Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení novostavby rodinného domu v Kostelci nad Orlicí

Zateplení novostavby rodinného domu v Kostelci nad Orlicí

25.11.2021

Izolace Rychnov nad Kněžnou

Izolace novostavby rodinného domu v Kostelci nad Orlicí Poctivá izolace zrealizovala v listopadu 2021. Novostavba rodinného domu s dřevěnými sbíjenými vazníky ve střešní konstrukci v provedení studiového vazníků – umožňuje pohodlný pohyb středem půdního prostoru. Strop je tvořen sádrokartonovými deskami, ale není zde parotěsná fólie, nýbrž OSB desky. Ty jsou šroubovány přímo na spodní pásnici. Poctivá izolace na zateplení stropu použila 50 cm foukané izolace Supafil. Zateplení domu o výměře stropu 170 m2 bylo hotové za 5 hodin.

Odkládací plochy ve vaznících

Snad každá novostavba rodinného domu s vazníkovou střešní konstrukci má v půdním prostoru nějakou odkládací plochu ať menší nebo větší anebo alespoň revizní lávku v různých šířkách a v různých provedeních. Velmi důležité je tyto odkládací plochy nebo revizní lávky vyhotovit v dostateční výšce nad stropem. Pod lávkou nebo odkládací plochou musí vždy zůstat alespoň taková mezera jaká bude nafoukaná vrstva izolace. Podíváme-li se na fotky z realizace zateplení stropu v Kostelci nad Orlicí, tak si na nich můžeme všimnout, že OSB desky, které tvoří parotěsnou rovinu stropní konstrukce jsou namontovány do spodní pásnice vazníků. Odkládací plocha ve studiovém vazníku je velmi dobře zvýšená nad spodní pásnici v dostatečné výšce pro aplikaci foukané izolace pro zateplení stropu ve vrstvě 50 cm.

Zateplení subdodavatelsky

Někdy se stává, že jsou odkládací plochy a revizní lávky namontovány ihned na horní straně spodní pásnice, čímž vytváří prostor pro zateplení pouze na výšku dřevěného prvků – spodní pásnice, což může být mezi 13-16 cm. A to je skutečně velmi málo. Takováto vrstva izolace by vůbec nefungovala. Zateplení stropu novostavby domu v Kostelci nad Orlicí Poctivá izolace realizovala formou zateplení subdodavatelsky. Stavební společnost, která si nás na foukané izolace najala ví, že foukaná izolace do vazníkových konstrukcí patří a že se jedná o zateplovací technologii budoucnosti. Foukaná izolace od Poctivých izolací ve spojení s izolačním materiálem Supafil tvoří již tradiční spojení v oboru zateplení stropu nebo zateplení střechy.

Parametry realizace

Oblast: Rychnov nad Kněžnou Objem 84 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×