Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Slovník pojmů

V

speciální nátěr používaný pro zateplení a ochranu fasád budov.

Více o pojmu arrow_right

vodorovný trám, který probíha krovem vodorovně a podpírá krokve

Více o pojmu arrow_right

způsob šíření tepla v tělěsech na základě vzájemných srážek částit, jinak: kondukce

Více o pojmu arrow_right

kusové stavivo sloužící pro konstrukci pozedního věnce (keramická, pórobetonová, plynosilikátová,…)

Více o pojmu arrow_right

vodorvná konstrukce sloužící ke zvýšení prostorové tuhosti stavby, provádí se v každém podlaží v úrovni stropu

Více o pojmu arrow_right

metoda zateplení budovy pomocí izolačního materiálu na vnější straně stěn.

Více o pojmu arrow_right

proces dopravování čerstvého vzduchu do budovy a odvádění znečištěného vzduchu ven, který je důležitý pro správné fungování izolačních materiálů.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které umožňuje recirkulaci vzduchu uvnitř budovy a zajišťuje tak vhodné větrání a klimatizaci.

Více o pojmu arrow_right

systém, který umožňuje výměnu vzduchu uvnitř budovy a zajišťuje tak správné větrání a kvalitu vzduchu.

Více o pojmu arrow_right

prostor v budově určený pro vedení vzduchu z větracího systému ven.

Více o pojmu arrow_right

zařízení, které využívá větrání ke snížení vlhkosti v podkrovním prostoru.

Více o pojmu arrow_right

zateplovací systém používaný především u staveb s vertikálními stěnami, který zahrnuje kombinaci izolačního materiálu, lepidla a obkladového materiálu.

Více o pojmu arrow_right

zajišťuje přísun čerstvého vzduchu do budovy a odvádí z ní znečištěný vzduch a vlhkost. Je důležité pro udržení zdravého vnitřního prostředí a snížení rizika vzniku plísní.

Více o pojmu arrow_right

konstrukce budovy, která umožňuje snadnou instalaci izolace a minimalizuje tepelné mosty.

Více o pojmu arrow_right

zateplovací systém, který zahrnuje kombinaci různých vrstev izolačního materiálu, lepidla a obkladového materiálu.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál, který se vyrábí z vláken různých materiálů, např. skelných vláken nebo minerální vlny.

Více o pojmu arrow_right

izolační materiál vyrobený z vláken různých materiálů, jako jsou například sklo nebo minerální vlna.

Více o pojmu arrow_right

množství vodních par v budově, které mohou způsobit problémy s kondenzací a plísněmi.

Více o pojmu arrow_right

systém, který umožňuje proudění vzduchu mezi vnější a vnitřní částí budovy a zabraňuje hromadění vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

zateplení ze strany od nosné konstrukce blíže k exteriéru

Více o pojmu arrow_right

speciální systém zateplení, který zahrnuje kombinaci izolačního materiálu, lepidla a obkladového materiálu.

Více o pojmu arrow_right

metoda zateplení budovy pomocí izolačního materiálu na vnitřní straně stěn.

Více o pojmu arrow_right

systém, který umožňuje proudění vzduchu uvnitř budovy a zabraňuje hromadění vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

speciální systém zateplení, který zahrnuje kombinaci izolačního materiálu a obkladového materiálu na vnitřní straně stěn.

Více o pojmu arrow_right

vrstva materiálu aplikovaná na stěny nebo střechu, která chrání před vodou a snižuje riziko vniknutí vlhkosti do konstrukce.

Více o pojmu arrow_right

metoda izolace, která zabraňuje pronikání vody do budovy a zajišťuje tak ochranu proti vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

vodní páry, které se mohou hromadit v budově a způsobovat problémy s kondenzací a plísněmi.

Více o pojmu arrow_right

metoda izolace, která se používá pro izolaci podlah nebo stropů proti vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

speciální vrstva používaná pro ochranu proti vodě a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

schopnost stěn nebo střechy odolávat vodě a vlhkosti.

Více o pojmu arrow_right

schopnost stěn nebo střechy odolávat pronikání vody, která by mohla způsobit poškození izolačního materiálu nebo konstrukce budovy.

Více o pojmu arrow_right

plocha budovy, která není zastavěná a může být využita k různým účelům, jako jsou zahrady, parkoviště nebo sportovní plochy.

Více o pojmu arrow_right

vrstva materiálu použitá k izolaci budovy a snížení tepelných ztrát.

Více o pojmu arrow_right

Dvě nebo více tabulí skla oddělené fólií

Více o pojmu arrow_right

schopnost izolačního materiálu udržovat teplo uvnitř budovy a snížit tepelné ztráty.

Více o pojmu arrow_right

množství tepla, které topný systém může generovat, což je důležité pro správné vytápění a udržování teploty v budově.

Více o pojmu arrow_right

schopnost zateplení snížit tepelné ztráty a zvýšit energetickou účinnost budovy.

Více o pojmu arrow_right

otvor sloužící k čištění průduchu komínu na pevná paliva pro případ, že nelze čistit průduch ze střechy

Více o pojmu arrow_right

proces vytvoření bednění kolem vstupu na půdu, které zvyšuje tepelnou izolaci a minimalizuje tepelné mosty.

Více o pojmu arrow_right

proces vytvoření dutiny v konstrukci budovy pro instalaci izolace.

Více o pojmu arrow_right

mřížka používaná jako podpora a pevnostní prvek pro zateplovací systémy na stěnách budov.

Více o pojmu arrow_right

vrstva, která slouží k zamezení průchodu vzduchu skrz stěny, stropy a podlahy budovy.

Více o pojmu arrow_right
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×