Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

K

nástroj pro výpočet úspor energie a snížení nákladů na energie při používání různých typů izolace a zateplení.

Více o pojmu arrow_right

velmi úzká trubička

Více o pojmu arrow_right

skupina fyzikálních jevů popisující povrchové napětí kapalin

Více o pojmu arrow_right

snížení hladiny kapaliny v kapiláře (úzké trubičce), interkace mezi molekulami kapaliny jsou silnější než interakce mezi molekulami kapaliny a molekulami stěny kapiláry

Více o pojmu arrow_right

vzlínání kapaliny kapilárou (úzkou trubičkou) v důsledku interkcí molekul stěny kapiláry s molekulami kapaliny

Více o pojmu arrow_right

druh hlubinného základu

Více o pojmu arrow_right

vodorvné protilehlé dřevěné prvky spojující krokve krovu

Více o pojmu arrow_right

systém používaný k udržení vhodné teploty, vlhkosti a čistoty vzduchu uvnitř budovy.

Více o pojmu arrow_right

kombinace různých typů izolace, jako jsou například deskové materiály a izolační pěny, pro lepší izolační schopnosti.

Více o pojmu arrow_right

okno, jehož část je otevíratelná a část ne

Více o pojmu arrow_right

zateplení budovy používané pro komerční účely, jako jsou kancelářské budovy, sklady nebo obchodní centra.

Více o pojmu arrow_right

vnější část komínu s nosnou funkcí

Více o pojmu arrow_right

hlavní část komínové tělesa

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená v komorách stěn nebo stropů, která zajišťuje vynikající izolační vlastnosti a zlepšuje akustickou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

proces zateplení budovy pomocí různých materiálů pro dosažení co nejlepších izolačních vlastností.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál složený z několika vrstev různých materiálů, které se doplňují ve svých izolačních vlastnostech.

Více o pojmu arrow_right

skupenská přeměna, kdy se plyn mění na kapalinu

Více o pojmu arrow_right

kotel, který využívá kondenzaci páry vodní páry, aby uvolnil energii, což vede k lepší účinnosti a menším emisím oxidů dusíku.

Více o pojmu arrow_right

kapalina vznikající při kondenzaci vodních par, která může způsobit poškození konstrukce budovy, pokud není odvedena správně.

Více o pojmu arrow_right

sběr a odvod kondenzátu nebo srážkové vody u komínového tělesa

Více o pojmu arrow_right

vzálenost od nosné části konstrukce podlahy po nosnou část konstrukce stropu

Více o pojmu arrow_right

způsob zateplení, kdy je izolace připojena přímo k povrchu konstrukce a není mezi nimi mezera.

Více o pojmu arrow_right

otvor sloužící ke kontrole a čištění průduchu v nejnižším podlaží

Více o pojmu arrow_right

přenos tepla prouděním plynu nebo kapaliny.

Více o pojmu arrow_right

izolace vyrobená z korkové kůry, která má vynikající izolační vlastnosti a je šetrná k životnímu prostředí.

Více o pojmu arrow_right

proces poškození materiálu v důsledku chemické reakce s prostředím, jako je například oxidace kovů nebo účinky solí na beton.

Více o pojmu arrow_right

systémy používané k upevnění izolace na konstrukci budovy, jako jsou například hmoždinky nebo šrouby.

Více o pojmu arrow_right

systém větrání, který zajišťuje odvod vlhkosti a zápachu z koupelny a zabraňuje tak vzniku plísní a houbových infekcí.

Více o pojmu arrow_right

předmět sloužící ke zvýšení únosnosti něčeho ne příliš pevného

Více o pojmu arrow_right

stavební prvek v podobě skloněného nosníku, který slouží k podpoře střešní konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

nosná konstrukce střechy

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyráběný z celulózy nebo recyklovaných novin, který má vynikající izolační vlastnosti a zároveň je šetrný k životnímu prostředí.

Více o pojmu arrow_right

zateplení budovy pomocí izolačního materiálu umístěného uvnitř stavebních prvků, jako jsou cihly, betonové bloky nebo panely.

Více o pojmu arrow_right

zateplení fasády pomocí izolačního materiálu umístěného pod vrstvou fasádního obkladu.

Více o pojmu arrow_right

velmi lehký a porézní materiál s vynikajícími izolačními vlastnostmi, který se používá k izolaci stěn, stropů a podlah.

Více o pojmu arrow_right

okna skládající se ze dvou křídel, které se otevírají do stran.

Více o pojmu arrow_right

dveře skládající se ze dvou křídel, které se otevírají do stran.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů materiálů používaných pro izolaci a zateplení, aby byly účinné a kvalitní.

Více o pojmu arrow_right

měření a kontrola úrovně znečištění vzduchu v budově a jejích dopadů na zdraví obyvatel.

Více o pojmu arrow_right

měření a kontrola účinnosti zateplení budovy a jejího vlivu na úsporu energie.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí izolace splňovat, aby byla účinná a kvalitní.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí stěny budovy splňovat pro zajištění správné izolace a zateplení.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí strop budovy splňovat pro zajištění správné izolace a zateplení.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení fasády splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení podkroví splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení podlahy splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení stavebních otvorů splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení stropu podkrovního bytu splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení střechy splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení terasy splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×