Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

A

izolace vytvořená z drsných materiálů s vysokou odolností proti poškození a oděru, které se používají v náročných podmínkách.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená ze směsi textilních vláken a minerálních granulí, která má vynikající zvukovou izolaci a absorpci zvuku.

Více o pojmu arrow_right

materiály s vysokou schopností absorpce zvuku, které se používají k redukci ozvěny a hluku v interiéru budov.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které umožňuje připojení dvou různých stavebních komponentů nebo materiálů, například různých typů izolace.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu spolu přilnout

Více o pojmu arrow_right

jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu

Více o pojmu arrow_right

chemické přísady přidávané do betonu, které zlepšují jeho vlastnosti, jako je například pevnost, pružnost a odolnost proti mrazu.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s velmi nízkou tepelnou vodivostí, který se používá k izolaci stavebních konstrukcí s omezeným prostorem pro izolaci.

Více o pojmu arrow_right

zařízení používané k výrobě betonu a dalších stavebních směsí.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z akrylátového gelu, která se používá k ochraně stavebních konstrukcí proti vlhkosti a korozi.

Více o pojmu arrow_right

zařízení pro ukládání tepelné energie, která se používá ke zvyšování účinnosti vytápění a snižování spotřeby energie.

Více o pojmu arrow_right

stropy s vysokou tepelnou setrvačností, které slouží k ukládání tepelné energie a vytváření tepelného komfortu v interiéru budov.

Více o pojmu arrow_right

materiály používané k redukci hluku a ozvěny v interiéru budov.

Více o pojmu arrow_right

podhled zelpšující akustické parametry místnosti

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z polymerních materiálů s vysokou odolností proti UV záření a povětrnostním podmínkám.

Více o pojmu arrow_right

reflexní izolační materiál, který se používá k odrážení tepla zpět do místnosti nebo k vytvoření bariéry proti vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

materiál sestávající z vrstev polykarbonátu, které jsou spojeny vlnitými vrstvami a který se používá k výrobě průhledných střešních panelů.

Více o pojmu arrow_right

materiály, které mají různé vlastnosti ve směru vláken nebo krystalů, což může ovlivnit jejich tepelnou vodivost a mechanickou pevnost.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která snižuje riziko kondenzace vlhkosti na površích budov.

Více o pojmu arrow_right

izolace ošetřená chemikáliemi, které snižují riziko růstu plísní a bakterií v interiéru budov.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z materiálů, které snižují náboj statické elektřiny a minimalizují riziko poškození elektronických zařízení.

Více o pojmu arrow_right

metoda aplikace izolace nebo jiných stavebních materiálů pomocí spreje, což umožňuje rychlou a rovnoměrnou distribuci materiálu.

Více o pojmu arrow_right

způsob, jakým se aplikuje izolace nebo další stavební materiály, jako jsou například foukací izolace, izolace aplikovaná pomocí spreje nebo klasická izolace položená ručně.

Více o pojmu arrow_right

stroj používaný k aplikaci stavebních materiálů, jako jsou izolace nebo nátěry, na povrchy staveb.

Více o pojmu arrow_right

směs polotuhého asfaltu, kamenné moučky a přírodního drceného kameniva

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k utěsnění mezer a trhlin v konstrukcích budov.

Více o pojmu arrow_right

síla, kterou vzduch působí nejen na stavební konstrukce, což může ovlivnit jejich pevnost a stabilitu.

Více o pojmu arrow_right

chemikálie, které přitahují hmyz, jako jsou termiti a mravenci, a jsou používány k ochraně staveb před těmito škůdci.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z atramentových polymerů, které jsou odolné vůči vlhkosti a mechanickému poškození.

Více o pojmu arrow_right

proces hodnocení energetické účinnosti budovy a doporučení na zlepšení účinnosti.

Více o pojmu arrow_right

jedna z alternativních forem izolace, která se skládá z vrstev zvláštního papíru a hliníkové folie.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyráběný z recyklovaného skla, který se používá jako alternativa k polystyrenovým izolacím.

Více o pojmu arrow_right

systémy, které umožňují programovat vytápění v různých částech budovy a optimalizovat spotřebu energie.

Více o pojmu arrow_right

směs dvou nebo více chemikálií, které mají stejnou tepelnou vodivost jako voda a používají se k izolaci stavebních konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

B

materiál na bázi vápna a dřevního popela, který se používá jako alternativa k polystyrenovým izolacím.

Více o pojmu arrow_right

izolace vyráběná z taveného bazaltového kamene, která se používá k izolaci stavebních konstrukcí s vysokou teplotní odolností.

Více o pojmu arrow_right

izolace umístěná pod základovou desku budovy, která chrání stavební konstrukce před vlhkostí a zabraňuje vzniku plísní a bakterií.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce tvořící formu pro uložení a zhutnění betonu při výrobě železobetonových a betonových konstrukcí a prvku, trvalé nebo dočasné

Více o pojmu arrow_right

chemická látka používaná k bělení stavebních materiálů a snižování rizika vzniku plísní a bakterií.

Více o pojmu arrow_right

omítky, které obsahují bělidlo a používají se k bělení stěn a snížení rizika vzniku plísní a bakterií.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z bentonitu, který má vynikající schopnost zadržovat vlhkost a minimalizovat riziko vzniku prasklin v konstrukci.

Více o pojmu arrow_right

betonová konstrukce používaná jako podklad pro podlahy, stěny nebo další stavební prvky.

Více o pojmu arrow_right

dlaždice vyrobené z betonu, které se používají k vytváření chodníků, teras a dalších venkovních stavebních prvků.

Více o pojmu arrow_right

stavební blok vyrobený z betonu, který se používá k výstavbě stěn a dalších konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

izolace bez pigmentů nebo barevných látek, které se používají k minimalizaci rizika vzniku alergií a dalších zdravotních problémů.

Více o pojmu arrow_right

izolace vyráběná bez použití halogenovaných sloučenin, které jsou potenciálně škodlivé pro životní prostředí.

Více o pojmu arrow_right

izolace vyráběná bez použití halogenovaných sloučenin, konkrétně chlóru

Více o pojmu arrow_right

izolace vyráběná z PVC materiálu bez použití halogenovaných sloučenin, které jsou potenciálně škodlivé pro životní prostředí.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná k ochraně stavebních konstrukcí před požárem a dalšími rizikovými situacemi.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se aplikuje bez vytváření prachu a dalších nečistot, což umožňuje snadnou a čistou instalaci.

Více o pojmu arrow_right

beton, který se vyrábí bez použití cementu a dalších materiálů, které vytvářejí prach a znečišťují životní prostředí.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k oddělení stavebních vrstev a zlepšení pevnosti a stability zeminy.

Více o pojmu arrow_right

střecha s povrchem, který odráží sluneční záření a minimalizuje tepelné zisky, což snižuje náklady na vytápění budovy.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce střechy, která umožňuje využití prostoru pod střechou k obytným účelům a zlepšuje energetickou účinnost budovy.

Více o pojmu arrow_right

Building Information Modeling, Informační model stavby - digitální model reprezentující fyzický a funkční objekt

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z přírodních materiálů, jako jsou například sláma, konopí nebo korek, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z materiálů s vysokou tepelnou izolací a schopností zabraňovat růstu škůdců, jako jsou hmyz a hlodavci.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z materiálů, které jsou biologicky rozložitelné a šetrné k životnímu prostředí.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z přírodních materiálů, které mají vynikající izolační vlastnosti a minimalizují dopad na životní prostředí.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z asfaltového materiálu, která se používá k ochraně střech, stěn a podlah proti vlhkosti a povětrnostním podmínkám.

Více o pojmu arrow_right

detekční metoda na zjištění vzduchotěsnosti obálky budovy

Více o pojmu arrow_right

izolace aplikovaná na konkrétní místa konstrukce, která jsou nejvíce vystavena teplotním změnám a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

materiály s drsným povrchem, které se používají k přípravě povrchu pro lepší přilnavost izolace nebo jiných stavebních materiálů.

Více o pojmu arrow_right

proces, kterým se odstraňuje nečistoty a nerovnosti z povrchu stavebních materiálů, aby se zlepšila přilnavost izolace a dalších materiálů.

Více o pojmu arrow_right

pásky používané k utěsnění mezery mezi oknem a stěnou, což minimalizuje pronikání vzduchu a tepelné ztráty.

Více o pojmu arrow_right

vrstva izolace používaná k omezení přenosu tepla mezi stavebními konstrukcemi a prostředím, což snižuje tepelné ztráty.

Více o pojmu arrow_right

izolace vyráběná z břidlice, která má vynikající tepelnou a zvukovou izolaci a odolnost proti vlhkosti a požáru.

Více o pojmu arrow_right

druh jednovrstvé cementové omítky, nanáší se na zdrsněný podklad z jádrové omítky

Více o pojmu arrow_right

Budova, jejíž energetická náročnost je velice nízká a většina spotřevované energie pochází z obnovitelných zdrojů, zároveň musí hodnoty jejích energetických ukazatelů být nižší, než hodnoty normové referenční budovy

Více o pojmu arrow_right

C

zkratka pro Chromátované měďné arsenátové impregnace, což je proces impregnace dřeva chemikáliemi, který zvyšuje jeho odolnost proti hmyzu, houbám a rozkladu.

Více o pojmu arrow_right

největší dovolená odchylka od celkové rovinnosti povrchu nášlapné vrstvy a povrchu podkladních vrstev

Více o pojmu arrow_right

množství tepla, které uniká ven z budovy prostřednictvím všech tepelných mostů a průchodů.

Více o pojmu arrow_right

opatření, které umožňuje regulovat obchod se stavebními materiály a zamezit dovozu nebezpečných nebo nekvalitních materiálů do země.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z recyklovaného papíru a kartonu, která má vynikající tepelné izolační vlastnosti a minimalizuje dopad na životní prostředí.

Více o pojmu arrow_right

tenká vrstva betonu aplikovaná na podlahu nebo stěny, která slouží k vyrovnání a vytvoření hladkého povrchu.

Více o pojmu arrow_right

systém vytápění, kde se teplo produkuje v centrální jednotce a cirkuluje do všech místností v budově.

Více o pojmu arrow_right

značka stavebních materiálů, která zahrnuje širokou škálu produktů pro zateplení, stěrkování a další stavební účely.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z cihel, která se používá ke zlepšení tepelné a zvukové izolace stavebních konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce vytvořená z cihel, která slouží jako nosný prvek a zároveň zlepšuje tepelnou izolaci budovy.

Více o pojmu arrow_right

stěna postavená z cihel, která se používá k výstavbě staveb a má vynikající tepelnou a zvukovou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

bytové domy postavené z cihel, které mají vysokou tepelnou setrvačnost a jsou často využívány pro svou dlouhou životnost a pevnost.

Více o pojmu arrow_right

proces, kdy se chladná voda cirkuluje mezi chladicími prvky a zdrojem chladu k udržení rovnoměrné teploty v celé budově.

Více o pojmu arrow_right

proces, kdy se teplo cirkuluje mezi topnými prvky a zdrojem tepla k udržení rovnoměrné teploty v celé budově.

Více o pojmu arrow_right

proces, kdy se teplá voda cirkuluje mezi topnými prvky a zdrojem tepla k udržení rovnoměrné teploty v celé budově.

Více o pojmu arrow_right

proces, kdy se vzduch vyměňuje mezi interiérem a exteriérem budovy k udržení kvality vnitřního prostředí a zlepšení energetické účinnosti.

Více o pojmu arrow_right

zařízení používané k cirkulaci vody v tepelných systémech, jako jsou například radiátory nebo podlahové topení.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které automaticky upravuje výkon čerpadla v závislosti na požadované teplotě a zátěži tepelného systému.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které využívá teplo z okolního prostředí k vytápění budovy pomocí cirkulace vody nebo jiného média.

Více o pojmu arrow_right

systém větrání, kde se vzduch cirkuluje mezi vnitřním a vnějším prostředím k udržení kvality vnitřního vzduchu.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které umožňuje přenos tepla z jedné látky na druhou pomocí cirkulace média.

Více o pojmu arrow_right

systém vytápění, kde se teplá voda nebo vzduch cirkuluje v rámci budovy k udržení rovnoměrné teploty v celém interiéru.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z cívek, která se používá k ochraně potrubí a elektrických vodičů proti vlhkosti a teplotním změnám.

Více o pojmu arrow_right

vrstva ochranného materiálu aplikovaná na vnější stěny budovy k ochraně proti povětrnostním vlivům a izolaci stavebních konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

zvuk vydávaný podlahou při chůzi, který je často způsoben nedostatečnou izolací.

Více o pojmu arrow_right

vlastnost materiálu, která popisuje jeho odolnost proti opakovanému namáhání nebo stresu.

Více o pojmu arrow_right

vlastnost materiálu, která popisuje jeho odolnost proti opakovanému namáhání nebo stresu při určitém počtu cyklů.

Více o pojmu arrow_right

opakované namáhání nebo stres materiálu v důsledku opakovaného působení sil.

Více o pojmu arrow_right

pěnová izolace vyráběná z cyklopentanu, který má vynikající tepelné izolační vlastnosti a nízkou hodnotu ODP (ozónový depleční potenciál).

