Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Janově

Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Janově

29.09.2021

Zateplení novostavby Svitavy

Novostavba rodinného domu typu bungalov v Janově prošla zateplením od Poctivé izolace v září 2021. Bungalov v Janově je na první pohled typickým bungalovem dnešní výstavby. Na druhý pohled už tomu tak není. Zásadní rozdíl je ve střešní konstrukci a skladbě stropu. Na rozdíl od většiny stavěných bungalovů není tento v Janově vybaven střešními dřevěnými vazníky, ale střešní konstrukce je řešena klasickou masivní trámovou vazbou. Druhým rozdílem je skladba stropu. V Janově majitel domu strop bungalovu postavil z Miako stropu. Tím docílil plné pochůznosti stropní konstrukce.

 

Zateplení stropu

Miako strop v Janově umožňuje majiteli domu se pohybovat po celé ploše půdy bez jakéhokoliv omezení. Ovšem i pevný pochůzí strop potřebuje provést zateplení stropu. Ale jak? Možností je několik. Použít rolované nebo deskové izolace. Tím ovšem zase strop nebude plně pochůzí, protože po rolovaných izolacích se nedá chodit, aniž by se na nich neprojevil vliv chůze. Měkké desky jsou na tom úplně stejně. Polystyrénové desky na strop půdy, nejsou úplně ideální pokud nejsou zabudované ve skladbě stropu, např. zalité betonovou vrstvou.

 

Podlahový rošt

Majitel domu v Janově se rozhodl pro zateplení stropu využit systému foukané izolace s podlahovým roštem, který zaklopí OSB deskami. Vybral si systém od naší společnosti. Podlahový rošt vytvoří prostor pro foukanou izolaci, která aplikovaná v souvislé vrstvě bez tepelných mostů. Poctivá izolace majiteli domu doporučila použít izolační materiál ze skelných vláken pro svou prodyšnost a vynikající tepelně izolační parametry. Součinitel tepelné vodivosti izolačního materiálu činí λ=0,036 W.m-1.k-1 Podlahový rošt má naše společnost patentovaný a lze jej u nás koupit a postavit si jej svépomoci na své půdě. Montáž je velmi jednoduchá a rychlá. Samozřejmě, že podlahový rošt stavíme jako součást foukaných izolací, tak říkajíc na klíč. Je vždy věcí dohody, jaký způsob spolupráce při zateplení stropu klient preferuje. 

Parametry realizace

Oblast: Svitavy Objem 41.4 m³ Materiál Climaglass W Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×