Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu novostavby rodinného domu ve Větrušicích

Zateplení stropu novostavby rodinného domu ve Větrušicích

23.09.2021

Foukaná izolace Praha

Zateplení stropu novostavby rodinného domu technologií foukané izolace ve Větrušicích proběhlo velmi rychle. Plochu stropu cca 190 m2 Poctivá izolace se svými výkonnými foukacími stroji zvládne zaizolovat během jednoho dne. Aplikovaná vrstva foukané izolace nad stropem obytné části domu činí 50 cm. Foukaná izolace je aplikovaná nikoliv na sádrokartonové podhledu, ale na OSB deskách, které tvoří parotěsnou rovinu místo parotěsné fólii.

 

Příprava pro zateplení

Novostavba domu ve Větrušicích byla pro aplikaci foukané izolace velmi dobře připravena. Revizní lávka byla instalovaná v takové výšce, aby celková vrstva foukané izolace byla přesně pod touto lávkou. Zároveň byl věnec domu po celém obvodu opatřen polystyrénovými zábranami, aby foukaná izolace nebyla zbytečně aplikovaná do přesahů podbití, kde by neplnila žádnou funkci. Vytvořením zábran snížil investor spotřebu foukané izolace materiálu a tím i náklady na zateplení stropu. Zábrany byly vytvořené ze zbytku fasádního polystyrénu. A pokud by nebyly zbytky, tak pro tyto účely bohatě dostačuje polystyrénová deska o celkovou tloušťce 2 – 3 cm.

 

Poctivá izolace

Poctivá izolace pro zateplení stropu v novostavbě rodinného domu ve Větrušicích použila izolační materiál Supafil loft od Knaufu. Jedná se minerální skelnou izolaci z velmi jemných vláken, která ani při nejvyšších vrstvách nesléhává, což výrobce dokládá certifikátem. Z něj vyplývá, že sléhavost Supafilu loft je klasifikována třídou S1, což znamená, že slehnutí je neměřitelné – nulové. Pro zajímavost dodejme, že minerální foukané izolace mohou být zatříděny celkem do 3 skupin dle sléhavosti. S1, S2 a S3. S1 jsme si už uvedli, že to jsou materiály, které nesléhávají. S2 slehnou do 5 % své původní výšky a S3 do 10 % své původní výšky. Sléhavost je poměrně důležitý ukazatel kvalty izolačního materiálu, který by neměl být investorem opomíjen. Proto Poctivá izolace vždy v cenové nabídce uvádí, v jaké kategorii se daný izolační materiál a daná vrstva izolace bude nacházet.

Parametry realizace

Oblast: Praha-východ Objem 79.1 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Jarní prohlídka zdarma ×