Více o pojmu arrow_right

Č

proces přikládání materiálu na povrch sedaček, křesel, dveří, stěn atd. s cílem chránit povrch a zlepšit jeho vzhled.

Více o pojmu arrow_right

elektrický spínač, který umožňuje automatické zapnutí a vypnutí elektrických zařízení v určených časech.

Více o pojmu arrow_right

druh izolace vytvořený z mikroskopických částic, například skelné vlny.

Více o pojmu arrow_right

speciální druh izolace používaný k izolaci čelisťových stěn, které mají složitější geometrický tvar než běžné stěny.

Více o pojmu arrow_right

vnější vrstva stěny, která slouží jako ochrana proti vnějším vlivům a může být vyrobena z různých materiálů, včetně izolačních materiálů.

Více o pojmu arrow_right

sklo používané jako fasádní prvek, které chrání budovu před povětrnostními vlivy a zlepšuje energetickou účinnost.

Více o pojmu arrow_right

systém větrání, který využívá průchody vzduchu vznikající mezi fasádními prvky a umožňuje větrání stěnové konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

speciální typ zdiva, který se používá jako izolační materiál, zejména pro budovy postavené v chladnějších klimatických podmínkách.

Více o pojmu arrow_right

stroj sloužící k přečerpávání kapalin, například vody nebo topného média, v systémech vytápění a chlazení.

Více o pojmu arrow_right

plocha, která byla důkladně očištěna od nečistot a nánosů, aby se na ni mohly aplikovat nátěry a další materiály.

Více o pojmu arrow_right

ochranný prvek umístěný na spodní straně střechy sloužící k odvodu deště a sněhu z okapů a k odvodu kondenzátu z podkrovního prostoru.

Více o pojmu arrow_right

speciální tvarovaný profil umístěný na okapu střechy, sloužící k ochraně před nečistotami, usměrnění vody a k odvodu kondenzátu z podkrovního prostoru.

Více o pojmu arrow_right

síťovina umístěná v okapu střechy sloužící k ochraně před nečistotami a k odvodu vody a kondenzátu z podkrovního prostoru.

Více o pojmu arrow_right

vrstva aplikovaná na podklad před nanesením finálního nátěru, slouží k vyhlazení a zajištění přilnavosti.

Více o pojmu arrow_right

speciální druh žlabu sloužící k odvodu vody a kondenzátu z podkrovního prostoru, a k ochraně proti nečistotám.

Více o pojmu arrow_right

zařízení sloužící k čištění odpadních vod před vypuštěním do kanalizace nebo do životního prostředí.

Více o pojmu arrow_right

zařízení sloužící k čištění odpadních vod ze splašků a odpadů, aby byly opětovně použitelné.

Více o pojmu arrow_right

střecha s mnoha různými úrovněmi, sklonem a tvary, která může být těžší na zateplení, ale zároveň poskytuje zajímavý vzhled.

Více o pojmu arrow_right

druh izolační fólie používané k tepelné izolaci stropních a podlahových konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

D

hydroizolace vytvořená z asfaltu nebo speciálního materiálu, která slouží k ochraně spodní části zdi před vlhkostí a vodou.

Více o pojmu arrow_right

Proces, kdy se do vrstveného skla dostane vlhkost, ta pak při nízkých teplotách nabyde objemu a sklo popraská

Více o pojmu arrow_right

stěna nebo panel vložený do prostoru k rozdělení místnosti nebo prostoru na menší části.

Více o pojmu arrow_right

speciální druh kotvy, která se používá k upevnění izolace na stěnu a zabraňuje proti jejímu pohybu.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu propouštět vodní páry a vzduch přes svou strukturu.

Více o pojmu arrow_right

stěrkový materiál s vysokou difuzní otevřeností, který umožňuje průchod vodních par a zároveň chrání stěny budovy proti vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

spára umožňující vzájemný pohyb jednotlivých konstrukčních celků po celou dobu životnosti stavby

Více o pojmu arrow_right

podlahový systém, který se skládá z desek a distančních podpěr, které umožňují vytvoření prostoru pro izolaci a snižují tepelné mosty.

Více o pojmu arrow_right

komponenta okna oddělující dvě tabule izolačního skla

Více o pojmu arrow_right

krycí materiál používaný k pokrytí podlahy, který může být vyroben z různých materiálů, jako jsou keramika, dřevo nebo kámen.

Více o pojmu arrow_right

dlaždice nebo z kostky kladené do malty, tmele, popř. do písku a vzájemně spojené ve spárách

Více o pojmu arrow_right

materiál umístěný pod základy budovy, který slouží k odvádění vody a vlhkosti pryč od základových zdí.

Více o pojmu arrow_right

systém používaný k odvádění vody a vlhkosti pryč od budovy, obvykle složený z drenážní rohože a drenážního potrubí.

Více o pojmu arrow_right

další vrstva izolace aplikovaná na již existující izolaci ke zlepšení tepelné izolace stavební konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

fasádní obklad vytvořený z dřevěných prken nebo panelů, který slouží k ochraně proti povětrnostním vlivům a zlepšuje tepelnou izolaci budovy.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce postavená z dřeva, která má vynikající tepelnou a zvukovou izolaci a je ekologicky šetrná.

Více o pojmu arrow_right

budova, která je většinou postavena z dřeva a kombinuje moderní technologie s tradičními dřevěnými konstrukcemi.

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená z dřevovláknitých materiálů, jako je například dřevotříska, která má vynikající tepelné izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

budova navržena tak, aby minimalizovala energetickou spotřebu, ale s menší efektivitou než dům pasivního typu.

Více o pojmu arrow_right

budova navržena tak, aby produkovala stejné množství energie, jaké spotřebuje, čímž se minimalizuje její vliv na životní prostředí.

Více o pojmu arrow_right

budova navržena tak, aby minimalizovala energetickou spotřebu a byla velmi účinná využíváním energie.

Více o pojmu arrow_right

budova s využitím solární energie k vytápění a osvětlení interiéru.

Více o pojmu arrow_right

stavební konstrukce vytvořená z přírodního kamene, která má vynikající tepelnou a zvukovou izolaci a zlepšuje energetickou účinnost budovy.

Více o pojmu arrow_right

budova postavena s využitím slámy jako izolace, což je ekologické a úsporné řešení pro zateplení budovy.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se umisťuje do dutin v konstrukci budovy, aby snížila tepelnou ztrátu.

Více o pojmu arrow_right

dutiny mezi dvěma stěnami v konstrukci budovy, které mohou být naplněny izolačním materiálem.

Více o pojmu arrow_right

okna se dvěma vrstvami skla oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a snížení hluku a vibrací.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce se dvěma vrstvami střechy oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a zvukové izolace budovy.

Více o pojmu arrow_right

fasádní obklad se dvěma vrstvami oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a snížení hluku a vibrací.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce, která se skládá ze dvou stěn oddělených vrstvou izolace, která slouží ke zlepšení tepelné a zvukové izolace.

Více o pojmu arrow_right

komín se dvěma stěnami oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a snížení rizika požáru.

Více o pojmu arrow_right

základová konstrukce se dvěma stěnami oddělenými izolační vrstvou, která slouží ke zlepšení tepelné izolace a odolnosti proti vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

tenký materiál vytvořený z dřeva, který se používá jako krycí materiál pro stěny, podlahy a stropy, a také pro výrobu nábytku a dalších stavebních prvků.

Více o pojmu arrow_right

deska vytvořená z tenkých dýh lepených na sebe, která se používá jako krycí materiál pro stěny, podlahy a stropy.

Více o pojmu arrow_right

druh podlahy vytvořený z tenkých dýh lepených na sebe, který vytváří vzhled klasické dřevěné podlahy, ale je méně náročný na údržbu.

Více o pojmu arrow_right

proces vytváření tenkých dýh z kusu dřeva pomocí speciálního stroje.

Více o pojmu arrow_right

kovová nebo keramická trubka, která slouží k odvodu kouře z kamen nebo krbů.

Více o pojmu arrow_right

speciální zařízení používané k testování úniku vzduchu z budovy, které ukazuje místa, kde uniká teplý vzduch a kde jsou potřebné izolační opatření.

Více o pojmu arrow_right

E

izolace vytvořená z přírodních materiálů, jako jsou bavlna, konopí nebo celulózová izolace, která je ekologicky šetrná a snižuje dopad na životní prostředí.

Více o pojmu arrow_right

budova navržena tak, aby byla šetrná k životnímu prostředí a využívala obnovitelné zdroje energie, což minimalizuje její vliv na planetu.

Více o pojmu arrow_right

míra dopadu budovy na životní prostředí, zahrnující spotřebu energie, emise skleníkových plynů, využití vody a spotřebu materiálů.

Více o pojmu arrow_right

materiály vytvořené z přírodních nebo recyklovaných materiálů, které minimalizují dopad na životní prostředí a pomáhají udržovat udržitelnost.

Více o pojmu arrow_right

časové období, po kterém se investice do zateplení a izolace budovy vrátí v podobě úspor na energiích a nákladů na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

náklady spojené s realizací zateplení a izolace budovy, včetně nákladů na materiál, práci a instalaci.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s elastickými vlastnostmi, který se dokáže přizpůsobit povrchu a minimalizuje průchod tepla a zvuku.

Více o pojmu arrow_right

materiál využívaný jako izolace, který se po aplikaci rozpíná a přizpůsobuje se povrchu, čímž snižuje průchod tepla a zvuku.

Více o pojmu arrow_right

způsob vytápění budovy pomocí elektrických zdrojů, který může být méně účinný a dražší než jiné způsoby vytápění.

Více o pojmu arrow_right

způsob vytápění podlahy pomocí elektrických zdrojů, který je vhodný pro malé prostory a může být použit jako doplněk k jiným způsobům vytápění.

Více o pojmu arrow_right

ochrana elektrických vodičů před nebezpečím úrazu elektřinou pomocí izolačních materiálů.

Více o pojmu arrow_right

proces ověřování energetické účinnosti a environmentální udržitelnosti budovy prostřednictvím různých certifikačních programů, jako je například LEED nebo BREEAM.

Více o pojmu arrow_right

množství energie potřebné k ohřevu určitého objemu prostoru, které se používá k určení účinnosti a kvality izolace.

Více o pojmu arrow_right

plán využití energie pro budovu nebo prostor, zahrnující návrh vytápění, klimatizace a osvětlení.

Více o pojmu arrow_right

míra spotřeby energie potřebné pro udržení pohodlného klimatu uvnitř budovy, která je ovlivněna účinností izolace, vytápění a klimatizace.

Více o pojmu arrow_right

jedná se o míru, jakou budova spotřebuje energie k vytápění a chlazení. Nízká energetická náročnost znamená, že budova je energeticky úsporná.

Více o pojmu arrow_right

schopnost budovy nebo konstrukce minimalizovat spotřebu energie při vytápění, klimatizaci a osvětlení.

Více o pojmu arrow_right

ztráta energie z budovy v důsledku neefektivní izolace, průniku vzduchu nebo nedostatečné údržby.

Více o pojmu arrow_right

budovy, které spotřebovávají velké množství energie na vytápění, klimatizaci a osvětlení a mají vysoké emise skleníkových plynů.

Více o pojmu arrow_right

oficiální dokument obsahující informace o energetické účinnosti budovy, který se používá pro účely srovnání s jinými budovami a plánování úspor energie.

Více o pojmu arrow_right

Hodnoty, které nám říkají, jak dobře na tom budova je z hlediska spotřeby energie (Průmerný součinitel prostupu tepla, Celková energie spotřebovaná za rok vzatežená na m2 energeticky vztažné plochy, …)

Více o pojmu arrow_right

budova navržena tak, aby minimalizovala energetickou spotřebu, což snižuje emise a pomáhá chránit životní prostředí.

Více o pojmu arrow_right

dvousložkové lepidlo, které se používá k přilepení izolace a zateplení na povrch stavebních konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál z expandovaného polystyrenu, který se používá k zateplení stavebních konstrukcí a má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

vizuální značka umístěná na budově nebo její části, která ukazuje energetickou účinnost budovy a umožňuje srovnání s jinými budovami.

Více o pojmu arrow_right

unikátní identifikační číslo přidělené každé budově, které umožňuje její identifikaci a sledování pro účely evidence a správy.

Více o pojmu arrow_right

oficiální dokument obsahující informace o vlastnictví, stavbě a umístění nemovitosti, včetně informací o izolaci a zateplení budovy.

Více o pojmu arrow_right

soubor standardů a předpisů vytvořených Evropskou unií pro regulaci kvality a účinnosti izolace a zateplení budov.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vytvořený z pěnového polystyrenu, který se používá k zateplení stavebních konstrukcí a má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

materiál využívaný jako izolace, který se po aplikaci rozpíná a vytváří pevný a odolný povrch, který snižuje průchod tepla a zvuku.

Více o pojmu arrow_right

sádrový materiál s rychlým schnutím, který se používá jako omítka pro stěny a stropy.

Více o pojmu arrow_right

způsob zateplení budovy, při kterém se izolační materiál umísťuje na vnější stranu stěn, což minimalizuje ztrátu tepla a zvyšuje energetickou účinnost budovy.

