Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Administrativní budova - Zateplení stěny administrativní budovy v Dobroníně

Zateplení stěny administrativní budovy v Dobroníně

22.03.2024

Zateplení Jihlava

V březnu 2024 Poctivá izolace provedla zateplení stěny administrativní budovy v Dobroníně. Izolace stěny byla zrealizovaná technologií provětrávané fasády s obkladovými cementotřískovými deskami. Zateplení stěny bylo provedeno foukanou minerální izolací. Nosný rastr tvořili ocelové pozinkované profily. Plocha fasády 120 m2.

Zateplení stěny

Pro zateplení stěny technologií provětrávané fasády se investor rozhodl především proto, že stávající stěna byla velmi nerovná a je vyzděná velmi rozmanitými materiály. Provětrávaná fasáda umožňuje za pomoci správně zvoleného typu základního nosného rastru vyřešit nerovnosti podkladní stěny. V tomto konkrétním případě jsme řešili nerovnosti v rozsahu 150 mm! Nicméně vybraný a použitý rastr nám umožnil i tento 150 mm rozdíl podkladní stěny srovnat do požadované rovinatosti. Při výběru systému rastru byl již vybrán i obkladový materiál. Podle vyráběného formátu obkladových desek byl navržen kladečský plán samotné montáže každé jednotlivé fasádní desky včetně jejího přesného rozměru při zachování minimálního prořezu. Na základní rastr jsme instalovali difúzní fólii a profily nesoucí samotný obkladový materiál. Mezi fólií a obkladovými deskami je vytvořená malá provětrávaná mezera, která díky komínovému efektu zajišťuje optimální proudění vzduchu mezi fólií a obkladovými deskami. U země je vzduch přes ventilační mřížku přisáván a u střešní závětrné lišty vyváděn z dutiny provětrávané fasády. Pro samotné zateplení dutiny stěny, tedy prostoru mezi zdivem a difúzní fólií, byl zvolen izolační materiál z minerálních vláken - nehořlavá izolace. Jiná ani v provětrávaných fasádách nesmí být použitá. Samotné zateplení proběhlo technologií foukané izolace. Foukaná izolace vyplní dokonale veškeré nerovné prostory v celé dutině mezi difúzní fólií a zdí. O tom, že zateplení stěny bylo provedeno dokonale  jsme se přesvědčili kontrolou termokamerou. Po zateplení dutiny Poctivá izolace přistoupila k montáži finálního obkladu, který tvoří designovou povrchovou úpravu celé fasády. Poctivá izolace i investor je s výsledkem nadmíru spokojený.

Poctivá izolace

Poctivá izolace! Poctivá izolace se specializuje na zateplení střechy, zateplení stropu a zateplení stěn foukanou technologií, která je jako stvořená pro izolování velmi nepřístupných a konstrukčně složitých střech a stropů. Foukaná izolace totiž vytvoří v každé konstrukci dokonale souvislou vrstvu tepelné izolace bez jakýchkoliv tepelných mostů. Zaizoluje veškeré detaily a dostane se do všech skulin, včetně všech jinak těžko přístupných míst. Foukaná izolace je prostě nejefektivnějším způsobem zateplení vazníkového krovu. O tom jsme my v Poctivých izolacích skálopevně přesvědčeni, a proto na zateplení stropů a zateplení střech poskytujeme standardně dlouhou záruku 5 let. Poctivá izolace má svou centrálu na Vysočině v obci Dobronín 5 km od dálničního sjezdu na 112 km D1. Při pohledu na mapu si uvědomíte, jakou máme výhodnou geografickou polohu. Střed ČR. Máme to k vám všem stejně blízko. To je také důvod proč Poctivá izolace funguje v rámci celé ČR. K výhodné geografické poloze, která Poctivým izolacím umožňuje v krátkém čase dojet zaizolovat dům kdekoliv po celé ČR připočtěte ještě nabídku 5 druhů různých tepelných izolací, se kterými jsme schopni pomoci zaizolovat jakoukoliv konstrukci. Navrch přidejte skvělý poradenský servis zdarma. To celé ozdobte velmi příjemnými nízkými cenami a celé foukané izolace od Poctivé izolace zabalte do 5 let dlouhé záruky a vyjde Vám, že Poctivá izolace je nejlepší partner pro zateplení stropu, zateplení střechy nebo zateplení stěny Vašeho domu. Nechte se inspirovat našimi realizacemi nebo nám Zavolejte 721207099 a my Vám rádi se zateplením Vašeho stropu nebo zateplení střechy poradíme a pomůžeme

Parametry realizace

Oblast: Jihlava Objem 120 m² Materiál Supafil loft Objekt Administrativní budova
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×