem k tomu, že chovné prostředí kuřat je zařazeno do kategorie agresivního prostředí agresivitou C4, tak tomu odpovídal i výběr sendvičových panelů, které musí splňovat tuto podmínku doloženou certifikací. Pro kotvení panelů jsme použili nerezové šrouby, které také odolávají agresivnímu prostředí C4 a stejné odolnosti mají i veškeré klempířské prvky. Poctivá izolace má za sebou realizace na stovkách zemědělských hal po celé ČR.

Parametry realizace

Oblast: Rakovník Objem 2 589 000 Kč Materiál Sendvičový PIR panel Objekt Zemědělství a průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×