Více o pojmu arrow_right

polystyren sloužící k zateplení budovy, pro svoji pevnost a tvrdost se používá například na zateplení soklů nebo ploch s většími nároky na pevnost v tlaku, zkratka: XPS

Více o pojmu arrow_right

F

veličina vyjadřující relativní schopnost vrstvy materiálu propuštět vodní páru

Více o pojmu arrow_right

hodnota, která ukazuje množství slunečního záření pronikajícího stěnou budovy, což ovlivňuje tepelnou účinnost a náklady na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

hodnota, která ukazuje schopnost materiálu zpomalit průchod tepla, což je důležité pro účinnost izolace.

Více o pojmu arrow_right

hodnota, která ukazuje množství vzduchu unikajícího z budovy, což ovlivňuje tepelnou účinnost a náklady na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

hodnota, která ukazuje množství slunečního záření odraženého z fasády budovy, což ovlivňuje tepelnou účinnost a náklady na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

vnější obal budovy, zahrnující stěny, střechu, okna a dveře.

Více o pojmu arrow_right

barvy používané k ochraně fasády budovy a zlepšení její estetické hodnoty.

Více o pojmu arrow_right

materiál umístěný na vnější straně budovy, který slouží jako ochrana proti povětrnostním vlivům a zároveň zlepšuje energetickou účinnost.

Více o pojmu arrow_right

fasádní desky vyrobené z kombinace různých materiálů, které zvyšují pevnost a odolnost proti vnějším vlivům.

Více o pojmu arrow_right

výběr materiálů a barev pro vnější vzhled budovy, včetně zateplení a izolace.

Více o pojmu arrow_right

dekorační prvek umístěný na fasádě budovy, který slouží k ochraně proti povětrnostním vlivům a zlepšuje energetickou účinnost.

Více o pojmu arrow_right

prvky umístěné na fasádě budovy, které slouží k ochraně proti povětrnostním vlivům a zlepšení estetické hodnoty.

Více o pojmu arrow_right

to je systém, který se používá k zateplení fasády budovy. Obsahuje různé vrstvy, jako jsou izolace, ochranná vrstva a dekorační vrstva.

Více o pojmu arrow_right

soubor materiálů a technologií používaných k vytvoření vnějšího obalu budovy, zahrnující zateplení a izolaci.

Více o pojmu arrow_right

proces zateplení budovy, zahrnující plánování, přípravu povrchu, instalaci izolace a následnou údržbu.

Více o pojmu arrow_right

proces, při kterém se materiál mění z pevného stavu na tekutý stav a naopak, což může být využito k regulaci teploty a zlepšení tepelné účinnosti budovy.

Více o pojmu arrow_right

materiály používané k oddělení pevných částic z kapaliny nebo plynu, což se používá v průmyslu při výrobě izolace.

Více o pojmu arrow_right

záruka poskytovaná výrobcem nebo dodavatelem izolace nebo zateplení, která chrání zákazníka v případě, že dojde k problémům s materiálem nebo instalací.

Více o pojmu arrow_right

proces separace pevných částic od kapalné fáze pomocí pěnění, což se používá v průmyslu při výrobě izolace z recyklovaného materiálu.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k ochraně podlahy před pronikáním vlhkosti, což se používá v podzemních konstrukcích a sklepových prostorách.

Více o pojmu arrow_right

tenká vrstva materiálu používaná k izolaci potrubí a snížení ztrát tepla.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k oddělení vnitřního prostoru budovy od vnějšího prostředí a k minimalizaci kondenzace vlhkosti uvnitř stěn a stropů.

Více o pojmu arrow_right

tenká vrstva materiálu, která se používá k ochraně izolace před vlhkostí a znečištěním.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k ochraně stavebních konstrukcí před pronikáním vody, který se často používá v podzemních konstrukcích a na střechách.

Více o pojmu arrow_right

solární panely umístěné na střeše nebo fasádě budovy, které využívají sluneční energii k výrobě elektřiny.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se aplikuje pomocí stříkání nebo foukání izolačního materiálu do prostoru, který se má izolovat.

Více o pojmu arrow_right

způsob aplikace izolačního materiálu pomocí stříkání nebo foukání do stěn, stropů nebo podlah, což minimalizuje ztrátu tepla a zvyšuje energetickou účinnost budovy.

Více o pojmu arrow_right

foukaná izolace, která se používá k izolaci podkrovních stropů.

Více o pojmu arrow_right

foukaná izolace se často používá jako rychlá a účinná metoda izolace stavebních konstrukcí v bytových domech.

Více o pojmu arrow_right

způsob aplikace izolace do podlah pomocí foukání, což zlepšuje tepelnou izolaci a snižuje náklady na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

zateplení budovy s cílem minimalizovat ztráty tepla a zvýšit energetickou účinnost, což umožňuje snížit náklady na vytápění a ochranu životního prostředí.

Více o pojmu arrow_right

přirozený proces proudění tepla, který vzniká v důsledku rozdílu teplot mezi stěnami a okolním prostředím, což je důležité pro účinnost izolace.

Více o pojmu arrow_right

způsob zateplení budovy pomocí tepelně izolačních materiálů, jako jsou minerální vlny, polystyren nebo PUR pěna, který minimalizuje průchod tepla a zvuku.

Více o pojmu arrow_right

G

těsnicí materiál používaný k oddělení dvou nebo více částí stavebních konstrukcí, což snižuje ztráty tepla a ochraňuje proti pronikání vody.

Více o pojmu arrow_right

topný systém využívající kondenzačního procesu k výrobě tepla, což zlepšuje energetickou účinnost a snižuje náklady na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

plastové desky používané k zateplení stropů, stěn a podlah.

Více o pojmu arrow_right

pohyb a deformace zemské kůry, které mohou ovlivnit stabilitu a životnost stavebních konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

energie, která se získává ze stálé teploty zemského jádra a může být využita pro vytápění budov nebo výrobu elektřiny.

Více o pojmu arrow_right

vrt, který se používá k získání geotermální energie z hloubky zemské kůry.

Více o pojmu arrow_right

zařízení využívající teplo země k vytápění nebo klimatizaci budov.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k oddělení různých vrstev zeminy a ke zlepšení stability zemin a konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

minerální materiál používaný k výrobě sádrokartonových desek, které se používají k vnitřní izolaci a zateplení.

Více o pojmu arrow_right

desky vyrobené z kombinace sádry a papíru, které se používají k vnitřní izolaci a zateplení.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyráběný z kusu skla, který se používá k zateplení stěn, stropů a podlah.

Více o pojmu arrow_right

cihla s glazurou na povrchu, která se používá pro estetické účely nebo pro zlepšení odolnosti proti povětrnostním vlivům.

Více o pojmu arrow_right

dlaždice s lesklým povrchem, které se používají pro vnější obklady a zlepšení estetické hodnoty budovy.

Více o pojmu arrow_right

proces spojování dvou oddělených rostlin pro vytvoření nové rostliny, což může být využito pro vytvoření zelené stěny nebo střechy.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který se skládá z minerálních vláken a který se používá k izolaci stěn a stropů.

Více o pojmu arrow_right

síla, která působí dolů na stavební konstrukce, což je důležité pro výběr a správnou aplikaci izolace.

Více o pojmu arrow_right

tepelný výměník, který využívá přirozeného pohybu teplého a studeného média, což zlepšuje energetickou účinnost a snižuje náklady na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

střecha pokrytá rostlinami, která slouží k ochraně proti UV záření a zlepšuje tepelnou izolaci budovy.

Více o pojmu arrow_right

tepelné čerpadlo využívající teplotu země pro vytápění a ochlazování budov.

Více o pojmu arrow_right

elastický materiál používaný pro těsnění a izolaci, vyráběný z přírodního kaučuku nebo syntetických polymerů.

Více o pojmu arrow_right

syntetická guma vyráběná z butylenu, používaná pro těsnění a izolaci v mnoha aplikacích, včetně střech a fasád.

Více o pojmu arrow_right

speciální druh gumy používaný pro hydroizolace a těsnění vodních nádrží, střech, fasád a dalších stavebních aplikací.

Více o pojmu arrow_right

elastická guma používaná k izolaci trubek, potrubí a dalších stavebních konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

elastická guma používaná k těsnění stavebních spojů, což snižuje ztráty tepla a ochraňuje proti pronikání vody.

Více o pojmu arrow_right

syntetická guma s vysokou odolností proti chemikáliím a teplotě, používaná pro těsnění a izolaci v mnoha aplikacích, včetně střech a bazénů.

Více o pojmu arrow_right

druh syntetické gumy vyráběné z polyvinylchloridu, která se používá pro těsnění a izolaci v různých aplikacích, jako jsou střechy, bazény a podlahy.

Více o pojmu arrow_right

speciální gumičky používané pro upevnění izolačních materiálů na stavební konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

systém pro odvod srážkové vody z budovy, který je důležitý pro ochranu proti vlhkosti a vzniku plísní.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k výrobě sádrokartonových desek, které se často používají k vnitřní izolaci a zateplení.

Více o pojmu arrow_right

H

vodorovný trám, který spojuje protilehlé krove u hambálkové soustavy krovu

Více o pojmu arrow_right

nosná konstrukce střechy tvořena hambálky

Více o pojmu arrow_right

zařízení pro vytápění a ochlazování budov, které využívá přirozenou tepelnou energii prostředí.

Více o pojmu arrow_right

větrací systém, který umožňuje zpětné získání tepla z odcházejícího vzduchu a využití ho k vytápění budovy.

Více o pojmu arrow_right

Test prohřívání skla sloužící k nalezení nestabilní formy sulfidu nikelnatého ve skle

Více o pojmu arrow_right

izolační materiály s vysokou tepelnou účinností, které snižují náklady na vytápění a zlepšují energetickou účinnost.

Více o pojmu arrow_right

stavební materiál vyrobený z hlíny, který se používá pro stavbu zdí a dalších stavebních konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

strop vyrobený z hlíny a dalších přírodních materiálů, který se používá pro vnitřní izolaci a zateplení.

Více o pojmu arrow_right

tenké pláty z hliníku, které se používají jako izolace nebo ochrana

Více o pojmu arrow_right

lehké a odolné panely používané k zateplení stěn a stropů, které mají vynikající tepelnou a zvukovou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

vrstva z hliníkových fólií nebo membrán, která brání průniku vodních par do stěn nebo stropů.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál z hliníkových fólií, který se používá ke snížení tepelných ztrát v budovách

Více o pojmu arrow_right

Materiál, který má ve všech směrech stejné vlastnosti

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná k ochraně proti vlhkosti a vodě pronikající ze země do základové desky budovy.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál používaný k ochraně základů a základové desky budovy před vlhkostí a vodou.

Více o pojmu arrow_right

zateplování zemního pláště nebo stěn pod úrovní země

Více o pojmu arrow_right

suché stavební směsi, které se používají pro rychlé a efektivní vytvoření hladkých stěn a stropů.

Více o pojmu arrow_right

speciální druhy kotvících prvků, které se používají pro uchycení izolací na stěnách

Více o pojmu arrow_right

fáze výstavby budovy, která zahrnuje stavbu nosných stěn, stropů a dalších konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

poměr mezi hmotností materiálu a jeho objemem, určuje jeho pevnost a izolační schopnosti

Více o pojmu arrow_right

vlastnost materiálu odolávající pronikání vody a vlhkosti, což je důležité pro výběr a správnou aplikaci izolace.

Více o pojmu arrow_right

schopnost stavebních materiálů odpuzovat vodu anebo schopnost se v ní nerozpouštět

Více o pojmu arrow_right

ochranná vrstva používaná k zabraňování pronikání vlhkosti do stavebních materiálů, což zlepšuje životnost a energetickou účinnost.

Více o pojmu arrow_right

materiál, který má schopnost odpuzovat vodu a odolávat jejímu pronikání

Více o pojmu arrow_right

ochranná vrstva používaná k zamezení pronikání vody a vlhkosti do stavebních materiálů, což zlepšuje životnost a energetickou účinnost.

Více o pojmu arrow_right

ochranná vrstva používaná k zamezení pronikání vlhkosti a vody do stavebních materiálů, což zlepšuje životnost a energetickou účinnost.

Více o pojmu arrow_right

střešní krytiny s ochrannou vrstvou, která zabraňuje pronikání vlhkosti, což zlepšuje životnost a energetickou účinnost střechy.

Více o pojmu arrow_right

proces k zamezení pronikání vody do stavební konstrukce, což se používá k ochraně před vlhkostí a plísní.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k ochraně před pronikáním vody a vlhkosti, který se často používá pro izolaci stavebních konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

prostředí s určitou vlhkostí a teplotou, které je důležité při výběru a aplikaci izolace.

Více o pojmu arrow_right

materiál, který dokáže absorbovat vlhkost z okolí a udržet ji v sobě

Více o pojmu arrow_right

I

technologie vytápění budov pomocí tepelných paprsků, což je účinný způsob, jak snížit náklady na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

materiály používané pro izolaci budov na bázi kamenné vlny, které mají vynikající tepelnou a zvukovou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

proces oddělování dvou různých materiálů nebo prostředí k zamezení přenosu tepla, zvuku a dalších vlastností.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná k ochraně proti přenosu tepla a zvuku v dutinách stěn, stropů a podlah.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná k ochraně proti přenosu tepla a zvuku skrz dveře a okna budovy.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná pro ochranu proti přenosu tepla a zvuku mezi nosníky podlahy nebo stropu.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná pod krytinou střechy k ochraně proti přenosu tepla a zvuku skrz střešní konstrukci.

