Zateplení střechy novostavby domu | Poctivá izolace

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení střechy novostavby domu v Prostějově

Zateplení střechy novostavby domu v Prostějově

24.09.2021

Foukaná izolace Prostějov

Zateplení novostavby přesněji řečeno zateplení střechy novostavby rodinného domu v Prostějově technologií foukané izolace jsem realizovali v září 2021. Novostavba domu s velmi nízkým sklonem střešní konstrukce a dřevěnými sbíjenými vazníky vytváří pro klasickou pokládku izolačních desek nebo rolí téměř neřešitelný problém. Tyto podmínky ještě více ztěžuje lehký sádrokartonový strop s parotěsnou fólií, po kterém se nelze v půdním prostoru pohybovat.

 

Foukaná izolace a její výhody

Ve střešních konstrukcí, jako je tato v Prostějově plně vyniknou výhody technologie foukané izolace. Hustá změť dřevěných vazníků v nízké střešní konstrukci umožňuje pouze minimální pohyb. K aplikaci foukané izolace to stačí. Foukaná izolace se pomocí vzduchu a hadice z auta, které stojí před domem transportuje až na půdu. Takže nikdo neběhá s balíky izolací po domě sem a tam. Naši aplikační technici natáhnou hadici přístupným místem do půdního prostoru. Jeden z techniků dává izolační materiál do stroje k jeho zpracování a transportu do půdního prostoru a druhý technik provádí samotnou aplikaci foukané izolace na strop domu, a to v požadované vrstvě a tak, aby foukaná izolace vyplnila všechna zákoutí a nepřístupná místa. Foukanou izolaci můžeme nafoukat až na vzdálenost 3 metrů. Nemusíme tedy osobně zalézat až do nejvzdálenějších míst půdního prostoru. Za nás to udělá naše strojní vybavení. Výhodou foukané izolace je vytvoření souvislé vrstvy izolace v celé ploše stropu.

 

Izolační materiály

Poctivá izolace aplikuje 5 různých druhů izolačních materiálů. Pro novostavbu rodinného v Prostějově jsme panu majiteli doporučili lehkou minerální skelnou izolaci se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,036 W.m-1.k-1, což při vrstvě foukané izolace 45 cm vytváří velmi pěkný tepelný odpor R=12,5 m2·k/W. Uvedená hodnota tepleného odporu majiteli domu zaručuje skvělé tepelně izolační vlastnosti foukané izolace a celé stropní konstrukce. Přednosti takto skvěle zatepleného stropu majitel domu pocítí nejenom na velmi nízké spotřebě energií při vytápění domu, ale i v letních měsících, kdy se místnosti v 2. nadzemní podlaží pod zatepleným stropem nebudou přehřívat a v těchto místnostech bude i v létě příjemné klima bez nutnosti tyto prostory klimatizovat, což by byly další náklady na energie. Dostatečně vysoká a kvalitně provedena vrstva foukané izolace se prostě vyplatí po všech stránkách a za všech klimatických podmínek. V zimě Vás zahřeje a v létě Vás ochladí.

Parametry realizace

Oblast: Prostějov Objem 43.2 m³ Materiál Climaglass W Objekt Rodinný dům