Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Průmysl - Zateplení stropu průmyslové haly v Heřmanově Městci

Zateplení stropu průmyslové haly v Heřmanově Městci

12.10.2021

Izolace Chrudim

Foukaná izolace stropu skladovací haly v průmyslovém areálu v Heřmanově Městci přišla v našem plánu realizací na řadu v říjnu 2021. Strop haly byl sice již z doby výstavby zateplen, ale vzhledem k vzrůstajícím cenám energií již nevyhovoval z hlediska energetické náročnosti. Zateplení stropu foukanou izolací přineslo změnu v podobě snížení spotřeby energie. Stropní konstrukci objektu haly tvořily dřevěné sbíjené vazníky. Konstrukce je velmi podobná jako u dnešních novostaveb rodinných domů. Takže z hlediska realizace foukané izolace nešlo o žádnou komplikovanou práci, protože technologie foukané izolace je vazníkové střešní konstrukce ideální způsob zateplení stropu.

 

Způsob izolování

Zateplení stropu foukanou izolací proběhlo velmi rychle, protože naše technologie je oproti klasickému způsobů izolování za pomocí desek nebo rolí podstatně rychlejší. Nemusíme do půdního prostoru složitě a komplikovaně nosit veškerý izolační materiál. Tuto práci udělá foukací stroj, který nám za pomocí vzduchu transportuje hadicí veškerou tepelnou izolaci přímo do místa kam ji potřebujeme dostat. Veškerou izolační práci obstarají dva pracovníci. Jeden v autě obsluhuje foukací stroj a doplňuje do něj jednotlivá balení izolace a druhý pracovník v půdním prostoru provádí samotné vrstvení foukané izolace do požadované výšky a v celé izolované ploše.

 

Ideální izolační materiál

Pro zateplení stropu haly jsme majiteli doporučili izolaci z lehkých skelných vláken Supafil loft. Jedná se o bílou foukanou izolaci bez barviv, pojiv a vyrobenou z recyklovaného skla. Součinitel tepelné vodivosti λ=0,039 W.m-1.k-1 při dodané objemové hmotnosti zaručuje velmi solidní tepelně izolační vlastnosti nové izolační vrstvy foukané izolace. Použitím Supafilu loft pro zateplení stropu haly je ideálním řešením, protože nová vrstva foukané izolace je lehká a tím pádem stávající stropní konstrukci nijak nepřetěžuje, a navíc tepelně izolační vlastnosti nové vrstvy foukané izolace jsou vylepšené v řádu desítek procent.

Parametry realizace

Oblast: Chrudim Objem 60.5 m³ Materiál Supafil loft Objekt Průmysl
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×