Více o pojmu arrow_right

izolační panely, které se používají k izolaci podhledů.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná k ochraně proti přenosu tepla a zvuku mezi podlažími budovy.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná k ochraně potrubí před ztrátou tepla a zamezení kondenzace vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se používá k izolaci střešního krovu.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná k ochraně proti přenosu vibrací a hluku mezi různými stavebními materiály.

Více o pojmu arrow_right

proces, při kterém se k vnitřní stěně budovy přidá izolační materiál, který snižuje tepelnou ztrátu.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná k ochraně proti přenosu tepla a zvuku skrz stěny budovy.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná k ochraně proti přenosu tepla a zvuku skrz střechu budovy.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná k ochraně trubek před ztrátou tepla a zamezení kondenzace vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná k ochraně trubek před ztrátou tepla a zamezení kondenzace vlhkosti v podlahových konstrukcích.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná pro zateplení vnějšího pláště budovy, jako jsou fasády a stěny.

Více o pojmu arrow_right

materiály, jako jsou polystyrenové nebo minerální desky, používané pro izolaci budov.

Více o pojmu arrow_right

to je materiál, který je používán k izolaci stavebních konstrukcí, jako jsou stěny, stropy a podlahy.

Více o pojmu arrow_right

materiály používané k oddělení dvou různých materiálů nebo prostředí k zamezení přenosu tepla, zvuku a dalších vlastností.

Více o pojmu arrow_right

materiály používané k vylepšení izolačních vlastností stavebních materiálů.

Více o pojmu arrow_right

Tabule skla vyplněné inertním plynem, dole zpevněné distanšním rámečkem, např. okno

Více o pojmu arrow_right

J

konstrukce tvořená z betonu a oceli, která slouží k podpoře nosných stěn a stropů budovy.

Více o pojmu arrow_right

jádrová deska s integrovanou izolací pro snadnou montáž a zvýšení izolačních vlastností.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná pro ochranu proti přenosu tepla a zvuku v jádrech budov.

Více o pojmu arrow_right

vrstva, která vyrovnává nerovnosti na stěně, slouží jako podklad pro finální pohledovou vrstvu

Více o pojmu arrow_right

stavební systém, který se skládá z prefabrikovaných panelů, které se mohou rychle a snadno sestavit.

Více o pojmu arrow_right

schodiště v jádře budovy používané k dopravě osob mezi patry budovy.

Více o pojmu arrow_right

izolované vedení pro elektřinu nebo jiné přenosy, které procházejí jádrem budovy.

Více o pojmu arrow_right

speciální lišty používané k podpoře a vedení skupiny kabelů nebo vodičů.

Více o pojmu arrow_right

druh zdiva v budovách, které se skládá z betonových panelů spojených do celku.

Více o pojmu arrow_right

druh betonu obsahující ocelovou výztuž pro zvýšení pevnosti a odolnosti.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce podlaží oddělené jádrovými příčkami, což snižuje šíření hluku a zlepšuje izolaci.

Více o pojmu arrow_right

spoje mezi stavebními prvky, které pomáhají zvýšit izolační schopnosti stavebního systému.

Více o pojmu arrow_right

ochranná vrstva aplikovaná na izolaci, aby byla chráněna před vnějšími vlivy, jako jsou například UV záření a povětrnostní podmínky.

Více o pojmu arrow_right

proces zateplení stěn pomocí jednoduchých izolačních materiálů, jako jsou minerální desky nebo polystyrenová izolace.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiály používané pro zateplení a izolaci budov, které jsou jednoduché na použití.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná pro konkrétní účely, jako jsou například tepelná izolace nebo zvuková izolace.

Více o pojmu arrow_right

hydroizolační vrstva používaná pro ochranu budovy před vlhkostí a vodou.

Více o pojmu arrow_right

izolace používaná pro zateplení a ochranu proti přenosu tepla a zvuku v jedné vrstvě.

Více o pojmu arrow_right

střešní konstrukce tvořená jednou vrstvou materiálu, která slouží k ochraně proti povětrnostním vlivům.

Více o pojmu arrow_right

proces úpravy povrchu materiálu pro lepší přilnavost izolace nebo ochranné vrstvy.

Více o pojmu arrow_right

beton, který obsahuje méně štěrku a písku, což způsobuje jemnější povrch a lepší izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

povrchový nátěr používaný pro ochranu betonových stěn a podlah.

Více o pojmu arrow_right

povrchová úprava stěn a stropů používaná pro zlepšení estetiky a krytí prasklin a nedokonalostí.

Více o pojmu arrow_right

lehce aplikovatelný tmel používaný pro naplnění prasklin a otvorů v konstrukci budovy.

Více o pojmu arrow_right

zdivo z jílu, které má vynikající izolační vlastnosti a pomáhá udržovat konstantní teplotu uvnitř budovy.

Více o pojmu arrow_right

K

nástroj pro výpočet úspor energie a snížení nákladů na energie při používání různých typů izolace a zateplení.

Více o pojmu arrow_right

velmi úzká trubička

Více o pojmu arrow_right

skupina fyzikálních jevů popisující povrchové napětí kapalin

Více o pojmu arrow_right

snížení hladiny kapaliny v kapiláře (úzké trubičce), interkace mezi molekulami kapaliny jsou silnější než interakce mezi molekulami kapaliny a molekulami stěny kapiláry

Více o pojmu arrow_right

vzlínání kapaliny kapilárou (úzkou trubičkou) v důsledku interkcí molekul stěny kapiláry s molekulami kapaliny

Více o pojmu arrow_right

druh hlubinného základu

Více o pojmu arrow_right

vodorvné protilehlé dřevěné prvky spojující krokve krovu

Více o pojmu arrow_right

systém používaný k udržení vhodné teploty, vlhkosti a čistoty vzduchu uvnitř budovy.

Více o pojmu arrow_right

kombinace různých typů izolace, jako jsou například deskové materiály a izolační pěny, pro lepší izolační schopnosti.

Více o pojmu arrow_right

okno, jehož část je otevíratelná a část ne

Více o pojmu arrow_right

zateplení budovy používané pro komerční účely, jako jsou kancelářské budovy, sklady nebo obchodní centra.

Více o pojmu arrow_right

vnější část komínu s nosnou funkcí

Více o pojmu arrow_right

hlavní část komínové tělesa

Více o pojmu arrow_right

izolace vytvořená v komorách stěn nebo stropů, která zajišťuje vynikající izolační vlastnosti a zlepšuje akustickou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

proces zateplení budovy pomocí různých materiálů pro dosažení co nejlepších izolačních vlastností.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál složený z několika vrstev různých materiálů, které se doplňují ve svých izolačních vlastnostech.

Více o pojmu arrow_right

skupenská přeměna, kdy se plyn mění na kapalinu

Více o pojmu arrow_right

kotel, který využívá kondenzaci páry vodní páry, aby uvolnil energii, což vede k lepší účinnosti a menším emisím oxidů dusíku.

Více o pojmu arrow_right

kapalina vznikající při kondenzaci vodních par, která může způsobit poškození konstrukce budovy, pokud není odvedena správně.

Více o pojmu arrow_right

sběr a odvod kondenzátu nebo srážkové vody u komínového tělesa

Více o pojmu arrow_right

vzálenost od nosné části konstrukce podlahy po nosnou část konstrukce stropu

Více o pojmu arrow_right

způsob zateplení, kdy je izolace připojena přímo k povrchu konstrukce a není mezi nimi mezera.

Více o pojmu arrow_right

otvor sloužící ke kontrole a čištění průduchu v nejnižším podlaží

Více o pojmu arrow_right

přenos tepla prouděním plynu nebo kapaliny.

Více o pojmu arrow_right

izolace vyrobená z korkové kůry, která má vynikající izolační vlastnosti a je šetrná k životnímu prostředí.

Více o pojmu arrow_right

proces poškození materiálu v důsledku chemické reakce s prostředím, jako je například oxidace kovů nebo účinky solí na beton.

Více o pojmu arrow_right

systémy používané k upevnění izolace na konstrukci budovy, jako jsou například hmoždinky nebo šrouby.

Více o pojmu arrow_right

systém větrání, který zajišťuje odvod vlhkosti a zápachu z koupelny a zabraňuje tak vzniku plísní a houbových infekcí.

Více o pojmu arrow_right

předmět sloužící ke zvýšení únosnosti něčeho ne příliš pevného

Více o pojmu arrow_right

stavební prvek v podobě skloněného nosníku, který slouží k podpoře střešní konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

nosná konstrukce střechy

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyráběný z celulózy nebo recyklovaných novin, který má vynikající izolační vlastnosti a zároveň je šetrný k životnímu prostředí.

Více o pojmu arrow_right

zateplení budovy pomocí izolačního materiálu umístěného uvnitř stavebních prvků, jako jsou cihly, betonové bloky nebo panely.

Více o pojmu arrow_right

zateplení fasády pomocí izolačního materiálu umístěného pod vrstvou fasádního obkladu.

Více o pojmu arrow_right

velmi lehký a porézní materiál s vynikajícími izolačními vlastnostmi, který se používá k izolaci stěn, stropů a podlah.

Více o pojmu arrow_right

okna skládající se ze dvou křídel, které se otevírají do stran.

Více o pojmu arrow_right

dveře skládající se ze dvou křídel, které se otevírají do stran.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů materiálů používaných pro izolaci a zateplení, aby byly účinné a kvalitní.

Více o pojmu arrow_right

měření a kontrola úrovně znečištění vzduchu v budově a jejích dopadů na zdraví obyvatel.

Více o pojmu arrow_right

měření a kontrola účinnosti zateplení budovy a jejího vlivu na úsporu energie.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí izolace splňovat, aby byla účinná a kvalitní.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí stěny budovy splňovat pro zajištění správné izolace a zateplení.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí strop budovy splňovat pro zajištění správné izolace a zateplení.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení fasády splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení podkroví splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení podlahy splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení stavebních otvorů splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení stropu podkrovního bytu splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení střechy splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right

specifikace vlastností a parametrů, které musí zateplení terasy splňovat pro zajištění správné izolace a ochrany před vnějšími vlivy.

Více o pojmu arrow_right

L

koeficient, který určuje tepelnou vodivost izolačního materiálu a jeho schopnost zpomalit přenos tepla.

Více o pojmu arrow_right

jedná se o měřítko tepelné vodivosti materiálu. Čím nižší je lambdové číslo, tím lépe izoluje materiál před teplem.

Více o pojmu arrow_right

podlahový materiál s integrovanou izolací, který snižuje tepelné ztráty a zlepšuje akustickou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

stavební prvek používaný k zachycení a odvádění vlhkosti z budovy, aby se snížila pravděpodobnost vzniku plísní a dalších problémů spojených s vlhkostí.

Více o pojmu arrow_right

speciální látka používaná pro impregnaci a zlepšení voděodolnosti izolačních materiálů.

Více o pojmu arrow_right

textilní pásy používané k připevnění izolačních desek na stěny nebo stropy.

Více o pojmu arrow_right

textilní pásy používané k připevnění izolačních materiálů na strop.

Více o pojmu arrow_right

textilní pytle používané k přepravě a ukládání izolačních materiálů.

Více o pojmu arrow_right

textilní sítě používané k připevnění izolačních desek na stěny nebo stropy.

Více o pojmu arrow_right

textilní plášť používaný k obalování a ochraně izolačních materiálů.

Více o pojmu arrow_right

stavební prvek umístěný pod oknem, který slouží k ochraně a izolaci okenního otvoru.

Více o pojmu arrow_right

lemování okolo oken a dveří, které slouží k odizolování těchto oblastí.

Více o pojmu arrow_right

samolepicí pás používaný pro připevnění izolačních materiálů na strop.

Více o pojmu arrow_right

samolepicí páska používaná pro utěsnění spár mezi izolačními materiály a dalšími stavebními prvky.

Více o pojmu arrow_right

pěnový materiál používaný pro zaplnění mezer a dutin mezi izolačními materiály a dalšími stavebními prvky.

Více o pojmu arrow_right

speciální tmel používaný pro připevnění izolačních desek na fasádu budovy.

Více o pojmu arrow_right

speciální lepidlo používané pro připevnění izolačních materiálů na fasádu budovy.

Více o pojmu arrow_right

dočasná stavební konstrukce sloužící pro pomoc při práce ve výškách

Více o pojmu arrow_right

izolace vyrobená z dřeva s vysoce účinnou tepelnou izolací, která je ekologická a šetrná k životnímu prostředí.

Více o pojmu arrow_right

montážní technika, která se používá pro připevnění izolačních desek na stěny nebo stropy.

Více o pojmu arrow_right

typ střechy, která má tvar lichoběžníku a skládá se z dvou střešních ploch a jedné lichoběžníkové střešní části.

Více o pojmu arrow_right

veličina charakterizující tepelně technické vlastnosti dvourozměrných tepelných mostů a vazeb

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyráběný tlakovým lisováním, který je pevný a odolný.

