Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Stavební firma - Zateplení stávajícího objektu výroby a kanceláří v Lukavičce

Zateplení stávajícího objektu výroby a kanceláří v Lukavičce

06.12.2021

Izolace Chrudim

Izolace stropu stávajícího domu v Lukavičce Poctivá izolace zrealizovala v prosinci 2021. Dům v současné době slouží jako kanceláře a výrobna módních doplňků. Stropní konstrukci domu tvoří trámový trop. Zateplení stropu Poctivá izolace provedla foukanou izolací Supafil. Práce na zateplení stropu o výměře 130 m2 trvaly 5 hodin.

Foukaná izolace

Foukaná izolace pro zateplení stropu s dutinou je ideálním řešením. Foukaná izolace se díky transportu izolačního materiálu hadicí prostřednictvím vzduchu dostane na poměrně velkou vzdálenost. Pro zateplení dutiny trámového stropu širokého 10 m stáčí vytvořit jeden montážní otvor uprostřed podlahy půdy. Otvor se obvykle vytvoří odstraněním záklopového prkna, čímž se se dostaneme mezi jednotlivými trámy do všech dutin. Z jednoho otvoru Poctivá izolace vyplní dutiny až do vzdálenosti 5 metrů. Po aplikaci foukané izolace se otvor uzavře zpět tím samým záklopovým prknem.

Supafil v dutinách stropů

Na našich stránkách s referencemi je možné vidět foukanou izolaci převážně při volném foukání stropy novostaveb. Supafil je ale velmi vhodnou izolací pro aplikaci do dutin. Při foukání do dutiny pro zateplení stropu. Mezi pevnými prvky konstrukce, jakou je trámový strop dochází k většímu zhutnění Supafilu a tím i ke zlepšení tepelně izolačních vlastností. Zhutněná izolace Supafil v dutině stropu dosahuje objemové hmotnosti 21-28 kg/m3. Této objemové hmotnosti odpovídá součinitel tepelné vodivosti λ=0,039 – 0,035 W/m.K. Při těchto tepelně izolačních parametrech a dutině vysoké 22-25 cm dosahuje výsledná vrstva tepelné izolace doporučeného tepelného odporu R=6,25. Tato hodnota je doporučená jako nejnižší možná pro kvalitní a smysluplné zateplení stropní konstrukce. Samozřejmě nesmíme zapomenout na možné riziko kondenzace vodních par. V případě realizace v Lukavičce výpočet bilance kondenzace vodní par v průběhu roku vyšla dobře.

Parametry realizace

Oblast: Chrudim Objem 38.3 m³ Materiál Supafil loft Objekt Stavební firma
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×