Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu novostavby v Lužkovicích

Zateplení stropu novostavby v Lužkovicích

06.10.2021

Izolace Zlín

Zateplení stropu novostavby rodinného domu v Lužkovicích. Zděný dům typu bungalov s dřevěnými sbíjenými vazníky ve střešní konstrukci a lehkým sádrokartonovým stropem s parotěsnou fólií. Typický nový dům dnešní doby. Typická realizace pro foukané izolace. Výstavba domu byla financovaná s pomocí dotačního programu Nová zelená úsporám. Izolačním materiálem, pro zateplení stropu byl zvolen Supafil loft s SVT kódem 5075. Poctivá izolace zateplení domu realizovala pro menší stavební společnost, která dům stavěla.

 

Zateplení subdodavatelsky

Poctivá izolace spolupracuje s několika menšími stavebními společnostmi, pro které provádíme zateplení stropu nebo zateplení střechy případně zateplení stěny, a to službou zateplení subdodavatelsky. Naši partneři jsou po celé ČR. Někdo vyhledává regionální dodavatele a někdo vyhledává nejlepšího dodavatele. Poctivá izolace je nejlepším dodavatelem foukaných izolací, a proto s námi spolupracují stavební firmy v rámci celé ČR. Vědí, že když přijede foukat Poctivá izolace, tak práce bude odvedena profesionálně a na 100% a že na zateplení stropu nebude uplatňovaná reklamace. Regionální dodavatel má význam v tom případě, pokud očekáváte pozdější opravy, reklamace anebo jiné komplikace s vrstvou tepelné izolace. Ale pak je otázkou, zda s takovým regionálním dodavatelem spolupracovat. Poctivá izolace dodavatel foukaných izolací se špičkovým servisem a špičkovými izolačními materiály.

 

Poctivá izolace

Pro zateplení stropu novostavby rodinného domu v Lužkovicích, byl zpracovatelem energetického posudku pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám vybrán izolační materiál Supafil loft s objemovou hmotnosti 20 kg/m3 se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,039 W.m-1.k-1. Aplikovaná vrstva foukané izolace byla 40 cm. Zateplení stropu o celkové ploše 135 m2 Poctivé izolaci zabralo 4 hodiny. Na tomto příkladu je vidět, jak je foukaná izolace pro zateplení stropu v takto členité konstrukci, jakou je vazníková střecha efektivní zateplovací technologií.    

Parametry realizace

Oblast: Zlín Objem 56.6 m³ Materiál Supafil loft Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×