Více o pojmu arrow_right

krbová kamna vyrobená z litiny, která mají vynikající tepelnou výkonnost a trvanlivost.

Více o pojmu arrow_right

M

typ střechy, která má svahy na obou stranách a umožňuje využití prostoru pod střechou.

Více o pojmu arrow_right

lehká konstrukce umístěná nad vchodem do domu, oknem nebo balkonem, sloužící jako ochrana proti slunečnímu světlu, či dešti

Více o pojmu arrow_right

povrchová úprava, vrstva drobných kamínků v mozaikovém provedení, použová se např. na sokl

Více o pojmu arrow_right

těsnící hmota používaná k utěsnění spojů v instalacích klimatizace, vytápění a dalších stavebních systémech.

Více o pojmu arrow_right

vlastnost materiálů, která udává, jak moc se materiál rozpíná nebo smršťuje s růstem nebo poklesem teploty.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyrobený z mědi s vysokou tepelnou izolací, který se používá pro izolaci potrubí a dalších stavebních prvků.

Více o pojmu arrow_right

sestavy pro sběr a odvod dešťové vody z mědi, které se používají pro odvod srážkové vody z krovu a fasády budovy.

Více o pojmu arrow_right

plechy vyrobené z mědi, které se používají pro zateplení střech a fasád budov.

Více o pojmu arrow_right

profily vyrobené z mědi, které slouží jako ochrana a stabilizace izolovaných potrubí v systémech vytápění a klimatizace.

Více o pojmu arrow_right

speciální rohože vyrobené z mědi, které se používají jako ochrana izolovaných potrubí v systémech vytápění a klimatizace.

Více o pojmu arrow_right

metoda uchycení izolačního materiálu pomocí mechanických upevňovacích prvků, jako jsou šrouby, hmoždinky a podobně.

Více o pojmu arrow_right

teplo, které musí přijmout 1 kg pevné látky, aby se za teploty tání proměnil na kaplinu téže teploty

Více o pojmu arrow_right

teplo, které musí odevzdat 1 kg kapaliny, aby se za teploty tuhnutí proměnila v pevné teleso téže teploty

Více o pojmu arrow_right

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí speciálního zařízení, které umožňuje vysát materiál do stavebních prvků a dutin.

Více o pojmu arrow_right

malé dutinky v izolačních materiálech, které jsou schopny zachytit vzduch a zlepšit tak tepelnou a zvukovou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

skleník vyrobený z materiálu s vysokou tepelnou izolací a odolností proti vlhkosti, který se používá pro pěstování rostlin v nepříznivých klimatických podmínkách.

Více o pojmu arrow_right

desky vyrobené z minerálních vláken, které se používají pro izolaci stěn, stropů a střech.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyráběný z minerálních vláken, který má vysokou tepelnou a zvukovou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyrobený z minerálních vláken, který se používá pro tepelnou a zvukovou izolaci stavebních prvků.

Více o pojmu arrow_right

izolační vložky vyráběné z minerálních vláken, které se používají pro zlepšení tepelné a zvukové izolace mezi stavebními prvky.

Více o pojmu arrow_right

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí rozprašování mikroskopických kapiček materiálu, které se usazují na povrchu a vytvářejí izolační vrstvu.

Více o pojmu arrow_right

speciální pěnový materiál používaný pro izolaci a utěsnění stavebních prvků, který se po aplikaci modifikuje a zlepšuje tak své vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

pěnový materiál používaný pro zaplnění mezer a dutin mezi izolačními materiály a dalšími stavebními prvky, který se po aplikaci modifikuje a zvyšuje tak svou pevnost.

Více o pojmu arrow_right

omítka aplikovaná na povrch stěny pomocí stěrkové pistole, která se pak vysycháním stane tvrdou a pevnou.

Více o pojmu arrow_right

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí vodního roztoku, který se fouká do dutin a prostor, které chceme izolovat.

Více o pojmu arrow_right

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí vodního roztoku, který se vstřikuje do prostoru, který chceme izolovat.

Více o pojmu arrow_right

metoda aplikace izolačního materiálu pomocí nátěru nebo posypu materiálu na střešní povrch a jeho následného zasychání.

Více o pojmu arrow_right

metoda aplikace izolačního materiálu, která využívá tekutý materiál a jeho následné tuhnutí a ztvrdnutí.

Více o pojmu arrow_right

metoda výroby izolačních materiálů, která využívá tekutého materiálu a jeho následné tuhnutí a ztvrdnutí.

Více o pojmu arrow_right

otvory v konstrukci budovy, které se používají k instalaci okenních a dveřních rámečků.

Více o pojmu arrow_right

speciální pěnový materiál používaný k utěsnění spojů mezi stavebními prvky a vytvoření izolační vrstvy.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který je odolný proti extrémním teplotním podmínkám, jako je mraz a sníh.

Více o pojmu arrow_right

komplexní systém izolace, který kombinuje více vrstev izolačních materiálů a překážek, aby dosáhl maximální tepelné a zvukové izolace.

Více o pojmu arrow_right

materiál složený z více vrstev dřevotřískových desek slepených speciálním lepidlem, který se používá jako konstrukční prvek stropů a podlah.

Více o pojmu arrow_right

speciální metoda čištění fasád, která umožňuje odstranění nečistot a zároveň ochranu povrchu fasády.

Více o pojmu arrow_right

N

izolační materiál aplikovaný na vrchol střechy nebo nad stropem, který minimalizuje únik tepla a zlepšuje tepelnou regulaci v budově.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce podlahy nad úrovní terénu, která musí být správně izolována pro zajištění tepelné a zvukové izolace.

Více o pojmu arrow_right

celkové náklady na pořízení a instalaci izolačních materiálů a výrobu potřebných konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

technologie, která využívá nanomateriálů pro výrobu izolačních materiálů s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi.

Více o pojmu arrow_right

vliv náhlých změn teploty nebo vlhkosti na izolaci, které mohou vést k její degradaci a snížení tepelně izolačních vlastností.

Více o pojmu arrow_right

ztráta tepla v důsledku náhlých změn teploty nebo vlhkosti v prostoru, což může vést k neúspěchu izolačního systému a zvýšení nákladů na vytápění a chlazení.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s vysokou odolností proti nárazům, který minimalizuje riziko poškození izolace a zajišťuje dlouhou životnost systému izolace.

Více o pojmu arrow_right

způsob vytápění, který využívá tepelně izolačních panelů namontovaných na stěnách, které teplo vysílají do místnosti.

Více o pojmu arrow_right

vrstva ve skaldbě podlahy - povrchová - užitková, součástí vrstvy je i lepidlo

Více o pojmu arrow_right

metoda izolace, která využívá speciální izolační nátěry na stěnách, stropu nebo podlaze.

Více o pojmu arrow_right

vrstva izolačního materiálu aplikovaná na povrch stavebního prvku pomocí nátěru nebo spreje.

Více o pojmu arrow_right

otvory v exteriérových stěnách nebo střeše, které slouží k odvodu vlhkosti a zlepšení větrání v budově.

Více o pojmu arrow_right

doba, po které jsou náklady na pořízení a instalaci izolačních materiálů a výrobu potřebných konstrukcí vykompenzovány úsporami na vytápění a chlazení.

Více o pojmu arrow_right

proces navrhování izolace pro stavební konstrukce a objekty na základě požadovaných tepelně izolačních vlastností, požadavků na životní prostředí a finančních omezení.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s vysokou odolností proti ohni, který nehoří a nešíří plamen.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s nejvyššími tepelně izolačními vlastnostmi, který minimalizuje únik tepla a snižuje náklady na vytápění a chlazení budovy.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který nekapá a nevytváří kondenzaci, což minimalizuje riziko vzniku plísní a hniloby.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s vysokou parotěsností, který minimalizuje tvorbu kondenzátu a zabraňuje tak vzniku plísní a hniloby.

Více o pojmu arrow_right

stav izolace, kdy je materiál izolace neporušený a nevystavený vnějším vlivům, což minimalizuje únik tepla a zlepšuje tepelnou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který minimalizuje průchod světla, ale zlepšuje tepelnou a zvukovou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

vlastnost materiálů a konstrukcí, která omezuje průchod zvuku mezi různými místnostmi nebo prostorami.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál bez škodlivých chemikálií, který minimalizuje riziko zdravotních problémů spojených s vdechováním škodlivých látek.

Více o pojmu arrow_right

proces vytvoření rovného a vyrovnávaného podkladu pro položení podlahové krytiny, často prováděný pomocí samonivelačních stěrkových hmot.

Více o pojmu arrow_right

budovy, které jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie na vytápění a chlazení a využívaly obnovitelné zdroje energie.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi při nízkých teplotách, který se často používá pro izolaci chladíren a skladovacích prostor.

Více o pojmu arrow_right

hydroizolační fólie disponující polokuželovými výstupy, které zajišťují proudění vzduchu, nejčastěji odděluje stavbu od vlhkého prostředí

Více o pojmu arrow_right

soubor předpisů a směrnic, které stanovují minimální požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci stavebních konstrukcí a objektů.

Více o pojmu arrow_right

stěny, které podpírají konstrukční zatížení budovy, a které mohou být izolovány pro zlepšení tepelné a zvukové izolace.

Více o pojmu arrow_right

inovativní izolační materiály s vysokou tepelnou odolností a odolností proti vlhkosti, jako jsou aerogely nebo sklolaminátové materiály.

Více o pojmu arrow_right

systém větrání, který využívá mechanického větrání pro zajištění kvality vnitřního ovzduší a odvod vlhkosti z budovy.

Více o pojmu arrow_right

přirozený proud vzduchu, který je zesílen umělým větráním a slouží k odvodu vlhkosti a zlepšení vnitřního klimatu budovy.

Více o pojmu arrow_right

budova s tak vysokou energetickou účinností, že může být napájena výhradně z obnovitelných zdrojů energie a nevytváří žádné emise skleníkových plynů.

Více o pojmu arrow_right

O

hmotnost materiálu na jednotku objemu, která se používá k určení pevnosti a izolačních vlastností materiálu.

Více o pojmu arrow_right

proces zpracování a přizpůsobování stavebního materiálu pro konkrétní účel nebo konstrukci.

Více o pojmu arrow_right

místnost, která má minimálně 8 m2, (v bytech s jednou obytnou místností 16 m2), s dostatečným přímým denním osvětlením, přímým větráním dle normy

Více o pojmu arrow_right

konstrukce vytvořená z kombinace oceli a betonu, která má vynikající nosnost a tuhost.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce vytvořená z ocelových prvků, které jsou odolné vůči tahu a tlaku a mají vynikající nosnost.

Více o pojmu arrow_right

odchylka skutečného povrchu od proložené odměrné úsečky, jejíž délka je obvykle 2 m

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu odolávat požáru, což minimalizuje šíření požáru a snižuje riziko poškození konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

ventilátory používané k odvodu vzduchu z koupelen a kuchyní, které minimalizují vlhkost a zlepšují kvalitu vnitřního ovzduší.

Více o pojmu arrow_right

izolační systém s různými vrstvami izolace, které mají různé tepelně izolační vlastnosti, což minimalizuje únik tepla a zlepšuje tepelnou regulaci v budově.

Více o pojmu arrow_right

potrubí používané k odvádění vody z dešťových srážek z povrchu střechy nebo terasy.

Více o pojmu arrow_right

komíny, které slouží k odvodu vzduchu a vlhkosti z budovy, aby se zabránilo tvorbě plísní a dalších problémů s vlhkostí.

Více o pojmu arrow_right

typ fasádního systému, který využívá ventilovaný prostor mezi fasádními panely a izolací pro odvod vlhkosti a zlepšení tepelné izolace.

Více o pojmu arrow_right

zařízení používané k udržování optimální vlhkosti vnitřního ovzduší, což zlepšuje komfort a zdraví obyvatel budovy.

Více o pojmu arrow_right

proces odstraňování vlhkosti z budovy pomocí větrání nebo odvětrávání, což minimalizuje riziko vzniku plísní a hniloby.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který se dokáže přizpůsobit tvaru a konfiguraci stavebního prvku, což minimalizuje tepelné mosty a zlepšuje tepelnou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

proces zajištění správného odvodu vlhkosti z konstrukce budovy, což minimalizuje riziko poškození konstrukce a vzniku plísní a houbových infekcí.

Více o pojmu arrow_right

proces minimalizace množství radonu v budově, což minimalizuje riziko vzniku zdravotních problémů spojených s radonem.

Více o pojmu arrow_right

tenká vrstva materiálu používaná jako bariéra mezi izolací a konstrukcí, která chrání izolaci před vlhkostí a poškozením.

Více o pojmu arrow_right

tenká vrstva materiálu aplikovaná na povrch, která chrání konstrukci před povětrnostními podmínkami a poškozením.

Více o pojmu arrow_right

systém, který slouží k odvodu vody ze střechy budovy, čímž chrání fasádu a základy před vlhkostí.

Více o pojmu arrow_right

část okenního otvoru umístěná pod oknem, která slouží k odvodu kondenzátu a minimalizaci úniku tepla.

Více o pojmu arrow_right

zařízení používané k ukládání a vytápění oleje, které se používá pro vytápění budovy nebo pro průmyslové účely.

