Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu novostavby rodinného domu typu dřevostavba v Lukavici

Zateplení stropu novostavby rodinného domu typu dřevostavba v Lukavici

24.05.2021

Dřevostavbu v Lukavici jsme zafoukali minerální skelnou izolací Supafil loft v květnu 2021. Novostavba dřevostavby typu bungalov s vazníkovou střešní konstrukcí a vodorovným podhledem ze sádrokartonových desek je ideální použít pro zateplení tohoto typu stropu foukanou izolací. Protože se jedná o technologii, která je rychlá, bezodpadová a výsledná izolační vrstva je bez tepelných mostů. Navíc použitý izolační materiál Supafil loft, je velmi lehký.

Supafil Loft ve střešních konstrukcích

V podobných střešních konstrukcích Supafil loft aplikujeme s objemovou hmotností 17-20 kg/m3, což znamená, že při výšce nafoukané izolační vrstvy 35 cm je zatížení stropů nebo parotěsné fólie jenom cca 6 – 7 kg/m2. Jiné technologie zateplení stropu jsou neefektivní. Buď je pokládka tepelné izolace spojená s rizikem vytvoření tepelných mostů, což je případ při použití tepelně izolačních desek nebo rolí. Anebo je zateplovací technologie dražší než foukaná minerální izolace, což platí ve 100% případů u stříkané polyuretanové pěny. Strop tohoto domu jsme zaizolovali za jedno dopoledne. Plocha stropu na tomto domě je cca 130m2.

Parametry realizace

Materiál Supafil loft
Objem 42.9 m³
Oblast: Chrudim
Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×