Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stěny rodinného domu ve Dvorcích

Zateplení stěny rodinného domu ve Dvorcích

15.09.2021

Zateplení stěny Jihlava

Zateplení stěny foukanou izolací v rodinném domě ve Dvorcích jsme provedli v září roku 2021. Foukaná izolace byla aplikovaná do předem připravené dutiny – předstěny. Předstěnu tvořil základní nosný rast opatřený kvalitní a pevnou parotěsnou fólií s gramaží vyšší než 200 g/m2. Veškeré spoje fólie a kontaktní místa s ostatními konstrukcemi domu byly ošetřeny rovněž velmi kvalitními parotěsnými páskami.

 

Netypická konstrukce

Izolace stěny ve Dvorcích byla trochu netradičně řešena z interiéru a šlo o dodatečné zateplení štítových stě a ostění v podkroví, které byly tepelně izolačně poddimenzované a bylo nutné jejich tepelně izolační vlastnosti vylepšit. Zateplení stěny je možné provést i z interiéru, ale při tomto způsobu izolace stěny je nutné předem důkladně a odborně zhodnotit rizika a ta na 100% eliminovat. Při této konkrétní realizaci byla veškerá opatření konzultována s projektantem a dodavatelem parotěsného materiálu. Hodnotil se především vliv zateplení stěny na možnost tvorby kondenzátu v souvrství stěny a jeho případného odvětrání.

 

Vhodný izolační materiál

Pro zateplení stěny byla vybraná foukaná izolace na bázi skelných vláken se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,034 W.m-1.k-1 s objemovou hmotností 44 kg/m3. Tyto parametry jsou nositelem skvělých tepelně izolačních vlastností. Navíc při této dosažené objemovce izolační vrstva nesléhává a s faktorem difúzního odporu 1 zaručuje maximální možnou provzdušnost foukané izolační vrstvy. Zateplení stěny přesněji řešeno dvou štítových stěny a ostění Poctivá izolace zvládla během jednoho dopoledne.

Parametry realizace

Oblast: Jihlava Objem 4.2 m³ Materiál Climaglass W Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×