Více o pojmu arrow_right

proces měření rozměrů a geometrických charakteristik stavebních konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

proces minimalizace tepelných mostů v budově, což zlepšuje tepelnou izolaci a snižuje energetickou náročnost budovy.

Více o pojmu arrow_right

povrchová úprava stěn, která se aplikuje na betonovou nebo cihlovou konstrukci budovy.

Více o pojmu arrow_right

typ nátěrového materiálu, který je odolný vůči vlhkosti a umožňuje snadnou údržbu a čištění.

Více o pojmu arrow_right

typ střešní krytiny vyrobený z lepenky impregnované asfaltem, který je odolný vůči vlhkosti a extrémním povětrnostním podmínkám.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s vysokou optickou absorpcí, který minimalizuje průchod světla, ale zlepšuje tepelnou a zvukovou izolaci.

Více o pojmu arrow_right

proces instalace oken do konstrukce budovy, což zahrnuje montáž a izolaci okolního prostoru.

Více o pojmu arrow_right

proces utěsnění spár mezi stavebními prvky, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které umožňuje otevírání a zavírání oken, které mohou být manuálně nebo automatizovaně řízeny.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál s otevřenou strukturou, který umožňuje průchod vzduchu a vodní páry, což minimalizuje riziko kondenzace a zlepšuje tepelnou regulaci v budově.

Více o pojmu arrow_right

systém, který umožňuje řízení topení v budově, což zahrnuje nastavení teploty a časování topení.

Více o pojmu arrow_right

stav izolace, kdy je materiál nasáklý vlhkostí, což snižuje jeho tepelně izolační vlastnosti a může vést k růstu plísní a hniloby.

Více o pojmu arrow_right

P

stavební konstrukce vytvořená z prefabrikovaných panelů, které jsou sestaveny na staveništi.

Více o pojmu arrow_right

bytové domy postavené z prefabrikovaných panelů, které jsou rychle a snadno montovatelné.

Více o pojmu arrow_right

nejčastěji plastová fólie, která odvádí vlhkost a zabraňuje kondezaci v konstrukci

Více o pojmu arrow_right

budovy, které jsou navrženy tak, aby minimalizovaly potřebu vytápění a chlazení, čímž snižují spotřebu energie.

Více o pojmu arrow_right

typ izolace, která se aplikuje na základovou desku a slouží k minimalizaci ztrát tepla z konstrukce budovy.

Více o pojmu arrow_right

Kyvadlová zkouška skla sloužící ke zjištění jeho pevnosti

Více o pojmu arrow_right

ochtranný nátěr pronikající do hloubky, sloužící ke sjednocení a zpěvnění podkladu

Více o pojmu arrow_right

typ betonu, který obsahuje pěnové plnivo, což zlepšuje tepelnou izolaci a snižuje váhu konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

hlubinný základ, průměr podstatně menších rozměrů oproti celkovvé délce

Více o pojmu arrow_right

druh podlahy, která není pevně spojena s podkladem

Více o pojmu arrow_right

samostatná stavební úprava, která zlepšuje vzhled a vlastnosti stropní nosné konstrukce

Více o pojmu arrow_right

rošt podlahy, který se skládá z rovných a nakloněných prvků, umístěných na úhelníkových podpěrách.

Více o pojmu arrow_right

typ izolace vyrobený z polystyrenu, který má vynikající izolační vlastnosti a snadnou montáž.

Více o pojmu arrow_right

materiál, který se často používá k výrobě izolace a je vyroben z polystyrenu, který má vynikající izolační vlastnosti a je snadno formovatelný.

Více o pojmu arrow_right

typ izolace, který se aplikuje ve formě pěny, která následně tvrdne a vytváří izolační vrstvu.

Více o pojmu arrow_right

typ tmelu, který se používá k zaplnění mezery mezi dvěma materiály, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

proces posuzování stavebních konstrukcí a materiálů, aby se zjistila jejich pevnost a spolehlivost.

Více o pojmu arrow_right

strop, který se skládá z podpěrných trámů a překladech, které vytvářejí větší prostor pro skladování nebo bydlení.

Více o pojmu arrow_right

tenké nášlapné vrstvy z podlahových krytin, nebo vrstvy lité z plastických hmot (z linolea, z pryže, PVC, z textilií a z jiných plast. materiálů)

Více o pojmu arrow_right

vodorvný trám probíhající podélně krovem

Více o pojmu arrow_right

Energie, kterou není třeba dále upravovat, měříme ji na úrovni přírodních zdrojů

Více o pojmu arrow_right

vrstva, která se umisťuje mezi střešní konstrukcí a krytinou, aby snížila tepelnou ztrátu a vytvořila prostor pro izolaci.

Více o pojmu arrow_right

Ocelové nosníky vyráběné z válcovaných profilů, řezaných klikatým řezem a následně svařených dohromady

Více o pojmu arrow_right

izolace, která snižuje šíření požáru v budově a minimalizuje poškození konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

způsob šíření tepla, dochází k výměně energie z teplejšího tělesa na chladnější, neprobíhá u pevných těles, jinak: konvekce

Více o pojmu arrow_right

otvory v konstrukci budovy, které slouží k odvodu vzduchu a minimalizaci kondenzace a plísní.

Více o pojmu arrow_right

podlahová konstrukce, která je zatížena rovnoměrným zatížením větším než 5 kN/m2, nebo pohyblivým zatížením

Více o pojmu arrow_right

podlahy z vulkanizovaného kaučuku, plniv a barviv

Více o pojmu arrow_right

typ schodiště, které se skládá z jednotlivých modulů, které se předem připraví a následně sestaví na staveništi.

Více o pojmu arrow_right

druh žaluzií, které se instalují před okny a slouží k regulaci světla a tepla, které vstupuje do budovy.

Více o pojmu arrow_right

typ fasády, která se skládá z vrstvy izolace a dekorační vrstvy oddělené vzduchovou mezivrstvou.

Více o pojmu arrow_right

nenosná stěna, nejčastěji ze sádrokartonu, stojící před nosnou stěnou, či příčkou, sloužící ke schování rovodů nebo ke zlepšení např. akustických vlastností místnosti

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se aplikuje na spojovací místa mezi stavebními prvky, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

prvek umístný pod dvěřmi s úkolem vyrovnat dvě podlahy s nepatrně rozdílnou výškou

Více o pojmu arrow_right

nosný prvek umístěný nad stavebními otvory, sloužící k přenesení tlakových sil do zdiva

Více o pojmu arrow_right

stavební prvek sloužící k oddělení prostorů v budově, který může být vyroben z různých materiálů a může mít různou tloušťku pro zlepšení izolačních vlastností.

Více o pojmu arrow_right

typ krytiny, který se aplikuje na střechy s nízkým sklonem a má vynikající vodotěsnost.

Více o pojmu arrow_right

stavební technika, která se používá k vytvoření pevné a stabilní konstrukce ze dřeva nebo kovu.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se aplikuje na již existující izolaci, což zlepšuje její izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

typ nosné konstrukce, využívající štíhlé a lehké podélné nosné prvky

Více o pojmu arrow_right

množství tepla, které uniká z budovy kvůli špatné izolaci nebo chybějícímu tepelnému krytu.

Více o pojmu arrow_right

proces pokrytí střechy nebo fasády budovy vhodným materiálem, který chrání konstrukci před povětrnostními podmínkami.

Více o pojmu arrow_right

přidání malého množství dalšího materiálu k hlavnímu materiálu, aby se zlepšily jeho vlastnosti, například tepelná vodivost nebo trvanlivost.

Více o pojmu arrow_right

proces přípravy podkladu pro instalaci stavebních prvků, což zahrnuje čištění, vyrovnání a úpravu povrchu.

Více o pojmu arrow_right

typ izolace vyrobený z přírodních materiálů, jako jsou bavlna, dřevo, korek nebo konopí.

Více o pojmu arrow_right

systém, který umožňuje proudění čerstvého vzduchu do budovy pomocí přirozeného větru, což minimalizuje potřebu umělého větrání a klimatizace.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se aplikuje na okrajové profily oken a dveří, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

střecha, která slouží k přístupu k údržbě střechy hlavní budovy.

Více o pojmu arrow_right

systém, který umožňuje přívod čerstvého vzduchu do budovy, což minimalizuje výskyt plísní a houbových infekcí.

Více o pojmu arrow_right

klimatické podmínky, které umožňují úspěšnou instalaci izolace a minimalizují riziko poškození konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

nejnižší místo komínového průduchu

Více o pojmu arrow_right

izolace, která se aplikuje na podlahu půdy nebo strop podkroví, což minimalizuje únik tepla a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

střechy s jedním svahem, které jsou často používány pro svou jednoduchost a moderní vzhled.

Více o pojmu arrow_right

tepelně izolační konstrukční prvky užívané pro pokrytí střech nebo opláštění stěn budov, popř. podhledy

Více o pojmu arrow_right

filtry, které se používají k odstranění pylu a nečistot z ovzduší v budově.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které automaticky reaguje na nárůst teploty v místnosti a spouští protipožární opatření.

Více o pojmu arrow_right

R

míra odolnosti izolace proti tepelnému průchodu, čím vyšší R-value, tím lepší izolace.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které využívá přívod horké vody k ohřívání vzduchu v místnosti, zvyšuje komfort a snižuje náklady na vytápění.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce, která drží dveře na místě a může být vyrobena z různých materiálů, jako je například dřevo nebo kov, a může být zateplená pro zlepšení izolačních vlastností.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce, která drží okno na místě a může být vyrobena z různých materiálů, jako je například dřevo nebo kov, a může být zateplená pro zlepšení izolačních vlastností.

Více o pojmu arrow_right

doba, po kterou trvá, než izolace zcela tvrdne nebo vysychá a nabývá plné izolační síly.

Více o pojmu arrow_right

materiál, který byl předtím použit v jiném produktu, ale byl zpracován a upraven pro použití v novém produktu, což pomáhá snižovat odpad a ochranu životního prostředí.

Více o pojmu arrow_right

typ izolace, který odráží teplo zpět do místnosti, místo aby ho absorboval, což pomáhá udržovat interiér budovy teplejší.

Více o pojmu arrow_right

proces udržování správné úrovně vlhkosti v budově, což zabraňuje růstu plísní a dalších problémů s kvalitou vzduchu.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které monitoruje a udržuje optimální úroveň vlhkosti v místnosti, což pomáhá minimalizovat problémy s kondenzací a plísněmi.

Více o pojmu arrow_right

proces opravy nebo modernizace stávající budovy nebo její části, včetně zateplení a výměny izolace.

Více o pojmu arrow_right

proces opakování výrobního procesu izolace, aby se dosáhlo konzistentních výsledků.

Více o pojmu arrow_right

slouží k přístupu k potrubím a jiným vnitřním částem budovy pro účely údržby a oprav.

Více o pojmu arrow_right

množství tepelné energie, kterou materiál nebo konstrukce dokáže odolat, než začne ztrácet své izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

množství vzduchu, které je vyměňováno v místnosti, a které je důležité pro udržení kvality vzduchu a minimalizaci problémů s kondenzací a plísněmi.

Více o pojmu arrow_right

typ izolace, která je velmi pevná a neroztahuje se nebo nesráží se pod tíhou, což umožňuje dlouhodobou ochranu proti teplu a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

tvrdá, pěnová izolace, která se používá především u konstrukcí s vysokou pevností, jako jsou například stropy.

Více o pojmu arrow_right

riziko, které hrozí, když se vodní páry dostanou na chladný povrch a kondenzují se na něm, což může vést k vzniku plísní a dalších problémů s kvalitou vzduchu.

Více o pojmu arrow_right

druh minerální izolace, který je vyroben z bazaltových hornin a má vynikající izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

izolace vyrobená z rostlinných vláken, jako je například konopí, které mají vynikající izolační vlastnosti a jsou ekologicky šetrné.

Více o pojmu arrow_right

trubky, které přivádějí horkou vodu nebo páru do radiátorů, aby se ohřála místnost.

Více o pojmu arrow_right

druh střechy, která má rovný povrch a je často využívána jako terasa nebo zelená střecha.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu odolat průchodu vodních par, které mohou způsobit problémy s kondenzací.

Více o pojmu arrow_right

proces zateplení, který zajišťuje, že izolace je rovnoměrně rozložena po celé ploše stěn nebo stropů, aby se minimalizovaly mezery a tepelné mosty.

Více o pojmu arrow_right

vrstva ve skladbě podlahy, která roznáší bodové zatížení do větší plochy

Více o pojmu arrow_right

kovové profily, které se používají k uchycení a udržení izolace na místě, zejména u stropů a stěn.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu expandovat a kontrahovat v reakci na změny teploty, což může mít vliv na jeho izolační vlastnosti a celkovou kvalitu.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která obsahuje speciální složky, které zabraňují růstu plísní a bakterií.

Více o pojmu arrow_right

faktory, které ovlivňují růst plísní a hub, jako je například teplota a vlhkost, a mohou být minimalizovány pomocí správné izolace a regulace vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

chemikálie, které se přidávají do izolačních materiálů, aby zabraňovaly růstu plísní a hub.

