Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Zemědělství - Zateplení novostavby haly chovu prasat v Malíkovicích

Zateplení novostavby haly chovu prasat v Malíkovicích

12.10.2021

Foukaná izolace Kladno

Zateplení haly novostavby chovu prasat v Malíkovicích proběhlo v říjnu 2021. Naše společnost halu v Malíkovicích zajišťovala veškeré stavební práce na celé hale. Foukaná izolace, která byla součástí zateplení stropu byla pouze jednou z našich mnoha prací prováděných na stavbě v Malíkovicích. Střešní konstrukce haly tvoří dřevěné sbíjené vazníky. Podhled ze sendvičových panelů je montován přímo do vazníků a na něj jsme aplikovali 20 cm foukané izolace. Jako izolant projektová dokumentace požadovala celulózovou tedy papírovou izolaci.

 

Foukaná izolace

Foukaná izolace byla při této realizaci kombinovaná s dalším izolačním materiálem, a to sendvičovými panely. Sendvičové panely v hale vytvořily hladký, omyvatelný, parotěsný, agresivnímu prostředí odolný povrch a zároveň přispěly k tepelně izolačním vlastnostem celé podhledové konstrukce. Ovšem ty největší požadavky na tepelně izolační vlastnosti podhledu jsou kladené na foukanou izolaci. Vrstva foukané izolace 20 cm zajišťuje dostatečným způsobem tepelně izolační požadavky kladená na chovné prostředí. Volba na celulózovou izolaci padla především z toho důvodu, že v Německu, odkud bylo při projektování haly v Malíkovicích z převážné většiny čerpáno, je tento izolant při výstavbě podobných hal používán. V neposlední řadě při plánování, jaký izolant pro zateplení stropu haly v Malíkovicích použít, byla jeho měrná kapacita tepla. Projekt věří tomu, že tento parametr pomůže snížit letní přehřívání v interiéru chovné haly.

 

Generální dodávka

Jak již jsme zmínili výše, tak naše společnost byla při výstavbě haly v Malíkovicích hlavním dodavatelem stavebním části. Finanční objem stavebních prací dosáhl cca 35 000 000 Kč. Se stavebními pracemi jsme započali koncem ledna 2021 a na konci října 2021 byla stavba předána do užívání. Hala chovu prasat je stavěna pro 2 000 kusů prasat ve výkrmu. Celá hala je napěchovaná nejmodernějšími evropskými technologiemi a řadí se na špičku ve svém oborů v celé Evropě.

Parametry realizace

Oblast: Kladno Objem 2700 m² Materiál Climatizer Plus Objekt Zemědělství
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×