Jarní prohlídka vašeho domu ZDARMA. Více zde.

DOTACE: Nová zelená úsporám připravilo nový dotační titul na zateplení - NZÚ light. Přečtěte si, kolik můžete čerpat.

Izolace pro Rodinný dům - Zateplení stropu rekonstruovaného domu v Buškovicích

Zateplení stropu rekonstruovaného domu v Buškovicích

04.10.2021

Foukaná izolace Louny

Zateplení stropu z využitím technologie foukané izolace při rekonstrukci stávajícího rodinného domu v Buškovicích jsme zrealizovali v říjnu 2021. Majitel domu se rozhodl stávající stropní konstrukci nahradit novou. Původní stropní konstrukci úplně odstranil a novou vybudoval ze sádrokartonového stropního systému. Pro zateplení stropu se rozhodl využít technologie foukané izolace.

 

Výběr izolačního materiálu

Majitel domu měl trochu obavy o to, aby se mu do izolace nedostaly nějací škůdci. Přeci jenom rekonstruoval starší rodinný dům na vesnic, kde se občas nějaká ta kuna a myš objevují. Volba padla na celulózovou izolaci. Jedná se o foukanou izolaci, která se vyrábí z tříděného papírového odpadu. Výrobní proces zde nebudeme popisovat, ale jedna ze závěrečných procedur je ošetření výsledného izolačního materiálu prostředky, které odpuzují škůdce, kteří by se chtěli pokusit proniknout do nafoukané vrstvy celulózové izolace. Z tohoto hlediska je celulózová izolace vhodná pro zateplení stropů nebo zateplení střech.

 

Celulózová izolace

Celulózová nebo papírová izolace je foukaná izolace, tak jako každá jiná foukaná izolace. Při aplikaci je o něco více prašnější než minerální izolace. Na volné foukání, což je například aplikace na vodorovný sádrokartonový strop, tak jako v případě realizace v Buškovicích začíná objemová hmotnost od 35 kg/m3. Čím je vyšší aplikovaná vrstva tím se objemová hmotnost zvyšuje a může dosahovat i 45 kg/m3. Při uvedených hodnotách kolem 45 kg/m3 je nutné hlídat a dobře spočítat celkové zatížení sádrokartonového stropu, který by mohl být izolační vrstvou z celulózy zatížen nad únosnou mez. Celulózové izolace mají bohužel jednu z největších sléhavostí z celé říše foukaných izolací. Ale nezoufejme. Řešení existuje. Je celkem jednoduché. Při aplikaci je nutné foukané izolace z celulózy nafoukat o to množství, které si slehne více. A o kolik vrstva z celulózy slehne? To záleží na celkové foukané výšce a objemové hmotnosti. Každý výrobce celulózových izolací má zpracované podrobné aplikační tabulky, které je nutné dodržet a pokud se hodnoty dodrží, tak výsledná nafoukaná vrstva je funkční po mnoho let. Poctivá izolace se vždy řídí pokyny výrobců izolačních materiálů a právě, proto nemáme reklamace na sto, že by námi nafoukané vrstvy sléhávaly. Celulózové izolace mají jednu významnou výhodu a tou je jejich měrná kapacita tepla, které je významně vyšší než u minerálních izolací. Celulózové izolace díky této vlastnosti umí oddálit přehřívání konstrukcí. Této vlastnosti lze úspěšně využít při zateplení střech. Ať už šikmých částí střechy v podkrovních místnostech nebo dvouplášťových střech s dutinou. Podmínkou je aplikovat celulózovou izolaci v dostatečné vrstvě a dodatečné objemové hmotnosti. Ale s tímto Vám v Poctivých izolacích rádi poradíme.

Parametry realizace

Oblast: Louny Objem 32.8 m³ Materiál Climatizer Plus Objekt Rodinný dům
Nová zelená úsporám Light - dotace 2024 ×