Více o pojmu arrow_right

Ř

technika grafické výzdoby omítkových povrchů staveb, lícní vrstva je silnější a do ní je vyřezáván vzor

Více o pojmu arrow_right

S

fyzikální proces, kdy látka vypouští do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření, čímž předává teplo, jinak: radiace

Více o pojmu arrow_right

proces odstraňování nebo minimalizace vlhkosti v budově pomocí různých technik, jako je izolace a větrání.

Více o pojmu arrow_right

speciální druh omítky s vysokou paropropustností a nízkou nasákavostí

Více o pojmu arrow_right

vrstva ve skladbě stavební kosntrukce sloužící k oddělení dvou jiných vrstve, které to svými vlastnostmi vyžadují

Více o pojmu arrow_right

technika grafické výzdoby omítkových povrchů staveb

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyráběný z recyklovaného skla, který se používá jako tepelná a zvuková izolace.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyrobený z taveného skla, který má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

druh izolačního materiálu vyrobený z recyklovaného skla, který má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

krytý prosvětlovací otvor umožňující přívod svtěla a vzduchu do oken umístěných pod úrovní terénu (anglický dvorek)

Více o pojmu arrow_right

spára v části potěru sloužící ke kontrolvanému vzniku smršťovacích trhlin

Více o pojmu arrow_right

trhlina vzniklá po smršťování betonu

Více o pojmu arrow_right

pata zdi s ochrannou a izoační funkcí, chrání spodní čáast stavby

Více o pojmu arrow_right

to jsou přírodní zdroje tepla a světla, které jsou získávány z okolního prostředí. Využívají se k snížení energetické náročnosti budovy.

Více o pojmu arrow_right

druh izolační desky vyrobené z drceného dřeva, která je velmi lehká a snadno se instaluje.

Více o pojmu arrow_right

otvor v komínovém tělese sloužící pro připojení spotřebiče

Více o pojmu arrow_right

základní měrná jednotka, udává množství tepla, které projde za řas jedním m2 stavebního dílce, při teplotním rozdílu 1 Kelvin, značka U, jednotka W/m2K

Více o pojmu arrow_right

speciální maltová směs používaná k vyplnění mezer mezi cihlami nebo kameny při stavbě zdí.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál instalovaný do mezer mezi stavebními prvky, jako jsou cihly, kameny nebo bloky, pro minimalizaci tepelných ztrát a zlepšení energetické účinnosti budovy.

Více o pojmu arrow_right

obor, který se zabývá vlastnostmi stavebních materiálů a jejich interakcí s prostředím, včetně tepelného, vlhkostního a akustického chování.

Více o pojmu arrow_right

materiály používané k izolaci budov s cílem snížit energetické náklady a zlepšit tepelnou ochranu.

Více o pojmu arrow_right

expansní pěna používaná k utěsnění mezery a izolaci proti tepelným a zvukovým ztrátám.

Více o pojmu arrow_right

izolace použitá k minimalizaci tepelných ztrát a zlepšení energetické účinnosti stěn budovy.

Více o pojmu arrow_right

stavební prvek používaný k vytváření zdí, obvykle vyrobený z cihel, bloků nebo panelů.

Více o pojmu arrow_right

tenké dřevěné desky používané jako povrchový materiál pro interiérové stěny.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k blokování slunečního záření a snižování teploty v interiéru budovy.

Více o pojmu arrow_right

vnitřní strop, který je instalován pod stropem nad ním a slouží k estetickému vylepšení a izolaci proti hluku a tepelným ztrátám.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která je součástí konstrukce budovy, například stěny nebo strop.

Více o pojmu arrow_right

vrchol střechy, kde se setkávají dvě střešní plochy, často vybavený hřebenovou krytinou nebo okapy.

Více o pojmu arrow_right

rámová konstrukce, která podpírá střešní krytinu a přenáší její váhu na stěny nebo sloupy.

Více o pojmu arrow_right

materiál pokrývající střechu, který chrání budovu před povětrnostními vlivy, jako jsou srážky, vítr a slunce.

Více o pojmu arrow_right

stavební prvky podpírající střešní krytinu a přenášející její váhu na střešní konstrukci.

Více o pojmu arrow_right

průhledový otvor ve střeše, který slouží ke zlepšení přirozeného osvětlení a větrání interiéru.

Více o pojmu arrow_right

vnitřní strop v oblasti pod střechou, který slouží k estetickému vylepšení střešní konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce z dřevěných trámů nebo kovových profilů, která podpírá střešní krytinu a zajišťuje její rovnoměrné rozložení.

Více o pojmu arrow_right

krytý prosvětlovací otvor ve střeše

Více o pojmu arrow_right

hlubinný základ dutého tvaru

Více o pojmu arrow_right

obchodní název pro extrudovaný polystyren, který je používán jako izolační materiál pro stěny a stropy.

Více o pojmu arrow_right

skupenská přeměna, kdy se pevná látka mění na plyn

Více o pojmu arrow_right

metoda instalace izolačních materiálů a stavebních prvků bez použití mokré maltové směsi nebo lepidla.

Více o pojmu arrow_right

prvotní nátěr na stěnách, který slouží k vyrovnání povrchu a přípravě na konečný nátěr.

Více o pojmu arrow_right

vzdállenost od poslendí (nášlapné vrstvy) podlahy po první (pohledovou) vrstvu stropu nebo podhledu

Více o pojmu arrow_right

osvětlovacín či větrací šachta v budovách

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyrobený z umělých vláken, jako je např. skelná vlna nebo polystyren.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyráběný z umělých polymerů, který má vysokou tepelnou izolační schopnost a snadno se instaluje.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které monitoruje a reguluje úroveň vlhkosti v místnosti, což může pomoci minimalizovat problémy s kondenzací a plísněmi.

Více o pojmu arrow_right

technologie používaná k izolaci vnějších stěn budov s cílem snížit energetické náklady a zlepšit tepelnou ochranu.

Více o pojmu arrow_right

Š

střecha s nakloněnou plochou, která umožňuje odvodnění dešťové vody

Více o pojmu arrow_right

označení pro materiály, které se používají k výrobě šikmých střech nebo stěn.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál z kameniva a písku, který se používá jako ochrana proti vlhkosti a zemní vlhkosti

Více o pojmu arrow_right

směs štěrkových kamenů a vápna nebo cementu, která se používá jako základ pro dlažby nebo dlaždice

Více o pojmu arrow_right

vrstva z kameniva a písku, která se používá jako ochrana proti vlhkosti nebo jako základ pro betonové konstrukce

Více o pojmu arrow_right

směs z vápna, jemného písku, případně cementu nebo sádry

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál na bázi sádry, který se používá jako tepelná a zvuková izolace

Více o pojmu arrow_right

sádra, která se používá k výrobě štuků nebo k opravám stropů a stěn

Více o pojmu arrow_right

proces aplikace a úpravy vrstvy sádry nebo cementu na stěny nebo stropy

Více o pojmu arrow_right

dřevěné nebo kovové lišty, které se používají k vytvoření dekorativních prvků ve štukování

Více o pojmu arrow_right

dekorativní tvarovaný prvek používaný pro zdůraznění rohů, hran nebo okrajů stěn nebo stropů.

Více o pojmu arrow_right

T

skupenská přeměna, kdy se pevná látka mění na kapalinu

Více o pojmu arrow_right

směs ušlechtilých kamenitých drtí, cementu a barviv, tvoří keramické dlažby

Více o pojmu arrow_right

Sklo dodatečně tepelně upravené pro získání lepších vlastností

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k omezování přenosu tepla mezi různými oblastmi budovy, což zlepšuje energetickou účinnost a komfort uvnitř budovy.

Více o pojmu arrow_right

míra přenosu tepla skrz materiál nebo konstrukci, měřená v W/mK.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu přenášet teplo, měřená v W/mK.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které přeměňuje teplo z venkovního vzduchu, půdy nebo vody na teplo pro vytápění budovy.

Více o pojmu arrow_right

oblasti s vyššími tepelnými ztrátami než okolní prostředí, často způsobené slabým nebo narušeným izolačním materiálem nebo nepřerušenou tepelnou vodivostí materiálů.

Více o pojmu arrow_right

zařízení používané k odrazu tepla od okenních skel, což zlepšuje energetickou účinnost a pohodlí uvnitř budovy.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný v tepelných čerpadlech, který přenáší teplo z jednoho prostředí do druhého.

Více o pojmu arrow_right

měření schopnosti materiálu blokovat přenos tepla - čím vyšší je hodnota tepelného odporu, tím lepší je izolační vlastnost materiálu.

Více o pojmu arrow_right

celková plocha všech stavebních prvků obklopující vytápěné prostory, přes které se šíří tepelná energie do vnějšího prostředí nebo do nevytápěných prostorů

Více o pojmu arrow_right

teplota, při které se za daných podmínek začínají kondenzovat vodní páry ve vzduchu, což může vést k problémům s vlhkostí v budově.

Více o pojmu arrow_right

rozdíl teploty mezi dvěma body v materiálu nebo konstrukci, což může způsobit tepelné ztráty a kondenzaci vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál používaný k omezení přenosu tepla mezi vnitřním a vnějším prostředím budovy.

Více o pojmu arrow_right

místo, kde dochází k výraznému zvýšení tepelné ztráty. Tyto oblasti se vyskytují například na místech, kde jsou stěny spojeny s podlahou, stropy nebo okny.

Více o pojmu arrow_right

mezery mezi stavebními prvky, které mohou způsobit tepelné mosty a ztráty tepla.

Více o pojmu arrow_right

směs vyrobena z kamenné drti, cementu, vody a barviv

Více o pojmu arrow_right

metoda vizuálního testování, která měří teplotu povrchu stavebních prvků za účelem detekce tepelných mostů a dalších problémů s izolací.

Více o pojmu arrow_right

obraz pořízený termokamerou, jinak: termovizní snímek, infračervený snímek

Více o pojmu arrow_right

proces měření teploty materiálů a okolního prostředí, který je důležitý pro řízení vytápění a chlazení budovy.

Více o pojmu arrow_right

materiály používané k vytvoření těsného spojení mezi okny, dveřmi a stěnami, což snižuje ztráty tepla.

Více o pojmu arrow_right

materiály používané k těsnému uzavření otvorů pro kabely, potrubí a další průchody v izolaci.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu odolávat vnějším tlakům, jako jsou například nárazy větru nebo zemětřesení.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu odolávat tlaku bez trvalé deformace nebo trhlin.

Více o pojmu arrow_right

test, kterým se měří schopnost izolačního materiálu odolávat tlaku bez trvalé deformace nebo trhlin.

Více o pojmu arrow_right

barvy s nižší albedem, tedy schopností odrážet světlo, které mohou způsobit nadměrné vytápění a přehřívání v létě.

Více o pojmu arrow_right

proces zaplnění mezer a trhlin mezi stavebními prvky speciální tmelem, obvykle používaný pro lepení a utěsňování konstrukcí a materiálů.

Více o pojmu arrow_right

technické a organizační podmínky, které jsou nutné pro výstavbu a provoz staveb.

Více o pojmu arrow_right

zařízení sloužící k ohřevu vody nebo vzduchu v topné soustavě budovy.

Více o pojmu arrow_right

strop, který se skládá z trámových prvků, které jsou spojeny s podpěrami a vytvářejí prostor pro izolaci a další vrstvy.

Více o pojmu arrow_right

dlouhé a silné dřevěné nebo kovové prvky používané jako nosné prvky v konstrukcích stropů, stěn a střech.

Více o pojmu arrow_right

praskliny nebo mezery v izolačním materiálu, které mohou způsobit únik tepla a zvýšení energetických nákladů.

Více o pojmu arrow_right

způsob zateplení, který se skládá ze tří vrstev: základní vrstvy omítky, izolační vrstvy a ochranné vrstvy z omítky nebo fasádních panelů.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který je pevný a pevně uchycený v konstrukci, jako jsou například izolační desky nebo pláty.

Více o pojmu arrow_right

skupenská přeměna, kdy se kapalina mění na pevnou látku

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který lze snadno přizpůsobit tvaru objektu, který má být izolován.

Více o pojmu arrow_right

stavební materiál vyrobený z betonu nebo keramiky, používaný pro stavbu zdí, sloupů, stropních desek a jiných konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

tvarovka vyrobená z minerální vlny, používaná jako izolační materiál pro stěny, stropy a podlahy.

Více o pojmu arrow_right

tvarovka vyrobená z polystyrenu, používaná jako izolační materiál pro stěny, stropy a podlahy.

Více o pojmu arrow_right

U

měřítko pro tepelnou propustnost okna nebo dveří, což pomáhá při výběru vhodného materiálu pro izolaci.

Více o pojmu arrow_right

hliníkový profil ve tvaru U, používaný pro uchycení zateplovacích desek na stěny budov.

Více o pojmu arrow_right

metoda montáže izolačního materiálu pomocí drátěného sítě a hmoždinek, která umožňuje snadnou aplikaci na nepravidelné povrchy.

Více o pojmu arrow_right

systém určený pro izolaci stěn pomocí speciálních panelů, které umožňují rychlou a snadnou instalaci.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k utěsnění mezery mezi stěnou a zateplovací deskou, čímž se zamezí průchodu vlhkosti a vzduchu.

