Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení střechy staršího rodinného domu v Přelouči

Zateplení střechy staršího rodinného domu v Přelouči

18.10.2021

Zateplení Pardubice

Zateplení střechy stávajícího rodinného domu v Přelouči. Foukaná izolace byla jedním se zateplovacích opatření prováděných majitelem domu. Stávající rodinné domy prochází vylepšením tepelně izolačních vlastností z důvodu snížení energetické náročnosti budovy a mnohdy k tomuto účelu investoři využívají dotační tituly. Tak tomu bylo i v případě této realizace. Vedle izolace střechy majitel na svém domě prováděl i zateplení fasády, a to kontaktním zateplovacím systémem.

 

Izolace střechy

Pro zateplení střechy foukanou izolací byl použit izolační materiál z čedičových vláken, který se svým součinitelem tepelné vodivosti vyhovoval požadavkům daných projektovou dokumentací a energetickými výpočty. Majiteli domu jsme na základě sdělení, jakých potřebuje docílit tepelně izolačních hodnot doporučili nejvhodnější izolaci. Stačí nám zaslat energetické výpočty nebo projektovou dokumentaci a my už vše ostatní zařídíme. Projdeme podklady a doporučíme nejvhodnější izolant. Zároveň spočítáme finanční náklady na zateplení střechy foukanou izolací a zpracujeme cenovou nabídku. To vše zdarma a nezávazně.

 

Foukaná izolace

Foukaná izolace je vhodnou zateplovací technologií i pro izolace střechy stávajících domů. Foukaná izolace je rychlým řešení pro zateplení těžko přístupných částí střešních konstrukcí. Tak jako v tomto případě v Přelouči. Předmětem izolačních prací bylo zateplení střechy v šikmých částech a dvou pultových střech, tedy střech s mírným sklonem a nízkou dutinou. Jiné zateplovací technologie by měly obrovské problémy vůbec zateplení provést. Poctivá izolace vše zvládla rychle, efektivně, bez tepelných mostů a levně.

Parametry realizace

Oblast: Pardubice Objem 21.8 m³ Materiál Climastone L Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×