Zateplení střechy nemocnice | Poctivá izolace

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Státní správa - Zateplení střechy nemocnice v Kyjově

Zateplení střechy nemocnice v Kyjově

17.08.2021

Zateplení Kyjov

Zateplení střechy přesněji řečeno dutiny dvouplášťové střechy nemocnice v Kyjově. Při komplexní rekonstrukce jednoho z pavilonů nemocnice se realizovalo i opatření spočívající v izolaci střechy. Vzhledem k tomu, že dvouplášťová střecha s plechovou falcovanou krytinou je difúzně uzavřená neodvětrávaná konstrukce, bylo nezbytně nutné pod novou vrstvou foukané izolace vytvořit parotěsnou rovinu v podobě instalace parotěsné fólie. Dále bylo nutné nad vrstvou zateplení střechy namontovat revizní lávku. Veškeré tyto činnosti realizovala Poctivá izolace v rámci celé dodávky foukaných izolací.

 

Zateplení subdodavatelsky

Rekonstrukci pavilonu nemocnice v Kyjově realizovala místní stavební společnost jako generální dodavatel. Poctivé izolace aplikaci foukané izolace a dalších prací vyjmenovaných výše prováděla formou služby zateplení subdodavatelsky. Pro generálního dodavatele se Poctivá izolace stala tím pádem zajímavým partnerem, protože veškeré práce spojené v nepříliš vysoké dutině dvouplášťové střechy  převzala na sebe do své režie. Veškeré práce byly provedeny a dokončeny včas dle dohodnutého harmonogramu.

 

Odvětrání dvouplášťové střechy

Dvouplášťové střechy a dutinou, kterou lze zaizolovat musíme vždy buď umět odvětrat anebo instalovat parotěsnou rovinu, a to buď pod vrstvu izolace nebo v interiéru v souvrství stropního podhledu. Všechny tři možnosti bývají někdy problém, ale řešení se dá najít pokud se chce najít. Největším problém, ale je žádnou parotěsnost neřešit a zároveň se lidově řečen vykašlat i na odvětrání dutiny dvouplášťové střechy. Tímto postupem si každý majitel dvouplášťové střechy zadělává do budoucna na velký problém s rizikem možné hniloby dřevěných částí střešní konstrukce. Poctivá izolace vždy řeší při zateplení střechy její odvětrávání nebo vyhotovení parotěsných rovin.

 

Parametry realizace

Oblast: Hodonín Objem 200.59 m³ Materiál Climaglass W Objekt Státní správa