Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

S

fyzikální proces, kdy látka vypouští do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření, čímž předává teplo, jinak: radiace

Více o pojmu arrow_right

proces odstraňování nebo minimalizace vlhkosti v budově pomocí různých technik, jako je izolace a větrání.

Více o pojmu arrow_right

speciální druh omítky s vysokou paropropustností a nízkou nasákavostí

Více o pojmu arrow_right

vrstva ve skladbě stavební kosntrukce sloužící k oddělení dvou jiných vrstve, které to svými vlastnostmi vyžadují

Více o pojmu arrow_right

technika grafické výzdoby omítkových povrchů staveb

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyráběný z recyklovaného skla, který se používá jako tepelná a zvuková izolace.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyrobený z taveného skla, který má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

druh izolačního materiálu vyrobený z recyklovaného skla, který má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Více o pojmu arrow_right

krytý prosvětlovací otvor umožňující přívod svtěla a vzduchu do oken umístěných pod úrovní terénu (anglický dvorek)

Více o pojmu arrow_right

spára v části potěru sloužící ke kontrolvanému vzniku smršťovacích trhlin

Více o pojmu arrow_right

trhlina vzniklá po smršťování betonu

Více o pojmu arrow_right

pata zdi s ochrannou a izoační funkcí, chrání spodní čáast stavby

Více o pojmu arrow_right

to jsou přírodní zdroje tepla a světla, které jsou získávány z okolního prostředí. Využívají se k snížení energetické náročnosti budovy.

Více o pojmu arrow_right

druh izolační desky vyrobené z drceného dřeva, která je velmi lehká a snadno se instaluje.

Více o pojmu arrow_right

otvor v komínovém tělese sloužící pro připojení spotřebiče

Více o pojmu arrow_right

základní měrná jednotka, udává množství tepla, které projde za řas jedním m2 stavebního dílce, při teplotním rozdílu 1 Kelvin, značka U, jednotka W/m2K

Více o pojmu arrow_right

speciální maltová směs používaná k vyplnění mezer mezi cihlami nebo kameny při stavbě zdí.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál instalovaný do mezer mezi stavebními prvky, jako jsou cihly, kameny nebo bloky, pro minimalizaci tepelných ztrát a zlepšení energetické účinnosti budovy.

Více o pojmu arrow_right

obor, který se zabývá vlastnostmi stavebních materiálů a jejich interakcí s prostředím, včetně tepelného, vlhkostního a akustického chování.

Více o pojmu arrow_right

materiály používané k izolaci budov s cílem snížit energetické náklady a zlepšit tepelnou ochranu.

Více o pojmu arrow_right

expansní pěna používaná k utěsnění mezery a izolaci proti tepelným a zvukovým ztrátám.

Více o pojmu arrow_right

izolace použitá k minimalizaci tepelných ztrát a zlepšení energetické účinnosti stěn budovy.

Více o pojmu arrow_right

stavební prvek používaný k vytváření zdí, obvykle vyrobený z cihel, bloků nebo panelů.

Více o pojmu arrow_right

tenké dřevěné desky používané jako povrchový materiál pro interiérové stěny.

Více o pojmu arrow_right

materiál používaný k blokování slunečního záření a snižování teploty v interiéru budovy.

Více o pojmu arrow_right

vnitřní strop, který je instalován pod stropem nad ním a slouží k estetickému vylepšení a izolaci proti hluku a tepelným ztrátám.

Více o pojmu arrow_right

izolace, která je součástí konstrukce budovy, například stěny nebo strop.

Více o pojmu arrow_right

vrchol střechy, kde se setkávají dvě střešní plochy, často vybavený hřebenovou krytinou nebo okapy.

Více o pojmu arrow_right

rámová konstrukce, která podpírá střešní krytinu a přenáší její váhu na stěny nebo sloupy.

Více o pojmu arrow_right

materiál pokrývající střechu, který chrání budovu před povětrnostními vlivy, jako jsou srážky, vítr a slunce.

Více o pojmu arrow_right

stavební prvky podpírající střešní krytinu a přenášející její váhu na střešní konstrukci.

Více o pojmu arrow_right

průhledový otvor ve střeše, který slouží ke zlepšení přirozeného osvětlení a větrání interiéru.

Více o pojmu arrow_right

vnitřní strop v oblasti pod střechou, který slouží k estetickému vylepšení střešní konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce z dřevěných trámů nebo kovových profilů, která podpírá střešní krytinu a zajišťuje její rovnoměrné rozložení.

Více o pojmu arrow_right

krytý prosvětlovací otvor ve střeše

Více o pojmu arrow_right

hlubinný základ dutého tvaru

Více o pojmu arrow_right

obchodní název pro extrudovaný polystyren, který je používán jako izolační materiál pro stěny a stropy.

Více o pojmu arrow_right

skupenská přeměna, kdy se pevná látka mění na plyn

Více o pojmu arrow_right

metoda instalace izolačních materiálů a stavebních prvků bez použití mokré maltové směsi nebo lepidla.

Více o pojmu arrow_right

prvotní nátěr na stěnách, který slouží k vyrovnání povrchu a přípravě na konečný nátěr.

Více o pojmu arrow_right

vzdállenost od poslendí (nášlapné vrstvy) podlahy po první (pohledovou) vrstvu stropu nebo podhledu

Více o pojmu arrow_right

osvětlovacín či větrací šachta v budovách

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyrobený z umělých vláken, jako je např. skelná vlna nebo polystyren.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyráběný z umělých polymerů, který má vysokou tepelnou izolační schopnost a snadno se instaluje.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které monitoruje a reguluje úroveň vlhkosti v místnosti, což může pomoci minimalizovat problémy s kondenzací a plísněmi.

Více o pojmu arrow_right

technologie používaná k izolaci vnějších stěn budov s cílem snížit energetické náklady a zlepšit tepelnou ochranu.

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×