Více o pojmu arrow_right

Ú

vzdálenost od prvního sopouchu po komínovou hlavu (vrchol)

Více o pojmu arrow_right

U

izolační materiály vyráběné z obnovitelných zdrojů nebo recyklovaných materiálů, což snižuje negativní dopady na životní prostředí.

Více o pojmu arrow_right

speciální druh izolace, který využívá vlastnosti uhlíku k odolnosti proti vysokým teplotám a chemickým látkám.

Více o pojmu arrow_right

proces správného uspořádání izolačního materiálu pro maximální efektivitu a minimalizaci tepelných mostů.

Více o pojmu arrow_right

ztráta tepla z budovy způsobená průchodem tepla skrz stěny, stropy, podlahy a další konstrukční prvky.

Více o pojmu arrow_right

Ú

místa v budově, kudy uniká vzduch a způsobuje tepelné ztráty, jako jsou například trhliny v oknech nebo dveřích.

Více o pojmu arrow_right

U

proces upevňování izolačního materiálu na konstrukční prvky budovy pomocí různých technik a materiálů.

Více o pojmu arrow_right

využití zateplovacích materiálů pro zvýšení energetické účinnosti budovy.

Více o pojmu arrow_right

konstrukční prvek používaný pro uchycení zateplovacích desek na stěny budov, vyrobený z upraveného dřeva.

Více o pojmu arrow_right

proces stanovení optimální tloušťky izolace pro dosažení požadované energetické účinnosti budovy.

Více o pojmu arrow_right

design střechy, který umožňuje instalaci a účinnost izolačních materiálů a minimalizuje tepelné ztráty.

Více o pojmu arrow_right

snížení spotřeby energie v budově pomocí účinné izolace a topného systému.

Více o pojmu arrow_right

proces testování a nastavování topného a chladicího systému po jeho instalaci a před uvedením do běžného provozu.

Více o pojmu arrow_right

stav, kdy se izolační materiál odděluje od stěny nebo stropu, což způsobuje tepelné ztráty a snižuje účinnost izolace.

Více o pojmu arrow_right

množství energie, které se ušetří díky zateplení budovy a snížení úniku tepla.

Více o pojmu arrow_right

V

speciální nátěr používaný pro zateplení a ochranu fasád budov.

Více o pojmu arrow_right

vodorovný trám, který probíha krovem vodorovně a podpírá krokve

Více o pojmu arrow_right

způsob šíření tepla v tělěsech na základě vzájemných srážek částit, jinak: kondukce

Více o pojmu arrow_right

kusové stavivo sloužící pro konstrukci pozedního věnce (keramická, pórobetonová, plynosilikátová,…)

Více o pojmu arrow_right

vodorvná konstrukce sloužící ke zvýšení prostorové tuhosti stavby, provádí se v každém podlaží v úrovni stropu

Více o pojmu arrow_right

metoda zateplení budovy pomocí izolačního materiálu na vnější straně stěn.

Více o pojmu arrow_right

proces dopravování čerstvého vzduchu do budovy a odvádění znečištěného vzduchu ven, který je důležitý pro správné fungování izolačních materiálů.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které umožňuje recirkulaci vzduchu uvnitř budovy a zajišťuje tak vhodné větrání a klimatizaci.

Více o pojmu arrow_right

systém, který umožňuje výměnu vzduchu uvnitř budovy a zajišťuje tak správné větrání a kvalitu vzduchu.

Více o pojmu arrow_right

prostor v budově určený pro vedení vzduchu z větracího systému ven.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které využívá větrání ke snížení vlhkosti v podkrovním prostoru.

Více o pojmu arrow_right

zateplovací systém používaný především u staveb s vertikálními stěnami, který zahrnuje kombinaci izolačního materiálu, lepidla a obkladového materiálu.

Více o pojmu arrow_right

zajišťuje přísun čerstvého vzduchu do budovy a odvádí z ní znečištěný vzduch a vlhkost. Je důležité pro udržení zdravého vnitřního prostředí a snížení rizika vzniku plísní.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce budovy, která umožňuje snadnou instalaci izolace a minimalizuje tepelné mosty.

Více o pojmu arrow_right

zateplovací systém, který zahrnuje kombinaci různých vrstev izolačního materiálu, lepidla a obkladového materiálu.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který se vyrábí z vláken různých materiálů, např. skelných vláken nebo minerální vlny.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyrobený z vláken různých materiálů, jako jsou například sklo nebo minerální vlna.

Více o pojmu arrow_right

množství vodních par v budově, které mohou způsobit problémy s kondenzací a plísněmi.

Více o pojmu arrow_right

systém, který umožňuje proudění vzduchu mezi vnější a vnitřní částí budovy a zabraňuje hromadění vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

zateplení ze strany od nosné konstrukce blíže k exteriéru

Více o pojmu arrow_right

speciální systém zateplení, který zahrnuje kombinaci izolačního materiálu, lepidla a obkladového materiálu.

Více o pojmu arrow_right

metoda zateplení budovy pomocí izolačního materiálu na vnitřní straně stěn.

Více o pojmu arrow_right

systém, který umožňuje proudění vzduchu uvnitř budovy a zabraňuje hromadění vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

speciální systém zateplení, který zahrnuje kombinaci izolačního materiálu a obkladového materiálu na vnitřní straně stěn.

Více o pojmu arrow_right

vrstva materiálu aplikovaná na stěny nebo střechu, která chrání před vodou a snižuje riziko vniknutí vlhkosti do konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

metoda izolace, která zabraňuje pronikání vody do budovy a zajišťuje tak ochranu proti vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

vodní páry, které se mohou hromadit v budově a způsobovat problémy s kondenzací a plísněmi.

Více o pojmu arrow_right

metoda izolace, která se používá pro izolaci podlah nebo stropů proti vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

speciální vrstva používaná pro ochranu proti vodě a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

schopnost stěn nebo střechy odolávat vodě a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

schopnost stěn nebo střechy odolávat pronikání vody, která by mohla způsobit poškození izolačního materiálu nebo konstrukce budovy.

Více o pojmu arrow_right

plocha budovy, která není zastavěná a může být využita k různým účelům, jako jsou zahrady, parkoviště nebo sportovní plochy.

Více o pojmu arrow_right

vrstva materiálu použitá k izolaci budovy a snížení tepelných ztrát.

Více o pojmu arrow_right

Dvě nebo více tabulí skla oddělené fólií

Více o pojmu arrow_right

schopnost izolačního materiálu udržovat teplo uvnitř budovy a snížit tepelné ztráty.

Více o pojmu arrow_right

množství tepla, které topný systém může generovat, což je důležité pro správné vytápění a udržování teploty v budově.

Více o pojmu arrow_right

schopnost zateplení snížit tepelné ztráty a zvýšit energetickou účinnost budovy.

Více o pojmu arrow_right

otvor sloužící k čištění průduchu komínu na pevná paliva pro případ, že nelze čistit průduch ze střechy

Více o pojmu arrow_right

proces vytvoření bednění kolem vstupu na půdu, které zvyšuje tepelnou izolaci a minimalizuje tepelné mosty.

Více o pojmu arrow_right

proces vytvoření dutiny v konstrukci budovy pro instalaci izolace.

Více o pojmu arrow_right

mřížka používaná jako podpora a pevnostní prvek pro zateplovací systémy na stěnách budov.

Více o pojmu arrow_right

vrstva, která slouží k zamezení průchodu vzduchu skrz stěny, stropy a podlahy budovy.

Více o pojmu arrow_right

W

koeficient tepelné vodivosti, který vyjadřuje schopnost materiálu přenášet teplo, kde hodnota W značí watt a mK značí metr na kelvin.

Více o pojmu arrow_right

systém pro zateplení plochých střech, kde jsou izolační desky umístěny na vrchu střešní krytiny a chráněny proti vodě pomocí membrány.

Více o pojmu arrow_right

konstrukční prvky používané pro vytvoření krovu na střeše, které jsou tvořeny spojovacími prvky a kovovými pláty.

Více o pojmu arrow_right

zkratka pro dřevoplastový kompozit, což je materiál složený z dřevěného vlákna a plastu, používaný pro výrobu terasových desek, plotů, atd.

Více o pojmu arrow_right

X

mazanina z rozemletého kysličníku hořečnatého (magnezit), z jemné organické výplně (dřevěné piliny, korková moučka) a roztoku chloridu hořečnatého

Více o pojmu arrow_right

Z

konstrukční prvek budovy, na který se staví samotná konstrukce budovy, a který slouží jako základ pro celou stavbu.

Více o pojmu arrow_right

betonové nebo kamenné pásky položené na zemi, které slouží jako základ pro stavbu budovy.

Více o pojmu arrow_right

typ plošného základu, převládá podélný rozměr

Více o pojmu arrow_right

plošný základ, defacto složený z kolmo se křížících základových pasů

Více o pojmu arrow_right

záklop stěny nebo stropu, který je zakryt vrstvou potěru, aby se snížila tepelná ztráta a zlepšila izolace.

Více o pojmu arrow_right

záklop stěny nebo stropu, který je pokryt vrstvou půdovek, aby se zlepšila tepelná izolace a minimalizovaly tepelné mosty.

Více o pojmu arrow_right

záklop stěny nebo stropu, který je vyplněn izolačním materiálem, aby se zlepšila tepelná izolace a minimalizovaly tepelné mosty.

Více o pojmu arrow_right

komponenta okna či dveří sloužící k olištování okenních nebo dveřních tabulí

Více o pojmu arrow_right

zařízení pro akumulaci tepla, které se používá k vytápění budovy.

Více o pojmu arrow_right

je proces, kdy se k vnitřní stěně budovy přidá vrstva materiálu, která snižuje tepelnou ztrátu a zvyšuje energetickou účinnost budovy.

Více o pojmu arrow_right

proces aplikace izolačního materiálu na vnější části budovy, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Více o pojmu arrow_right

proces aplikace izolace na strop podkroví, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Více o pojmu arrow_right

proces aplikace izolace na spodní stranu stropních trámů, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Více o pojmu arrow_right

proces aplikace izolace na strop mezi podlažími, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Více o pojmu arrow_right

deska z izolačního materiálu, která se používá pro zateplení budov.

Více o pojmu arrow_right

soubor prvků používaných pro zateplení budov, včetně izolačních desek, spojovacích prvků, lepidel a dalších.

Více o pojmu arrow_right

proces aplikace izolačních materiálů na stěny, stropy a podlahy, s cílem snížit tepelné ztráty a energetickou spotřebu.

Více o pojmu arrow_right

konstrukční prvek používaný pro uchycení izolačních desek nebo panelů k fasádě budovy.

Více o pojmu arrow_right

pružné prvky používané k uchycení izolačních desek nebo panelů k fasádě budovy.

Více o pojmu arrow_right

stavební materiál složený z cihel nebo bloků, který se používá pro stavbu zdí.

Více o pojmu arrow_right

zdroj energie používané pro vytápění budovy, jako jsou plynové kotle, elektrokotle, tepelná čerpadla a další.

Více o pojmu arrow_right

zdroje energie používané pro vytápění budovy, jako jsou plynové kotle, elektrokotle, tepelná čerpadla a další.

Více o pojmu arrow_right

střecha pokrytá vegetací, která slouží k ochraně proti tepelným ztrátám a zlepšení kvality ovzduší.

Více o pojmu arrow_right

systém pro využívání geotermální energie, kdy je do země zavedena trubka a zemní teplo se přenáší na vodní okruh.

Více o pojmu arrow_right

prostor připojený k budově, obvykle s velkým množstvím skla, který slouží jako přístavek pro odpočinek a relaxaci.

Více o pojmu arrow_right

rozdělení budovy na zóny, s cílem optimalizovat využití vytápění a snížit energetickou spotřebu.

Více o pojmu arrow_right

tenká fólie umístěná na vnější straně okna, která odráží sluneční záření a zabraňuje nadměrnému ohřívání vnitřních prostor.

Více o pojmu arrow_right

tepelná energie, která uniká z budovy a vede ke zvýšené energetické spotřebě.

Více o pojmu arrow_right

materiály a konstrukce používané k omezení přenosu zvuku mezi různými prostorami.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu pohlcovat zvukové vlny a snižovat tak zvukovou úroveň v prostoru.

Více o pojmu arrow_right

schopnost materiálu přenášet zvukové vlny z jednoho prostoru do druhého.

Více o pojmu arrow_right

mechanická vlna, která se šíří prostředím a způsobuje zvuk.

Více o pojmu arrow_right

dveře s vysokou zvukovou izolací, které snižují přenos zvuků mezi místnostmi.

Více o pojmu arrow_right

okna s vysokou zvukovou izolací, které snižují přenos zvuků z venkovního prostoru do interiéru.

Více o pojmu arrow_right

stěna s vysokou zvukovou izolací, která snižuje přenos zvuků mezi místnostmi.

Více o pojmu arrow_right

proces snižování zvukové úrovně prostřednictvím různých materiálů a konstrukcí.

Více o pojmu arrow_right

síla, kterou působí zvukové vlny na povrch, na který dopadají.

Více o pojmu arrow_right

zařízení používané k tlumení zvukových vln v potrubí nebo větracích kanálech.

Více o pojmu arrow_right

měření množství zvukové energie, kterou vysílá zdroj zvuku, vyjádřené v decibelech.

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×